REKLAMA
Badają zainteresowania zawodowe
FacebookTwitterGoogle+EmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Co to jest KZZ – Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych? O tym mówił doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Rejowcu Fabrycznym na spotkaniu z młodzieżą.

Doradca zawodowy zapoznał młodzież z KZZ – Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych.  Jest to polska metoda do badania zainteresowań zawodowych, w pełni dostosowana do specyfiki naszego rynku pracy. Powstał w oparciu o najbardziej użyteczne teorie doradztwa zawodowego oraz współczesną wiedzę na temat zainteresowań zawodowych.


REKLAMA

Pomaga w: określeniu preferencji zawodowych, określeniu zainteresowań zawodowych, wyborze lub zmianie zawodu,  wyborze szkoły, uczelni, określeniu kierunku kształcenia i szkolenia,  poznaniu przyczyn niepowodzeń zawodowych.

Osoba badana otrzymuje wydruk w formie raportu zawierającego opis uzyskanych wyników. Współczesny rynek pracy narzuca społeczeństwu konieczność zmian miejsc i form zatrudniania, aktywną postawę w sferze zawodowej, wymaga znacznej elastyczności w zachowaniu  zawodowym, konieczności uczenia się przez całe życie. Zwiększające się tempo zmian społecznych, ekonomicznych i kulturowych, urozmaicenie stylów życia i stylów pracy, zmiany ważności działów gospodarki  w rynku pracy – to wszystko nie ułatwia planowania własnej ścieżki edukacyjnej. Po zapoznaniu się z podstawowymi informacjami na temat kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych, młodzież wypełniła test.

Test KZZ daje rozszerzone możliwości diagnozy zainteresowań zawodowych. Możliwość uzyskania wyniku badania w postaci szerokiego profilu zainteresowań oznacza również brak konieczności korzystania z innych narzędzi psychologicznych w procesie diagnozy.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Rejowcu Fabrycznym  zaprasza wszystkie osoby chętne (od 16 roku życia) na bezpłatne badanie Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych,  codziennie w godzinach od 07.45 do 14.00.

Napisz komentarz

REKLAMA
Galeria Chełm – jest pozwolenie na budowę
3 342
Powraca temat kopalni: „Rząd jest za tym, aby tutaj była szybka inwestycja”
1 464
Dlaczego rosną straty PUM
2 135
Budżet obywatelski nie interesuje młodych
1 063
300+ na start do szkoły. Można już składać wnioski
817
REKLAMA