REKLAMA
Przedłuż Kartę 3+
FacebookTwitterGoogle+EmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Masz dużą rodzinę? Korzystasz z Chełmskiej Karty 3+? Sprawdź czy nie trzeba jej przedłużyć. A może powiększyła Ci się rodzina i chcesz dopiero ubiegać się o Kartę? U nas dowiesz się, co robić.

Chełmska Karta 3+ daje prawo do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg oraz zwolnień oferowanych przez różne instytucje lub firmy na terenie miasta. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez samorząd. Ma na celu m.in. promocję dużej rodziny oraz działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji, poprawę warunków życia, zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowujących się w dużych rodzinach, a także kształtowanie ich pozytywnego wizerunku.


REKLAMA

Kto ma prawo do Karty?

Każda duża rodzina zamieszkała pod wspólnym adresem na terenie Chełma, która składa się z rodzica/rodziców lub rodzica/rodziców zastępczych, posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci, w tym dzieci, nad którymi sprawowana jest piecza zastępcza, w wieku do ukończenia 18 roku życia lub ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką, bez ograniczenia wieku.

Kartę otrzymuje każdy członek dużej rodziny na podstawie wniosku złożonego przez rodzica. Karta jest bezpłatna i ważna przez pięć lat.

Jeżeli Karta Twojej rodziny właśnie traci ważność, od 10 grudnia br. możesz ją przedłużyć. Zajmuje się tym Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta, ul. Obłońska 20, pok. 4. Warunkiem przedłużenia kart jest złożenie wniosku wraz ze wszystkimi kartami przyznanymi danej rodzinie oraz spełnianie kryteriów uprawniających do korzystania z nich, zgodnie z ,,Regulaminem przyznawania, wydawania i korzystania z Chełmskiej Karty 3+”.

Wniosek o przedłużenie Chełmskiej Karty 3+ oraz ,,Regulamin…” jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm www.chelm.pl w zakładce: ,,Chełmska Karta 3+” http://www.3plus.chelm.pl/www/3plus/index.php/pl/

Rodzinom, którym ważność Chełmskiej Karty 3+ przekroczyła okres pięciu lat zostaną wydane nowe karty.

TUTAJ znajdziesz katalog ulg i zwolnień, do których upoważnia Chełmska Karta 3+.

Napisz komentarz

Wysłanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Publikowania Komentarzy na portalu chelmski.eu. Oświadczam, że jestem świadomy/a konsekwencji prawnych za jego naruszanie. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (Adres e-mail, adres IP) przez Wydawcę

REKLAMA
Co się zmieniło w chełmskim ratuszu?
3 654
Ferie. Nie siedź w domu
454
Plac wypięknieje
1 250
Koncepcja programowa na S12
2 293
Zapłacimy za parkingi?
647
REKLAMA