REKLAMA
Konferencja naukowa w Muzeum Regionalnym
FacebookTwitterGoogle+EmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Muzeum Regionalne w Krasnymstawie zaprasza na I Humanistyczną Konferencję Naukową im. Kaspra Niesieckiego.

Główny temat konferencji to ,,Dawne obce wzory kulturowe – strach, fascynacja i niezrozumienie”. Spotkanie odbędzie się 15 września 2017 r. o godz. 9.00  w refektarzu krasnostawskiego Muzeum (ul. Piłsudskiego 5a).

Program:


REKLAMA

9.00 – 9.30 Otwarcie konferencji
9.30 – 10.00 Ewa Solska (Lublin): Intelektualne trendy obecnego czasu (i jego obecne „strachy”).
10.00 – 10.30 Mateusz Soroka (Krasnystaw): Swój obcy. O postrzeganiu inności od kultury ludowej do kultury popularnej.
10.30 – 11.00 Aleksandra Stachula (Chełm): „Gra w Żyda” – reminiscencje. Perspektywa antropologiczna.
11.00 – 11.30 Ernest Kamiński (Lublin): Działania wojenne 1914-1915 w powiecie krasnostawskim i materialne ich pozostałości jako istotny element przywracania pamięci o I wojnie światowej.
11.30 – 12.00 Dyskusja i przerwa kawowa
12.00 – 12.30 Paulina Litka (Lublin): Upośledzenie w kulturze czy prawdziwość? Sposoby odkrywania świata w kontekście narracji narzuconej przez mit mesjanistyczny.
12.30 – 13.00 Iwona Górnicka (Lublin): Niepewność jutra – polskie podróże dyplomatyczne do Turcji.
13.00 – 13.30 Marek Łaski (Siedlce): Recepcja wzorów kulturowych w polskiej piechocie i dragoni
w XVII wieku.
13.30 – 14.00 Marcin Gomółka (Siedlce): Szyk w płot i szyk klinowo-kolumnowy jako przykład recepcji zachodnioeuropejskich wzorców taktycznych przez rycerstwo polskie w XIV-XV wieku.
14.00 – 14.30 Dyskusja i przerwa kawowa
14.30 – 15.30 Przerwa obiadowa
15.30 – 16.00 Marcin Mendyk (Lublin): Topos herosa – fundatora, czyli średniowieczna fascynacja obcymi.
16.00 – 16.30 Damian Podoba (Lublin): Grzechy kultowe w „Libri Poenitentiales” – wola Kościoła wobec obyczajów zakorzenionych w społeczeństwie.
16.30 – 17.00 Jakub Ordutowski (Lublin): Kair jako Babilon. Stolica Egiptu oczyma łacinników
w dobie krucjat.
17.00 – 17.30 Konrad Grochecki (Krasnystaw): Długa moc karynckiego rytuału intronizacyjnego. Zapominane treści, zmienne funkcje.
17.30 – 18.00 Dyskusja i zakończenie obrad
18.00 – 20.00 Wieczorne zwiedzanie muzeum i miasta

Napisz komentarz

REKLAMA
REKLAMA