REKLAMA
Płać sprawiedliwie
FacebookTwitterGoogle+EmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Pracodawco, czy za tę samą pracę wynagradzasz tak samo kobiety i mężczyzn? Jak to zmierzyć? Resort stworzył dla ciebie specjalną aplikację.

Niecałe 8 proc. – tyle według Eurostatu wynosi w Polsce różnica w zarobkach między kobietami a mężczyznami. Polskę charakteryzuje zatem jedna z najniższych wartości luki płacowej w Unii Europejskiej. Różnica w zarobkach wynosi bowiem 7,7 proc. na niekorzyść kobiet, podczas gdy średnia unijna to 16,7 proc. (różnica średniej stawki godzinowej brutto w całej gospodarce).

Im jednak wyżej, tym gorzej. Okazuje się, że im wyższe stanowisko, tym większe różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Na stanowiskach managerskich różnica ta wynosi w Polsce aż 27,7 proc. czyli o 4,3 proc. więcej od średniej unijnej.

Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, luka płacowa jest zjawiskiem złożonym. Składa się na nie wiele czynników wpływających na sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Są wśród nich różnice obiektywne, takie jak odmienne wykształcenie, doświadczenie zawodowe, czy wykonywany zawód. Są również czynniki, na które pracownicy mają mniejszy wpływ – segregacja na rynku pracy czy długość stażu pracy wynikająca z wykonywanych ról społecznych.

– Wpływ na niższe wynagrodzenia kobiet ma również ich niższa samoocena – Polki źle oceniają swoje możliwości znalezienia pracy i mają mniejsze oczekiwania finansowe od mężczyzn – wskazuje ministerstwo. – Zarówno w grupie młodych pracowników (bezrobotni absolwenci do 30 r.ż.), jak i wśród pozostałych bezrobotnych, oczekiwania finansowe kobiet są mniejsze odpowiednio o 303 zł oraz o 366 zł.

Co z tym zrobić? Aby ułatwić pracodawcom zweryfikowanie, czy za taką samą pracę wynagradzają w równy sposób, resort przygotował aplikację komputerową „Równość płac” – informuje Kurier PAP.

Narzędzie pozwala w łatwy sposób oszacować różnice w wynagrodzeniach pracowników, z uwzględnieniem ich płci, wieku, wykształcenia oraz innych wybranych cech. Aplikacja dostępna jest bezpłatnie. Szczegóły (kliknij).

Ma pomóc wszystkim, którzy zatrudniają pracowników, w kształtowaniu świadomej i niedyskryminującej ze względu na płeć polityki płacowej – podkreśla ministerstwo.

REKLAMA
Napisz komentarz

Wysłanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Publikowania Komentarzy na portalu chelmski.eu. Oświadczam, że jestem świadomy/a konsekwencji prawnych za jego naruszanie. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (Adres e-mail, adres IP) przez Wydawcę

REKLAMA
Oficjalnie: Jakub Banaszek Prezydentem Chełma
9 500
Święto Niepodległej w Chełmie
1 714
W niedzielę Chełm wybiera
3 218
Mikus apeluje o poparcie Banaszka: ,,Kiedy Grabczukowie i Raniewicz są wiarygodni?”
4 554
Opinie: Jak Raniewicz chodzi własnymi drogami
4 404
REKLAMA