REKLAMA
Dlaczego rosną straty PUM
FacebookTwitterGoogle+EmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Samorząd zdaje się wiedzieć nieco więcej na temat sytuacji Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych sp. z o.o. Do redakcji dotarł e-mail podpisany przez dyrektora Józefa Kendzierawskiego, dyrektora Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta. Autor podjął w nim próbę wyjaśnienia stanu, w jakim znajduje się spółka.

Na początek jednak krótkie przypomnienie problemu. 12 czerwca opublikowaliśmy materiał zatytułowany Katastrofalne wyniki chełmskich spółek komunalnych. Zaprezentowaliśmy w nim między innymi wynik PUM. Bardzo kiepski – ponad 1,5 mln zł strat. Co ciekawe, tylko w ostatnim kwartale 2017 roku spółka straciła ponad milion zł. 


REKLAMA

Komentarz do tej sytuacji przesłał  wspomniany dyrektor J. Kendzierawski. Najważniejszą, naszym zdaniem, informację z jego pisma zawarliśmy już  w tytule kolejnej publikacji: Prezydent czeka na… Walne Zgromadzenie Wspólników.  Dyrektor wydziału UM nadzorującego spółki komunalne zapowiedział wówczas, że odniesie się do naszych pytań po uzyskaniu stosownych informacji z PUM. To, czy je uzyskał, a jego najnowsze pismo cokolwiek  wyjaśnia, pozostawiamy ocenie naszych Czytelników. Wypowiedź prezentujemy poniżej bez żadnych skrótów i poprawek.

W Białej Podlaskiej, Lublinie i Zamościu jest drożej

W związku z publikacją artykułu na temat straty za rok 2017 w Przedsiębiorstwie Usług Mieszkaniowych w Chełmie, którego Miasto Chełm jest większościowym udziałowcem, posiadającym 99,48% udziałów, oraz w uzupełnieniu odpowiedzi na pytanie z dnia 5 czerwca 2018 r. [faktycznie pismo do redakcji chelmski.eu dotarło 12 czerwca 2018 o godz. 11.06 – przypis red.]przekazuję następujący komentarz:

Działalność PUM polega głównie na zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi miasta Chełm oraz zarządzaniu nieruchomościami powierzonymi – wspólnotami mieszkaniowymi oraz zasobem skarbu państwa i budynkami mieszkalnymi prywatno – czynszowymi.
Na wyniki finansowe tej spółki bardzo duży wpływ ma wysokość czynszów. Stawka miesięcznego czynszu bazowego za 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Chełm wynosi 1,67zł/m2, natomiast za najem lokali socjalnych 0,76 zł/m2. Dla porównania w Lublinie stawka miesięcznego czynszu bazowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących komunalny zasób miasta wynosi 6,35 zł/m2, natomiast za najem lokali socjalnych 1,25 zł/m2. W Zamościu stawka bazowa dla lokali mieszkalnych wynosi 2,47 zł/m2, a dla lokali socjalnych 1,20 zł/m2. Natomiast w Białej Podlaskiej stawka bazowa dla lokali mieszkalnych wynosi 4,72 zł/m2, a dla lokali socjalnych 0,98zł/m2.

W zasobach miasta znajduje się 1485 lokali komunalnych i socjalnych (z tej liczby 121 to lokale socjalne) co w przeliczeniu na obowiązujące stawki czynszu z pewnością ma bardzo duży wpływ na wyniki finansowe spółki.
Niskie dochody mieszkańców zasobów komunalnych nie pozwalają na podwyżki czynszu do kwoty rekompensującej w pełni koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych. Ponadto, pomimo skutecznej windykacji czynszów, zaległości z tego tytułu są nadal znaczące, co również przekłada się na niekorzystną sytuację finansową Spółki.
Ponadto specyfika funkcjonowania tych zasobów mieszkaniowych wynikająca ze społecznego charakteru zaspokajania przez Miasto potrzeb mieszkaniowych mieszkańców o niskich dochodach, z góry zakłada się, że jest to działalność nie przynosząca zysków.

Odnotować należy również spadek sprzedaży usług, wzrost cen materiałów i robocizny. Na częściowe zmniejszenie przychodów ze sprzedaży usług w branży remontowo-budowlanej wpływ miało także prowadzenie przez spółkę termomodernizacji trzech własnych budynków przy ul. Bieławin 7 i 9 oraz przy ul. Kopernika 1 w Chełmie, co wymagało pełnego zaangażowania grupy remontowo-budowlanej i uniemożliwiło świadczenie usług remontowo-budowlanych innym podmiotom i osiągnięcie z tego tytułu przychodów.
Przedstawione powyżej czynniki miały istotne znaczenie dla wyników spółki za ubiegły rok.

Z poważaniem
Józef Kendzierawski

***

Jak zawsze zachęcamy do dyskusji na forum dostępnym pod tekstem oraz na naszym profilu w mediach społecznościowych. Zainteresowanym polecamy również lekturę zapomnianego chyba dokumentu: Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Chełm na lata 2016 – 2020.

Napisz komentarz

Wysłanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Publikowania Komentarzy na portalu chelmski.eu. Oświadczam, że jestem świadomy/a konsekwencji prawnych za jego naruszanie. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (Adres e-mail, adres IP) przez Wydawcę

 • ella
  o 20:42

  Sam sobie przeczysz! To nie jest zwykłe przedsiębiorstwo rynkowe tylko spółka komunalna tworzona przez samorządy do realizacji właśnie celów społecznych. Gmina właśnie nie może tworzyć przedsiębiorstw gospodarczych ponieważ miałaby nieuprawniona przewagę na rynku! Z wyjątkiem tylko takich dla zaspokojenia potrzeb komunalnych. Przecież prezydent miasta nie będzie bezpośrednio zarządzać zasobami komunalnymi gminy od tego właśnie jest ta spółka! Kiedyś tworzone były zakłady budżetowe dotowane w całości z budżetu gminy teraz tworzy się spółki inna forma zadania te same!

  + 22
  - 22
 • dos
  o 20:30

  ella, nie może celem przedsiębiorstwa być działalność charytatywna. Taki eksperyment gospodarczy sprawdzał się tylko w socjalizmie. Sensem działalności przedsiębiorstwa jest jego rentowność. Od opieki nad biednymi i potrzebującymi są budżety państwowe i samorządowe oraz różne fundusze celowe. Kiedy przedsiębiorstwo zajmuje sie działalnością charytatywną to zawsze uwikła sie w jakieś szwindle ze względu na brak jasności przepływu środków i funduszy.

  + 22
  - 22
 • Jan
  o 20:01

  Ciekawość i powiem szczerze konsternacje budzą stawki czynszów oferowanych przez PUM. Są one dużo mniejsze niź w mistach podobnych do Chełma w regionie. Pytanie brzmi na jakiej podstawie PUM wyznaczył takie ceny? Czy w oparciu o koszty? Czy w oparciu o niebo i kaprys prezesa?

  + 22
  - 22
 • ella
  o 19:49

  ” Niskie dochody mieszkańców zasobów komunalnych nie pozwalają na podwyżki czynszu do kwoty rekompensującej w pełni koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych.” I mamy jasność skąd te straty. Do tego niskie płatności i wysokie koszty utrzymania starych i zaniedbanych zasobów. Bo jak komuś powiedzieć że mu na głowę będzie się lało bo kamienica jest zadłużona a czynsz nie porywa kosztów bieżących remontów i napraw. Czyli co ? Wyniki finansowy spółki komunalnej przed ludzmi. A jak nie przynoszą spółce zysków tylko straty to co ,na bruk , eksmitować pod most? Tak , o to wam chodzi ” tłuste koty”?

  + 22
  - 22
 • Aneta
  o 17:36

  Jestem księgową. Wpływy z czynszów to stałe przychody. Koszty teź w tej działalności są stałe. Tam w PUM musi być bardzo kreatywa księgowość. To widać gołym okiem. A US nic?!

  + 22
  - 22
 • Wiza
  o 17:30

  To tyle na całym walnym zgromadzeniu Fiszowa i jej dyrektor dowiedział sìe o stratach? Nie dziwota Tywoniuk jako szef kampani musi nas oszwabić. Ktoś musi kampanię finansować. Chełmianie To My bulimy.

  + 22
  - 22
 • Marek
  o 17:26

  Przecieź stawki czynszu są stałe od conajmniej roku. To dlaczego w ostatnim kwartale mamy 1 mln zł straty. A w całym roku 1.5 mln zł.

  + 22
  - 22
 • Mirek
  o 16:22

  Te stawki czynszu to nie wzięły się nagle. Są od lat. A strata 1,5 mln zł i 1 mln w w ostatnim kwartale to dlaczego?!?

  + 22
  - 22
 • dos
  o 16:18

  Interesujące tłumaczenie kierownika: „Odnotować należy również spadek sprzedaży usług,…”
  a za chwilę
  „Na częściowe zmniejszenie przychodów ze sprzedaży usług w branży remontowo-budowlanej wpływ miało także prowadzenie przez spółkę termomodernizacji trzech własnych budynków przy ul. Bieławin 7 i 9 oraz przy ul. Kopernika 1 w Chełmie, co wymagało pełnego zaangażowania grupy remontowo-budowlanej i uniemożliwiło świadczenie usług remontowo-budowlanych innym podmiotom”

  Jak można świadczyć usługi i zarabiać skoro własna ekipa zajęta jest własnie robieniem kosztów na własnych obiektach.
  Oczywiście pozostają kwestia rewitalizacji centrum ale na to są środki zarówno z dotacji jak i budżetu miasta.
  W przypadku PUM czytelność przepływu środków pomiędzy budżetem miasta a przedsiębiorstwem jest tak klarowna jak jaskinie tajlandzkie 😉

  + 22
  - 22
 • Andrzej Sawa
  o 14:16

  A ten dolek w 4 kwartale?Zero informacji.

  + 22
  - 22
 • REKLAMA
  Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
  124
  Ferie. Nie siedź w domu
  229
  Biuro pomoże zdobyć fundusze na termomodernizację
  493
  Wiosną ruszy budowa galerii
  1 464
  Co się zmieniło w chełmskim ratuszu?
  4 081
  REKLAMA