REKLAMA
Sprawdź, czy dziecku przysługuje stypendium szkolne
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Jeżeli dochód w twojej rodzinie nie przekracza 514 zł netto na osobę, możesz ubiegać się o stypendium szkolne dla uczącego się dziecka.

REKLAMA
Urząd  Miasta Chełm informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019.  W zbliżającym się  roku szkolnym przyznawanie i udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz tryb i sposób wypłaty stypendiów, procedury dotyczące składania wniosków o stypendia i tok postępowania kwalifikacyjnego będą przeprowadzone w oparciu o „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Chełm”, który uchwalili chełmscy radni w czerwcu br.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto, będą wydawane i przyjmowane bezpośrednio w szkołach, gdzie dziecko się uczy.
Natomiast wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego w odniesieniu do uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania będą wydawane i przyjmowane w Wydziale Oświaty UM (Lubelska 65).
Wydawanie wniosków rozpocznie się 3 września br. Termin składania wypełnionych wniosków upływa 14 września br. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (od dnia 1 października – 528,00 zł).
Pod uwagę brane są dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (tj. z sierpnia 2018 r.).


REKLAMA

Napisz komentarz

Wysłanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Publikowania Komentarzy na portalu chelmski.eu. Oświadczam, że jestem świadomy/a konsekwencji prawnych za jego naruszanie. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (Adres e-mail, adres IP) przez Wydawcę

REKLAMA
Ważne dla wcześniejszych emerytek, które urodziły się w 1953 r.
850
Skromne szanse Chełma
1 165
Otwarcie amfiteatru. Lady Pank i przeboje lat 80-tych
1 019
Więcej za ogrzewanie
660
Remont „12” do negocjacji
1 160
REKLAMA