REKLAMA
W Chełmie przybyło emerytów
FacebookTwitterGoogle+EmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Prawie 1,7 tys. mieszkańców Chełma i powiatu chełmskiego zgłosiło się do ZUS po emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym. Były to głównie osoby nieaktywne zawodowo: wcześniejsi emeryci, renciści i bezrobotni.

Wiek emerytalny został obniżony dla kobiet do 60 lat, a dla mężczyzn – do 65 lat od 1 października minionego roku . Większość ruszyła po emeryturę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdy tylko uzyskała uprawnienia.


REKLAMA

– Do końca 2017 roku z możliwości przejścia na emeryturę w obniżonym wieku skorzystało ponad 19,4 tys. mieszkańców województwa lubelskiego, w tym 1665 osób z Chełma i powiatu chełmskiego. Najwięcej wniosków wpłynęło do Lublina, a chełmski inspektorat ZUS był pod tym względem drugi w kolejności – mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w woj. lubelskim.

Co trzeci z nowych emerytów już wcześniej pobierał jakieś świadczenie z ZUS: wcześniejszą emeryturę, rentę albo świadczenie przedemerytalne. Co piąty był przed emeryturą bezrobotny. Natomiast aktywni zawodowo stanowili zaledwie około 40 proc. wnioskodawców.

Do końca ubiegłego roku ZUS w regionie rozpatrzył już 94 proc. wniosków. Wśród nowych emerytów przewagę liczebną mają kobiety. Około 13 proc. z osób w województwie, którym ZUS przyznał emeryturę, jeszcze pracuje na umowę o pracę. Z tego powodu mają zawieszone wypłaty. Gdy rozwiążą umowę i dostarczą świadectwo pracy do ZUS, instytucja uruchomi wypłatę również dla nich.

Średnie świadczenia nowych emerytów w województwie lubelskim wynoszą: około 1566 zł dla kobiet i około 2446 zł dla mężczyzn.

Napisz komentarz

REKLAMA
REKLAMA