REKLAMA
Będą niższe składki ZUS dla małych firm
FacebookTwitterGoogle+EmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Jest szansa, że mali przedsiębiorcy będą płacić niższe składki ZUS od 1 stycznia 2019 roku.

Na terenie powiatu chełmskiego w 2016 roku zarejestrowanych było 9617 podmiotów gospodarczych, z czego większość skupiał sektor prywatny, w którym 7192 to osoby fizyczne prowadzące swoje firmy.

Jak określić czy podatnik jest małym przedsiębiorcą?


REKLAMA

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał  mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Jak zapowiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz, po wakacjach ruszy proces legislacyjny ustawy o małej działalności gospodarczej. Resort chce aby prace zakończyły się jeszcze w 2017 roku, tak aby przedsiębiorcy płacili obniżone składki od 1 stycznia 2019 r.

Po wejście w życie nowych przepisów z obniżonej, najniższej wysokość składek na ubezpieczenia społeczne mogliby skorzystać przedsiębiorcy, których przychody nie przekraczają trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia rocznego, chodzi zatem o kwotę ok. 60 tys. zł rocznie lub o 5 tys. zł miesięcznie.

Na rozwiązaniu mogłoby skorzystać około 200 tys. firm i mogłoby być szczególne istotne dla przedsiębiorców, którzy korzystają z ulgi dla rozpoczynających działalność gospodarczą, czyli przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy odprowadzają niższe składki.

Po dwóch latach natomiast, gdy kończy się okres preferencyjny, takie podmioty nierzadko znikają nam z systemu ubezpieczeń. Bywa tak, że zakładają tę samą firmę, tyle że zarejestrowaną na wujka, tatę, syna. Część z kolei wpada do szarej strefy – dodaje wiceminister Emilewicz.

Według badania „Polski przedsiębiorca. Portret własny” przeprowadzonego przez home.pl, aż 77 proc. przedsiębiorców zniechęcają wysokie składki. Podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne to jedne z największych barier, które utrudniają początkującym przedsiębiorcom rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Napisz komentarz

REKLAMA
REKLAMA