REKLAMA
Coraz więcej obcokrajowców chce pracować w Polsce
FacebookTwitterGoogle+EmailFacebook MessengerLinkedInPrint

W 2017 r. wydano rekordową liczbę zezwoleń na pracę w naszym kraju dla cudzoziemców – ponad 200 tysięcy. Wydawane są najczęściej obywatelom Ukrainy.

Coraz więcej zezwoleń na pracę udzielanych jest we wszystkich województwach. Wydawane są najczęściej obywatelom Ukrainy.


REKLAMA

Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcący podjąć u nas zatrudnienie, musi mieć odpowiednie zezwolenie.
Zezwolenie na pracę to dokument, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy pod warunkiem posiadania wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy pozwalającego na wykonywanie pracy w Polsce. Wnioskodawcą oraz stroną postępowania w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca jest każdorazowo podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi czyli pracodawca. Zezwolenia wydawane są przez właściwego wojewodę.

Liczba zezwoleń wydawanych na pracę cudzoziemców w Polsce systematycznie rośnie. W 2017 r. wydano ich 235,6 tys. Było to niemal dwukrotnie więcej niż w 2016 r. i prawie 4-krotnie więcej niż w 2015 r. W tych latach liczba wydanych zezwoleń wzrosła we wszystkich województwach. Najwięcej zezwoleń wydawanych jest w województwie mazowieckim. W pozostałych województwach skala i tempo zmian są nierównomiernie rozłożone.

Ilu cudzoziemców pracuje na Lubelszczyźnie?

Wojewoda lubelski ma coraz więcej pracy przy wydawaniu zezwoleń na zatrudnienie obcokrajowca. Statystyki wyglądają następująco: rok 2015 – 1615 zezwoleń, 2016 – 2782, a w roku 2017 wydano 5254 zezwolenia.

Najczęściej przyznawane są zezwolenia na pracę obywatelom Ukrainy i Białorusi. Wśród wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców zdecydowana większość, bo 74%, dotyczyła mężczyzn. Kim są z zawodu? W woj. lubelskim wyraźnie przeważają zezwolenia na pracę dla operatorów i monterów maszyn i urządzeń (prawie 60%).

Sprawę zezwoleń na pracę wydawanych cudzoziemcom w Polsce badał Główny Urząd Statystyczny. Szczegóły raportu znajdziecie TUTAJ.

Źródło: GUS, kurier PAP.

Napisz komentarz

Wysłanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Publikowania Komentarzy na portalu chelmski.eu. Oświadczam, że jestem świadomy/a konsekwencji prawnych za jego naruszanie. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (Adres e-mail, adres IP) przez Wydawcę

REKLAMA
Strajk trwa. Egzaminy niezagrożone
413
Otwarcie amfiteatru. Lady Pank i przeboje lat 80-tych
928
Więcej za ogrzewanie
601
Remont „12” do negocjacji
1 116
Rozpoczął się strajk nauczycieli
1 320
REKLAMA