REKLAMA
Sesja budżetowa
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Budżet miasta na rok 2020 chełmscy radni uchwalą 31 stycznia. Obrady sesji będzie można obserwować bezpośrednio na sali lub przez Internet.

Reklama

Przed chełmskimi radnymi bardzo pracowita sesja. Na piątek, 31 stycznia, zaplanowano obrady, których program liczy aż 25 punktów. Jednak najważniejszym z nich jest punkt 6  – przyjęcie budżetu miasta Chełm na 2020 rok.

Budżet Chełma

skalkulowano na 544 339 068,12 zł po stronie dochodów i wydatków.

Przypomnijmy, że dokument został pozytywnie zaopiniowany przez większość Rad Osiedli w Chełmie, choć przy okazji nie obyło się bez krytyki planu wydatków inwestycyjnych i nowych wniosków o naprawy osiedlowych dróg, chodników czy oświetlenia. Zapraszamy do obejrzenia naszego programu „O Chełmie przy kawie”, w którym rozmawiamy właśnie na ten temat.

Z kolei Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, po analizie projektu budżetu miasta Chełm, postanowiła zaopiniować go pozytywnie, acz z istotnymi zastrzeżeniami. Zastrzeżenia te dotyczyły m.in. budżetu obywatelskiego. Czytamy:

Budżet nie zawiera (…) części w postaci obligatoryjnego [podkreśl. red.] dla miast na prawach powiatu budżetu obywatelskiego. (…) wysokość budżetu obywatelskiego powinna wynosić co najmniej 0,5 % wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Tymczasem Skład Orzekający w przedstawionym projekcie budżetu na rok 2020 nie doszukał się żadnych zadań, które realizowane byłyby w ramach budżetu obywatelskiego. W tej sytuacji można mieć poważne wątpliwości co do realności zaplanowanego budżetu, a w szczególności czy w projekcie budżetu uwzględniono potrzebne środki we właściwej wysokości z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

Inna poważna wątpliwość RIO dotyczy rozbieżności pomiędzy planowanymi dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (9,7 mln zł), a planowanymi wydatkami na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem tego systemu (ponad 14,5 mln zł).

Tak duża różnica – czytamy w  uchwale RIO – pomiędzy wpływającymi opłatami, a ponoszonymi przez miasto wydatkami może być w dłuższej perspektywie bardzo niekorzystna dla budżetu miasta (…).

Jak do tych uwag odniosą się chełmscy rajcy, dowiemy się już 31 stycznia.

Szkoła do likwidacji

Innym punktem obrad RM, który zainteresuje najbardziej rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie, jest podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji tej placówki. SP nr 2 miałaby być zamknięta z ostatnim dniem sierpnia 2020 roku.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, decyzja jest podyktowana m.in. demografią (jest to najmniejsza szkoła w mieście, uczy się w niej teraz 221 uczniów), ale także chęcią poprawy warunków nauki dzieci i ich bezpieczeństwem. Samorząd zapewnia, że wszyscy uczniowie będą mieli zapewnioną możliwość kontynuowania edukacji w SP nr 5 w Chełmie.

***

Sesja nr 21 Rady Miasta Chełm odbędzie się 31 stycznia, o godz. 12.00, w sali nr 1 Urzędu Miasta (ul. Lubelska 65). Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja pod adresem: http://chelmmiasto.esesja.pl/

Przypominamy, że sesje RM są dostępne dla wszystkich mieszkańców. Warto czasem wybrać się do urzędu lub śledzić relację „na żywo” – by posłuchać, jak nad naszymi sprawami pracują ludzie, którym powierzyliśmy nasze miasto.

Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Reklama
REKLAMA
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
191
USC i magistrat do remontu
418
Wiceprezydent Domoradzki rezygnuje
2 980
DK 12. Prace ruszą za dwa-trzy tygodnie
1 225
Miasto kupiło młyn
1 197
REKLAMA