REKLAMA
Miasto potrzebuje 15 milionów na pokrycie deficytu
FacebookTwitterGoogle+EmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Po raz trzeci w tym roku spotkają się jutro (18 kwietnia) miejscy radni. Tym razem sesję zaplanowano już na godz. 10.30. W liczącym równo 20 punktów programie, tylko jeden może budzić emocje. Radni będą decydować o emisji komunalnych obligacji.

Uzasadnienie do uchwały, na mocy której urząd będzie dysponował 15 milionami złotych odwołuje się do budżetu miasta i jest bardzo lakoniczne:


REKLAMA

Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2018 rok zaplanowano emisję obligacji w wysokości 15.000.000 zł na pokrycie deficytu. Istnieje zatem potrzeba emisji obligacji komunalnych w celu zabezpieczenia środków na pokrycie deficytu przeznaczonego na realizację zaplanowanych zadań majątkowych.

Obligacje wyemitowane zostaną tym roku w trzech równych  seriach o wartości 5 mln zł każda. Cena pojedynczej akcji to równy tysiąc złotych.  Wykup obligacji i wypłatę oprocentowania w latach 2018-2029 będzie ze swych dochodów pokrywać Miasto

Oprócz obligacji radni zajmą się również między innymi:

*  Informacją z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Chełm za 2017 rok.
* Informacją o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach wynikających ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełm za rok 2017.
* Sprawozdaniem z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2017 rok.
* Zmianą uchwały w sprawie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Chełm.
* Określeniem wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm:

Określa się opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Chełm, w czasie przekraczającym czas bezpłatnych godzin nauczania, wychowania i opieki określony w §1 w wysokości 1 zł za godzinę zajęć.

* Udzieleniem pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na letnią obsługę linii kolejowej  Chełm – Włodawa. Na utrzymanie tej linii złożą się wszystkie zainteresowane samorządy. Udział Chełma wyceniono na niewiele ponad 17 tys. zł.
* Wykazem kąpielisk na terenie Miasta Chełm w roku 2018 oraz określeniem sezonu kąpielowego. Wykaz nie jest szczególnie bogaty – zawiera jedną pozycję:

kąpielisko „Glinianki”, położone w Chełmie przy ul. Ceramicznej (…)  o długości linii brzegowej 30 m, znajdujące się w wyznaczonej części zbiornika wodnego Glinianki.

* Uchwały w sprawie podziału Miasta Chełm na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

***

Przypominamy, że sesje Rady Miasta są dostępne dla wszystkich mieszkańców. Warto czasem wybrać się do Urzędu Miasta by posłuchać jak nad naszymi sprawami pracują ludzie którym powierzyliśmy nasze miasto.

 

Napisz komentarz

Wysłanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Publikowania Komentarzy na portalu chelmski.eu. Oświadczam, że jestem świadomy/a konsekwencji prawnych za jego naruszanie. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (Adres e-mail, adres IP) przez Wydawcę

 • Andrzej S
  o 15:12

  Lubicie dlugi?

  + 22
  - 22
 • Andrzej S
  o 12:24

  Obudzicie sie w koncu?

  + 22
  - 22
 • REKLAMA
  Wybierz Społecznika Roku
  295
  Szkoły szykują się do strajku
  327
  Jak usprawnić miejską komunikację?
  1 406
  Już pracują nad S12 do Dorohuska
  1 088
  Aquapark bez głowy
  1 780
  REKLAMA