REKLAMA
Ile zarobią radni?
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Dieta radnego w 2019 r. wyniesie w Chełmie maksymalnie 2.281,51 zł miesięcznie. Radnym przysługuje także zwrot kosztów podróży służbowych.

REKLAMA

16 listopada 2018 r. upływa obecna kadencja samorządowa. Pierwsze sesje nowo wybranych rad gmin i powiatów oraz sejmików województw zostaną zwołane przez komisarzy wyborczych między 19 a 23 listopada. W Chełmie – 23 listopada.


REKLAMA

Na zasadach ustalonych przez radę gminy sprawującemu swój mandat radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Wysokość diet radnego nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności określanej w ustawie budżetowej kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Z informacji resortu finansów wynika, że w przyszłym roku kwota bazowa zostanie na obecnym poziomie – 1.789,42 zł.

Wysokość świadczenia radnego zależy od wielkości gminy i powiatu oraz pełnionej przez niego funkcji. Diety do maksymalnej przewidzianej przepisami wysokości (2.684,13 zł) przysługują w ciągu miesiąca radnym w największych gminach – powyżej 100 tys. mieszkańców.

W gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, będzie to najwyżej 75 proc. tej kwoty (2.013,10 zł). Natomiast w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców – radni będą mogli otrzymywać świadczenie, które nie przekroczy 50 proc. maksymalnej wysokości diety (1.342,07 zł). Reguluje to rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.

Również w przypadku powiatów przewidziano widełki. Radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do 100 proc. maksymalnej wysokości diety (2.684,13 zł) w powiatach powyżej 120 tys. W powiatach, w których liczba ludności mieści się w przedziale 60 tys. – 120 tys., takich jak powiat Chełm Miasto, dieta ta nie może być wyższa niż 85 proc. kwoty maksymalnej (2.281,51 zł). W powiatach poniżej 60 tys. mieszkańców próg ustanowiono na poziomie 70 proc., co oznacza, że świadczenie nie może tam przekroczyć 1.878,89 zł.

Ponadto, zgodnie z przepisami ustaw ustrojowych, rady gmin, powiatów i sejmiki województw ustalając wysokości diet radnych, powinny wziąć pod uwagę pełnione przez nich funkcje. Te same przepisy stanowią, że oprócz diety radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych.

Natomiast na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3.000 zł.

Źródło: kurier PAP.

Napisz komentarz

Wysłanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Publikowania Komentarzy na portalu chelmski.eu. Oświadczam, że jestem świadomy/a konsekwencji prawnych za jego naruszanie. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (Adres e-mail, adres IP) przez Wydawcę

 • AMB 😩
  o 18:43

  Jacy to działacze społeczni, którzy pobierają pieniądze
  (diety)?? Dla wielu mieszkańców to jest 3xkrotnosc renty, emerytury, lub innych świadczeń pomocy społecznej……
  Dlaczego zatem jest tak źle? Ci przedstawiciele społeczeństwa powinni również odpowiadać za brak skuteczności w działaniu…….

  + 22
  - 22
 • REKLAMA
  Hala produkcyjna już gotowa
  439
  Stawiamy na naukę
  320
  Będzie nowa spółka kolejowa
  891
  Komu mandat do PE? Zobacz listy
  903
  Duża dotacja dla PWSZ | WIDEO
  581
  REKLAMA