REKLAMA
Jak załatwić sprawę w urzędzie?
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Nasze urzędowe sprawy w Urzędzie Miasta Chełm możemy nadal załatwiać, ale obowiązują inne zasady.  Wszelkie wnioski należy składać za pośrednictwem wystawionych urn. Jednocześnie ratusz prosi mieszkańców, aby ograniczyli wizyty w Urzędzie Miasta i podległych mu jednostkach do niezbędnego minimum. Przedsięwzięte środki ostrożności zostają wprowadzone w trosce o zdrowie zarówno mieszkańców miasta Chełm, jak i pracowników urzędu.

Reklama

Z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa, kierując się zaleceniami Premiera RP oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, Prezydent Miasta Chełm wprowadził nowe zasady obsługi spraw mieszkańców. Na razie obowiązywać będą do 25 marca br. włącznie.

Wnioski do urn

Wnioski należy wrzucać do urn w zamkniętych kopertach opisanych nazwą departamentu/wydziału oraz opatrzonych numerem telefonu celem sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.
Urny są umieszczone w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65, Mickiewicza 32 A (Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi) i Obłońskiej 20 (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska).
W uzasadnionych lub szczególnych przypadkach dokumenty zostaną przyjęte przez biuro podawcze przy ul. Lubelskiej 65.

Wzory pism, obsługa zdalna, odpowiedzi

Wnioski i dokumenty są do pobrania na stronie internetowej urzędu miasta w zakładce e-urząd, a także w formie druków papierowych wyłożonych przy urnach umieszczonych w budynkach UM Chełm. Wypełnione dokumenty można także wysłać pocztą tradycyjną.

Wszelkie informacje czy pomoc w uzupełnieniu dokumentów urzędnicy będą udzielać telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wykaz wszystkich telefonów jest dostępny na stronie internetowej chelm.pl. Te najważniejsze podajemy poniżej.

O decyzji mieszkańcy będą informowani telefonicznie, a jej przekazanie nastąpi za pośrednictwem operatora pocztowego, z zastrzeżeniem szczególnych przypadków.

Dodatkowo do dyspozycji mieszkańców jest również strona Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl). Tu można dokonać wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej.

Wszelkie opłaty związane z załatwianymi sprawami można realizować przelewami bankowymi albo pocztowymi.

Urząd Stanu Cywilnego

W USC, gdzie załatwienie wielu spraw wymaga osobistego stawiennictwa, zaaranżowana została specjalna strefa do obsługi interesantów, jednak przyjmowani będą petenci wyłącznie w sprawach najpilniejszych – rejestracji zgonu, urodzeń, zawarcia małżeństw.

Najlepiej kontaktować się z USC za pośrednictwem internetu i telefonicznie. Poprzez ePUAP można złożyć wniosek o dowód osobisty, zameldowanie lub wymeldowanie, zaświadczenie o stanie cywilnym lub odpis aktu stanu cywilnego, a za pośrednictwem domeny obywatel.gov.pl zarejestrować nowo narodzone dziecko.

Wydział Komunikacji

W wydziale nie będzie obsługi bezpośredniej interesantów. Druki i urna do pozostawienia wniosków stoi w holu głównym magistratu przy ul. Lubelskiej 65. Pracownicy wydziału poinformują telefonicznie o załatwieniu sprawy, a dokumenty wyślą pocztą.

Złożenie wniosku, wraz z załącznikami, w sprawie rejestracji pojazdu (także czasowa), jego wyrejestrowania, zgłoszenia sprzedaży pojazdu, czasowego wycofania auta z ruchu, wprowadzenia zmian do dowodu rejestracyjnego oraz wydania wtórnika takiego dokumentu, a także o wydanie prawa jazdy i w zakresie transportu drogowego jest możliwe również drogą pocztową.

Do czasu obowiązywania zarządzenia, Prezydent Miasta Chełm nie będzie naliczał kar osobom, które nie dopełnią obowiązku zarejestrowania pojazdu w ciągu 30 dni albo obowiązku zawiadomienia urzędu o sprzedaży lub zakupie pojazdu. Na ulgę mogą liczyć tylko ci, którym 30-dniowy termin na załatwienie tych formalności upłynął nie wcześniej niż 13 marca.

Warto pamiętać, że za pośrednictwem strony Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (www.pwpw.pl) można złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy i wtórnika prawa jazdy.

O wszelkich kolejnych zmianach związanych z obsługą mieszkańców Urząd Miasta Chełm będzie informował na bieżąco.

Najważniejsze dane kontaktowe:

Biuro Obsługi Interesantów – 82 565 20 70 / info@umchelm.pl / Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie ePUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Sekretariat prezydenta – tel. 82/565-46-10

Departament Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa – tel. (82) 564 34 56

– Wydział Nieruchomości – tel. (82) 564-34-09

– Wydział Architektury i Budownictwa – tel. (82) 564-33-81

– Wydział Geodezji i Kartografii – tel. (82) 563-11-32, 563-08-55

Departament Inwestycji i Rozwoju – tel. (82) 564-36-39

– Wydział Inwestycji i Dróg – tel. (82) 565-26-57

– Wydział Projektów i Funduszy Europejskich – tel. (82) 564-38-67

– Biuro Zamówień Publicznych – tel. (82) 565-20-73

Departament Komunalny – tel. (82) 564-35-03

– Wydział Infrastruktury Komunalnej – tel. (82) 564-35-03

– Wydział Ochrony Środowiska – tel. (82) 565-59-47, (082) 564-31-86

– Biuro ds. Termomodernizacji – tel. (82) 565-31-86

– Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi – tel. (82) 564-33-49

Departament Edukacji i Sportu – tel. (82) 565 39 65

Departament Promocji i Kultury – tel. (82) 565-57-28

Departament Spraw Obywatelskich – tel. (82) 565 23 23, (82) 564 31 92

– Wydział Komunikacji – tel. (82) 565-23-23 – taxi; przewóz osób, (82) 565 31 81 – wyrejestrowanie pojazdu, stacje kontroli pojazdów, ośrodki szkolenia kierowców; (82) 565 39 33 – prawa jazdy, zatrzymane prawa jazdy; (82) 565 39 84 – rejestracja pojazdów;

– Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia – tel. 82 564-08-33

– Wydział Zarządzania Kryzysowego – tel. (82) 565-26-28,

Departament Finansów – tel. (82) 565-26-07 / (82) 565-56-78

Departament Budżetu – tel. (82) 565-08-79

Urząd Stanu Cywilnego – tel. 82 565-22-56, 82 564-05-21

– Biuro Ewidencji Ludności (meldunki) – tel. 82 565-35-33

– Biuro Ewidencji Ludności (dowody osobiste) – 82 564-38-65

Wydział Organizacyjno-Administracyjny – tel. (82) 565-38-22

Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Reklama
REKLAMA
Będzie ciasno na Rejowieckiej
327
Uwaga, zamknięta część Kolejowej
254
Jak się ratują spółki miejskie podczas pandemii?
412
W poniedziałek idziemy do fryzjera
286
Miasto zakłada łąki
341
REKLAMA