REKLAMA
Pomoc socjalna dla uczniów
FacebookTwitterGoogle+EmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Rodziny o niższych dochodach mogą ubiegać się o stypendia i zasiłki szkolne dla swoich dzieci. Wnioski o pomoc będą dostępne od 1 września.

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie mieszkający w Chełmie mogą otrzymać pomoc materialną w formie stypendium socjalnego lub zasiłku szkolnego. Warunkiem otrzymania wsparcia jest wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia. W tym roku dochód ten nie może przekroczyć 514 zł netto na osobę w rodzinie. Pod uwagę brane będą dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku czyli z sierpnia 2017 r.

REKLAMA

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego będą dostępne od 1 września br.  Wypełnione druki trzeba będzie złożyć najpóźniej 15 września br.

Dokumenty będą wydawane i przyjmowane w szkołach, których organem prowadzącym jest Miasto Chełm. Natomiast w przypadku uczniów uczęszczających do szkół poza miejscem zamieszkania, wnioski będzie wydawać i przyjmować Wydział Oświaty chełmskiego Urzędu Miasta.

Procedury dotyczące m.in. postępowania kwalifikacyjnego zostały opisane w „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Chełm”. Uchwałę nr XXIX/323/17 Rady Miasta Chełm z 28.06.2017 r. i załączniki do niej znajdziecie tutaj.

Komentarze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA