REKLAMA
NOZP Dialog kończy rewolucyjny program walki ze stresem. Liczby mówią same za siebie!
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzisiejszej rzeczywistości: życiu w biegu, piętrzącym się trudnościom powodującym stres, Niepubliczny Ośrodek Zdrowia Psychicznego DIALOG w Chełmie prowadził bezpłatne warsztaty profilaktyczne dla osób czynnych zawodowo z terenu województwa lubelskiego w ramach opracowanego przez siebie programu ,,Profilaktyka chorób odstresowych” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Reklama

REKLAMA

Program realizowany był przez doświadczony zespół terapeutów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, posiadających profesjonalną wiedzę i długoletni warsztat w pracy z osobami doświadczającymi trudności życiowych. 

Celem programu było zapobieganie negatywnemu wpływowi zjawiska stresu zawodowego na zdrowie u osób w wieku aktywności zawodowej z terenu Województwa Lubelskiego poprzez: zwiększenie poziomu wiedzy na temat stresu i jego konsekwencji dla zdrowia, podniesienie świadomości wpływu stresu na organizm, wypracowanie sposobów zapobiegania oraz radzenia sobie ze stresem, poznanie związku między cechami osobowości, a stresem zawodowym, nabycie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresującymi pojawiającymi się w codziennym życiu.

Zajęcia prowadzone byływ formie 3-dniowych warsztatów oraz godzinnej indywidualnej konsultacji z psychologiem na terenie miasta, gminy wskazanej przez zainteresowane udziałem osoby. Uczestnicy zajęć mieli zapewniony obiad, bufet kawowy oraz bogate materiały edukacyjno-informacyjne.

Oczekiwanym efektem uczestnictwa w programie jest nabycie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i kryzysowymi pojawiającymi się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, zmiana sposobu funkcjonowania w środowisku pracy, w środowisku domowym, zachęcenie do podejmowania aktywności, zwiększenie kreatywności, chęci do działania, motywacji, polepszenie relacji z innymi ludźmi, nabycie umiejętności stosowania zachowań antystresowych oraz wiedzy na temat systemu wsparcia, niezbędnego w sytuacjach, gdy walka z codziennymi trudnościami i stresem przerasta możliwości człowieka.

Adresatami Programu były grupy zawodowe, u których obiektywny poziom stresu jest podwyższony tj. kadra zarządzająca, pracownicy służby zdrowia, służb mundurowych, górnicy, kierowcy zawodowi, operatorzy urządzeń, osoby związane z sektorem budowlanym oraz pracownicy sektora publicznego tj. urzędnicy, bankowcy, pocztowcy, nauczyciele itp.

Program okazał się ogromnym sukcesem. Skorzystało z niego ponad 2 000 osób z terenu powiatu chełmskiego, lubelskiego, bialskiego, łukowskiego, janowskiego, zamojskiego, biłgorajskiego reprezentujących różne grupy zawodowe: służby mundurowe (policja, straż miejska, straż pożarna,) służbę zdrowia (lekarze, pielęgniarki, dyrektorzy i menagerowie szpitali), oświatę (dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi), administrację samorządową miast i gmin, rolnicy.

Dzięki zaangażowaniu specjalistów prowadzących warsztaty oraz ich fachowości, Program cieszył się dużym zainteresowaniem, a sami uczestnicy mówią, że zgłaszając swój udział mieli obawy i wątpliwości co do trafności wyboru Programu. Po jego zakończeniu natomiast dają wyrazy zadowolenia i sympatii, deklarując chęć udziału w innych przedsięwzięciach podejmowanych przez NOZOP DIALOG. Zwracają uwagę na ciekawe i atrakcyjne prowadzenie warsztatów oraz profesjonalne podejście do psychologicznych indywidualnych konsultacji.

O poważnym traktowaniu tematu przez uczestników świadczy fakt, iż zgłaszanie się do udziału w Programie jest prowadzone w sposób ciągły.

NOZP Dialog pragnie serdecznie podziękować partnerom za zaangażowanie w realizację programu oraz wspólne działania służące poprawie stanu zdrowotnego społeczeństwa Województwa Lubelskiego:

– Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej ZDROWIE
– Stowarzyszeniu Aktywności Społecznej TRIADA
– Związkowi Pracodawców DIALOG

Więcej informacji o programie na naszej stronie www.dialogchelm.pl lub pod nr tel. 535 151 450

 

Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Napisz komentarz

Wysłanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Publikowania Komentarzy na portalu chelmski.eu. Oświadczam, że jestem świadomy/a konsekwencji prawnych za jego naruszanie. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (Adres e-mail, adres IP) przez Wydawcę

Reklama
REKLAMA
REKLAMA
Kolejowa w remoncie
355
Wakacyjna Trasa Dwójki w Chełmie!
81 945
Galeria się zapełnia
2 647
Finansowe wsparcie dla Chełma
456
Przejazd już otwarty
3 374
REKLAMA