REKLAMA
Bohaterowie Ziemi Chełmskiej – Zygfryd Berezecki
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Postać, którą dzisiaj przypomnimy,  prawdopodobnie pamiętają jeszcze starsi mieszkańcy naszego miasta. Ze względu na jej wyjątkowość i świętobliwe życie należy przybliżyć tę sylwetkę przede wszystkim ludziom młodym, dla których powinna być wzorem do naśladowania.

Reklama

Tą wybitną jednostką jest ksiądz Zygfryd Berezecki. Niezwykły kapłan, w całości oddany służbie Bogu. Człowiek skromny, jednak o wielkim sercu. Wychowawca młodzieży, dobrym słowem oraz środkami materialnymi wspomagał ludzi potrzebujących. Promował wśród młodych ludzi pracę nad sobą, nad swoim charakterem, walkę ze słabościami, życie w ascezie oraz nabywanie chrześcijańskich cnót. W czasie okupacji nauczał w tajnych kompletach. Był nie tylko przykładnym duchownym, ale również dobrym Polakiem, patriotą. W latach komunistycznego zniewolenia ksiądz Berezecki udzielał pomocy aresztantom i więźniom politycznym, upominał się o ich ludzkie traktowanie. Pomagał także rodakom, którym udało się uciec z Wołynia i obozów.

Zygfryd Berezecki urodził się 25 lutego 1907 r. w Chełmie w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Jego rodzice prowaZ. Berezecki2dzili w Chełmie własny zakład masarski. Na osobowość Zygfryda mocno wpłynęła jego matka, która była kobietą bardzo religijną. Starała się przekazać wartości patriotyczne i katolickie, co jak się okazało w przyszłości przyniosło efekt. W 1915 r. rozpoczął naukę w Chełmskiej Szkole Filologicznej. Miał szeroki wachlarz zainteresowań, m.in. dużo czytał (przede wszystkim książki religijne) i uczył się gry na skrzypcach. Jako uczeń był bardzo sumienny i zdyscyplinowany. Aktywnie działał w harcerstwie. W czasie nauki był ministrantem.

W 1927 r. wstąpił do seminarium duchownego w Lublinie. 19 kwietnia 1932 r.  przyjął święcenia kapłańskie, a 30 sierpnia 1932 r.  mógł nauczać religii w szkołach powszechnych i w szkole im. J. Kochanowskiego w Lublinie. Miał bardzo dobry kontakt z młodzieżą, chętnie brał udział w wycieczkach krajoznawczych, obozach czy w różnych uroczystościach szkolnych. W 1937 r. został ojcem duchownym Niższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Po likwidacji gimnazjum przez Niemców Zygfryd Berezecki przeniósł się do Chełma. Dom jego matki stał się schronieniem dla wysiedlonych księży. Pełnił funkcję wikariusza w parafii Mariackiej oraz prefekta w szkolnictwie jawnym. W domu księdza ukrywany był obraz Matki Boskiej Chełmskiej. Zygfryd Berezecki przez okres okupacji prowadził nauczanie w tajnych kompletach oraz prowadził działania charytatywne.

Po wojnie został zwolniony z obowiązków duszpasterskich. Pomagał więźniom politycznym oraz dalej aktywnie działał na polu społeczno-patriotycznym. Zajął się nauczaniem w szkołach oraz pracą z młodzieżą w organizacjach religijnych. Sprawował opiekę nad Kołem Starszych Ministrantów na Górce.

W 1954 r., gdy komunistyczny reżim usunął religię ze szkół, Berezecki został zwolniony ze stanowiska katechety i przeniesiony na emeryturę. Rok później przyjął posadę administratora parafii pw. Rozesłania św. Apostołów. Po przywróceniu religii do szkół pracował jako prefekt. W latach 1961-1963 nauczał katechezy w punktach przykościelnych. W 1961 r. otrzymał propozycję bycia proboszczem parafii Kijany. Ze względu na zły stan zdrowia i konieczność opieki nad domem rodzinnym, otrzymanym po zmarłych rodzicach, nie przyjął jej.

Zmarł w nocy z 27 na 28 lutego 1963 r. prawdopodobnie na zawał serca.  Został pochowany na cmentarzu przy ulicy Lwowskiej.

Źródła:

– Zygmunt Gardziński, Paweł Kiernikowski, Elżbieta Kuszelewska, Zbigniew Lubaszewski, Zbigniew Waldemar Okoń, Andrzej Rybak, Encyklopedia Chełma. Tom I Cześć I „Ludzie”, 2011

Po ulicach tego miasta stąpał Święty, Tadeusz Boniecki, [online] [dostęp 14.08.2015] Dostępny w Internecie: http://www.niedziela.pl/artykul/29029/nd/Po-ulicach-tego-miasta-stapal-Swiety

Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Reklama
REKLAMA
DK 12. Prace ruszą za dwa-trzy tygodnie
1 050
Miasto kupiło młyn
1 021
Spółki miejskie. Jedne odrabiają, inne mnożą straty
1 823
DK 12. Jest ugoda, rusza budowa
4 745
Chełmianin Roku 2018 wybrany
366
REKLAMA