REKLAMA
Miasto potrzebuje 15 milionów na pokrycie deficytu
FacebookTwitterGoogle+EmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Po raz trzeci w tym roku spotkają się jutro (18 kwietnia) miejscy radni. Tym razem sesję zaplanowano już na godz. 10.30. W liczącym równo 20 punktów programie, tylko jeden może budzić emocje. Radni będą decydować o emisji komunalnych obligacji.

Uzasadnienie do uchwały, na mocy której urząd będzie dysponował 15 milionami złotych odwołuje się do budżetu miasta i jest bardzo lakoniczne:


REKLAMA

Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2018 rok zaplanowano emisję obligacji w wysokości 15.000.000 zł na pokrycie deficytu. Istnieje zatem potrzeba emisji obligacji komunalnych w celu zabezpieczenia środków na pokrycie deficytu przeznaczonego na realizację zaplanowanych zadań majątkowych.

Obligacje wyemitowane zostaną tym roku w trzech równych  seriach o wartości 5 mln zł każda. Cena pojedynczej akcji to równy tysiąc złotych.  Wykup obligacji i wypłatę oprocentowania w latach 2018-2029 będzie ze swych dochodów pokrywać Miasto

Oprócz obligacji radni zajmą się również między innymi:

*  Informacją z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Chełm za 2017 rok.
* Informacją o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach wynikających ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełm za rok 2017.
* Sprawozdaniem z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2017 rok.
* Zmianą uchwały w sprawie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Chełm.
* Określeniem wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm:

Określa się opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Chełm, w czasie przekraczającym czas bezpłatnych godzin nauczania, wychowania i opieki określony w §1 w wysokości 1 zł za godzinę zajęć.

* Udzieleniem pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na letnią obsługę linii kolejowej  Chełm – Włodawa. Na utrzymanie tej linii złożą się wszystkie zainteresowane samorządy. Udział Chełma wyceniono na niewiele ponad 17 tys. zł.
* Wykazem kąpielisk na terenie Miasta Chełm w roku 2018 oraz określeniem sezonu kąpielowego. Wykaz nie jest szczególnie bogaty – zawiera jedną pozycję:

kąpielisko „Glinianki”, położone w Chełmie przy ul. Ceramicznej (…)  o długości linii brzegowej 30 m, znajdujące się w wyznaczonej części zbiornika wodnego Glinianki.

* Uchwały w sprawie podziału Miasta Chełm na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

***

Przypominamy, że sesje Rady Miasta są dostępne dla wszystkich mieszkańców. Warto czasem wybrać się do Urzędu Miasta by posłuchać jak nad naszymi sprawami pracują ludzie którym powierzyliśmy nasze miasto.

 

Napisz komentarz

 • Andrzej S
  o 15:12

  Lubicie dlugi?

  + 22
  - 22
 • Andrzej S
  o 12:24

  Obudzicie sie w koncu?

  + 22
  - 22
 • REKLAMA
  Galeria Chełm – jest pozwolenie na budowę
  3 342
  Powraca temat kopalni: „Rząd jest za tym, aby tutaj była szybka inwestycja”
  1 464
  Dlaczego rosną straty PUM
  2 135
  Budżet obywatelski nie interesuje młodych
  1 063
  300+ na start do szkoły. Można już składać wnioski
  817
  REKLAMA