REKLAMA
Miasto usunie azbest
FacebookTwitterGoogle+EmailFacebook MessengerLinkedInPrint

W poniedziałek rozpocznie się przyjmowanie wniosków o demontaż azbestu na terenie Chełma. Miasto pomoże mieszkańcom usunąć szkodliwe odpady.

W poniedziałek 21 maja rozpocznie się w Chełmie nabór „Zgłoszeń lokalizacji” na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych. To działania w ramach realizacji projektu System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego, który jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.


REKLAMA

Nabór zgłoszeń będzie trwał od 21 maja do 8 czerwca 2018 roku.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z nie tylko z demontażem odpadów azbestowych, ale także z ich odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem. Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji projektu można uzyskać Urzędzie Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl.

Druki zgłoszeń lokalizacji oraz oświadczenia można pobrać ze strony w zakładce Usuń azbest.

Napisz komentarz

REKLAMA
REKLAMA