REKLAMA
Kasa na ekologię i kulturę
FacebookTwitterGoogle+EmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Na początku tego miesiąca Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwały dzięki którym Gmina Chełm uzyska unijne dofinansowanie na dwa swoje projekty. Łącznie do gminnej kasy wpłynie prawie 1,6 mln.

Pierwszy projekt zatytułowany ,,Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chełm poprzez budowę sieci wodociągowych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych’’ ma wartość  ponad 2,5 mln zł. Ponad połowę tej sumy dołoży UE. Pieniądze mają wystarczyć na wykonanie sieci wodociągowej w Pokrówce i przebudowę oczyszczalni ścieków w Srebrzyszczu. To co zastanie pozwoli na budowę 129 przydomowych oczyszczalni ścieków.


REKLAMA

Drugi dofinansowany projekt zakłada „Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Chełm poprzez modernizację świetlicy w Zagrodzie.” Jego wartość tego projektu wynosi ponad 380 tys. zł.  Większość – ponad 247 tys. zł będzie pochodzić z kasy unijnej. Zakładana przebudowa świetlicy będzie bardzo gruntowna. Wymienione zostaną instalacje: elektryczna i sanitarna oraz zainstalowana zostanie pompa ciepła. Oba projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Napisz komentarz

REKLAMA
REKLAMA