REKLAMA
W piątek popracują miejscy rajcy
FacebookTwitterGoogle+EmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Kolejną sesję Rady miasta zaplanowano na najbliższy piątek (27 października 2017 r). Obrady rozpoczną się o godz. 11.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65.

W programie sesji przewidziano między innymi podjęcie uchwał w sprawach:


REKLAMA

  • Programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi,
  • rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Chełm,
  • oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie,
  • stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi położonej na terenie miasta Chełm i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym,
  • określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Chełm, których właścicielem lub zarządcą jest Miasto Chełm,
  • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełm dla przebiegu nowej linii elektroenergetycznej. Chodzi o
    działkę rolną leżącą, na przebiegu projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV Chełm – Lublin Systemowa.

Trochę czasu zabiorą radnym glosowania w sprawie przekształceń szkół. Dotychczasowe sześcioletnie podstawówki zostaną szkołami ośmioklasowymi, a szkoły zawodowe będą szkołami branżowymi.
Radni zapoznają się także z informacją władz miasta na temat stanu „realizacji zadań oświatowych Miasta Chełm za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach: egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie”.

Szczegółowy program sesji

Projekty uchwał 

xxx

Przypominamy, że sesje Rady Miasta są dostępne dla wszystkich mieszkańców. Warto czasem wybrać się do Urzędu Miasta by posłuchać jak nad naszymi sprawami pracują ludzie którym powierzyliśmy nasze miasto.

 

Napisz komentarz

REKLAMA
REKLAMA