REKLAMA
Miasto usunie azbest
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

W poniedziałek rozpocznie się przyjmowanie wniosków o demontaż azbestu na terenie Chełma. Miasto pomoże mieszkańcom usunąć szkodliwe odpady.

REKLAMA

W poniedziałek 21 maja rozpocznie się w Chełmie nabór „Zgłoszeń lokalizacji” na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych. To działania w ramach realizacji projektu System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego, który jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.


REKLAMA

Nabór zgłoszeń będzie trwał od 21 maja do 8 czerwca 2018 roku.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z nie tylko z demontażem odpadów azbestowych, ale także z ich odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem. Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji projektu można uzyskać Urzędzie Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl.

Druki zgłoszeń lokalizacji oraz oświadczenia można pobrać ze strony w zakładce Usuń azbest.

Napisz komentarz

Wysłanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Publikowania Komentarzy na portalu chelmski.eu. Oświadczam, że jestem świadomy/a konsekwencji prawnych za jego naruszanie. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (Adres e-mail, adres IP) przez Wydawcę

REKLAMA
Jest umowa na nową siedzibę INM
581
Hala produkcyjna już gotowa
661
Stawiamy na naukę
429
Będzie nowa spółka kolejowa
957
Komu mandat do PE? Zobacz listy
982
REKLAMA