REKLAMA
Szansa na nowy zawód
FacebookTwitterGoogle+EmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Darmowe szkolenia, staże, stypendia oferuje projekt Nowe Perspektywy. To program wsparcia aktywności zawodowej 30-latków i starszych osób pozostających bez pracy.

Warto się zainteresować. W ramach projektu Nowe Perspektywy uruchomionych zostanie cykl działań adresowanych do osób w wieku 30 i więcej lat, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na lubelskim rynku pracy, w tym osób odchodzących z rolnictwa.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

  1. Darmowe szkolenie zawodowe, kończące się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu  potwierdzającego zdobycie kwalifikacji zawodowych. Wybór szkolenia zależy od uczestnika. Można zdobyć kwalifikacje do pracy w charakterze m.in. pracownika biurowego, opiekuna osoby starszej, montera, pracownika ochrony, krawca, kierowcy kategorii C, D lub E;
  2. Stypendium szkoleniowe (997,40 zł brutto);
  3. Płatny 3-miesięczny staż zawodowy (Stypendium stażowe 1 850,00 zł brutto/miesiąc);
  4. Indywidualne wsparcie doradcze obejmujące identyfikację potrzeb oraz poradnictwo zawodowe;
  5. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy;
  6. Zwrot kosztów dojazdów oraz kosztów opieki nad osobą zależną;
  7. Badania lekarskie, ubezpieczenie NNW.

Liczba uczestników projektu jest ograniczona, stąd kto pierwszy, ten lepszy. Grupę docelową projektu stanowić ma 60 osób powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, będących bez pracy. W pierwszej kolejności brane będą pod uwagę osoby z niepełnosprawnościami.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Współfinansowuje go Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej projektu Nowe Perspektywy (kliknij).

REKLAMA
Napisz komentarz

Wysłanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Publikowania Komentarzy na portalu chelmski.eu. Oświadczam, że jestem świadomy/a konsekwencji prawnych za jego naruszanie. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (Adres e-mail, adres IP) przez Wydawcę

REKLAMA
Raport NIK. Przyszłość Chełma niepewna
1 777
Oficjalnie: Jakub Banaszek Prezydentem Chełma
9 659
Święto Niepodległej w Chełmie
1 747
W niedzielę Chełm wybiera
3 241
Mikus apeluje o poparcie Banaszka: ,,Kiedy Grabczukowie i Raniewicz są wiarygodni?”
4 620
REKLAMA