REKLAMA
Lubelski Pakiet Antykryzysowy
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Panie Marszałku, znaleźliśmy się jako kraj, ale także region, w wyjątkowej sytuacji. Pandemia koronawirusa postawiła nas wszystkich wobec nowych wyzwań. Obok istotnego kryzysu zdrowotnego widzimy coraz poważniejsze skutki w naszej gospodarce.
Jakie działania podejmuje Samorząd Województwa Lubelskiego w odpowiedzi na tę sytuację?

Reklama

Jako samorząd bardzo szybko zareagowaliśmy na kryzys, który dotknął Polskę i nasz region. Opracowaliśmy i przyjęliśmy Lubelski Pakiet Antykryzysowy. Kluczowe jego elementy
to absolutnie priorytetowe dla nas kwestie: bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców województwa lubelskiego oraz udzielenie pomocy przedsiębiorcom i podjęcie szeregu różnorodnych działań osłonowych.

Biorąc pod uwagę doświadczenia wielu państw zmagających się z głębokim kryzysem zdrowotnym, chcemy podjąć wszystkie możliwe działania, by mieszkańcy naszego regionu czuli się spokojnie, a potencjalni chorzy zostali objęci profesjonalną opieką.

Na jaką pomoc mogą zatem liczyć szpitale w naszym regionie? Jakie działania obejmuje Lubelski Pakiet Antykryzysowy?

Z puli 57 mln zł – chodzi o środki europejskie – przekazujemy 49,4 mln zł na zakup aparatury diagnostycznej i medycznej (w tym respiratorów) oraz adaptację pomieszczeń w szpitalach wojewódzkich. Dodatkowo kwotą 800 tys. zł wsparliśmy zakaźny szpital jednoimienny
w Puławach. Pieniądze te przyczyniają się do efektywniejszej walki z epidemią. Kwota 7 mln zł trafiła do sieci osiemnastu podmiotów leczniczych i została przeznaczona m.in. na zakup odczynników oraz materiałów medycznych, środków dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej.

Trzeba podkreślić, że do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie zostaną zakupione m.in.: cztery respiratory, cyfrowy aparat RTG wysokiej klasy, myjnia – dezynfektor przelotowy do butów operacyjnych, kontenerów
i wózków transportowych oraz stacjonarny cyfrowy aparat RTG kostno-płucny podstawowy.

Dodatkowo Zarząd Województwa Lubelskiego podjął pilne działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie regionu. W ramach wsparcia służb medycznych wprowadzono nowy projekt, który wspiera system opieki zdrowotnej na rzecz walki z COVID-19 poprzez zakup maseczek medycznych, kombinezonów, maseczek FFP2 lub FFP3, fartuchów, gogli, przyłbic, czepków, rękawic nitrylowych i płynów dezynfekujących. Liderem projektu jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
w partnerstwie z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie. Jego wartość to kolejnych 7 mln zł z funduszy europejskich.

Pandemia to nie tylko kwestie zdrowotne, to również konkretne zagrożenie gospodarcze i ogromne skutki społeczne. Jak samorząd wspiera lokalne firmy?

Właśnie z racji na konsekwencje społeczne, a więc możliwą utratę źródeł dochodu, zaproponowaliśmy szczególne rozwiązania służące ograniczeniu negatywnych skutków epidemii COVID-19. Kierujemy do mikro- i małych przedsiębiorców specjalną ofertę pomocy.

Wesprzemy również podmioty prowadzące działalność gospodarczą na majątku Samorządu Województwa Lubelskiego, które borykają się ze znaczącym spadkiem przychodów.
W ramach filaru osłonowego takie podmioty mogą ubiegać się o umorzenie należności
w całości albo w części. W ramach współpracy rządu i samorządu województwa uruchomiony został również nowy mechanizm dofinansowania części kosztów wynagrodzeń oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne pracowników firm i organizacji pożytku publicznego oraz firm jednoosobowych. Instrument ten wdrażany jest m.in. w ramach projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadzór nad jego wdrażaniem sprawuje Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Wróćmy do umorzenia należności. Jak wygląda procedura?

Aby uzyskać ulgę w czynszu, konieczne jest złożenie wniosku zgodnie z wymogami określonymi przez Sejmik Województwa Lubelskiego. Uchwała w tej sprawie stanowi podstawę dla Zarządu Województwa Lubelskiego i jego jednostek organizacyjnych
do udzielania pomocy najemcom i pozwala kierownikom tych jednostek podejmować decyzję o umorzeniu należności do kwoty 50 tysięcy zł. Gdyby wysokość potencjalnego zwolnienia lub obniżenia z opłat czynszu przekroczyła kwotę 50 tysięcy zł, wówczas za zgodą Zarządu Województwa Lubelskiego kierownicy jednostek mają trzy możliwości: mogą podjąć decyzję o odroczeniu terminu płatności w całości lub w części, rozłożeniu na raty płatności w całości lub w części, umorzeniu należności w całości lub w części.

Jakie są terminy nadsyłania wniosków i ich rozpatrywania?

Uchwała, o której wspomniałem, nie reguluje terminu składania wniosków o umorzenie, odroczenie czy rozłożenie na raty. Jesteśmy elastyczni w tej sprawie.

Jakiego okresu dotyczy umorzenie?

Wnioski najemców co do zasady będą rozpatrywane za okres przypadający od 20 marca, czyli od momentu zamknięcia lokalu, do dnia rozpatrywania wniosku – najlepiej za każdy pełny kolejny okres czynszowy. Z uwagi na to, że nie wiadomo, jak długo stan zagrożenia epidemicznego się utrzyma, nie przewidujemy umorzenia czynszu z góry za 3 miesiące. Każdą sprawę ulg w spłacie opłat będziemy rozpoznawać indywidualnie. Przy czym procedurę takiej ulgi każda jednostka podległa samorządowi województwa także reguluje indywidualnie.

Czy są już podmioty, które skorzystały z tego rozwiązania?

Staramy się na bieżąco monitorować sytuację. Z ostatnich informacji wynika, że dotychczas dokonano umorzenia należności na rzecz 49 przedsiębiorców na łączną kwotę ok. 200 tysięcy zł w 14 naszych jednostkach organizacyjnych. Jesteśmy gotowi, by sprawnie reagować na pojawiające się potrzeby i wyjść naprzeciw trudnej sytuacji, w której znalazło się wiele pomiotów gospodarczych działających na terenie województwa lubelskiego.

Na koniec powiedźmy co w najbliższym czasie zmieni się w Chełmie?

Myślę, że mieszkańców ucieszy informacja o przyznaniu dofinansowania na remont chełmskiego szpitala. Placówka przejdzie kompleksową termomodernizację, zostanie wymieniona stolarka okienna, centralne ogrzewanie zostanie unowocześnione, pojawi się także instalacja fotowoltaiczna. Dzięki środkom europejskim szpital przejdzie solidny, długo oczekiwany remont, co na pewno przełoży się na lepsze warunki pracy dla personelu, jak i komfort leczonych pacjentów.

Obok termomodernizacji szpitala trwa również kompleksowy remont budynku należącego do samorządu województwa przy ul. Mickiewicza 37 (dawne Kolegium Nauczycielskie Języków Obcych). Dzięki tej inwestycji mieszkańcy będą mogli załatwiać sprawy urzędowe sprawniej – i co ważne – w jednym miejscu.

Ponadto zostanie przeprowadzona rewitalizacja Placu Doktora Edwarda Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami. Zdegradowane przestrzenie publiczne centralnej części miasta także zostaną uporządkowane i odnowione. Przebudowane zostaną wejście i wyjście z podziemi kredowych. W budynku wyjścia z podziemi znajdzie miejsce Senior cafe.
W ramach prac remontowych placu zostaną wyremontowane chodniki, wymienione słupy
i oprawy oświetleniowe, wprowadzone zostaną nowe elementy małej architektury. Planowane jest wyłączenie placu z ruchu kołowego, co stworzy bezpieczną przestrzeń dla mieszkańców i turystów.

Z racji na łagodną zimę możemy przeznaczyć więcej zaoszczędzonych środków na pilne naprawy dróg. Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 Biała Podlaska–Wisznice–Włodawa–Chełm–Rejowiec–Krasnystaw. Łączna długość przewidzianego do przebudowy odcinka to blisko 5 km. Prace powinny się zakończyć do połowy lipca. Również w lipcu zakończą się roboty na ponadkilometrowym odcinku drogi nr 842 w miejscowości Żółkiewka. Remontowana jest także nawierzchnia drogi wojewódzkiej nr 844. Ta droga stanowi bezpośrednie połączenie Chełma z przejściem granicznym z Ukrainą w Dołhobyczowie.

Podsumowując chciałbym zaznaczyć, że zależy nam, aby po zniesieniu ograniczeń związanych z ustaniem pandemii gospodarka w Lubelskiem mogła dynamicznie ruszyć. Zadaniem samorządu jest pobudzanie inwestycji. Liczę, że dzięki wspólnym działaniom podejmowanym na wielu płaszczyznach, a także solidarności i odpowiedzialnej postawie mieszkańców naszego województwa, wyjdziemy z tego niełatwego doświadczenia obronną ręką.

Tagi
Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Reklama
REKLAMA
Chełmski szpital przywraca planowe zabiegi
110
CLA. Od dziś więcej kursów
61
Od soboty bez maseczki, za tydzień do kina
58
Prezydent raportuje o stanie miejskich spółek w 2019 roku
646
Będzie ciasno na Rejowieckiej
341
REKLAMA