REKLAMA
Wspólnota z Trubakowskiej bez wsparcia organów ścigania
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Prokuratura Rejonowa postanowiła odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie Wspólnoty „Trubakowska 53, 55, 57A”. Dokładnie rzecz biorąc prokurator zatwierdził postanowienie sierżanta policji, który przesłuchał świadków. W tym prezesa Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych, jednego z odwołanych członków zarządu Wspólnoty i osobę, która podpisała doniesienie do prokuratury.

Reklama

Czynności wykonane przez policję dotyczyły podejrzenia wyrządzenia znacznej szkody  finansowej we Wspólnocie Mieszkaniowej „ul. Trubakowska 53, 55, 57A” przez Zarząd Wspólnoty oraz Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych w Chełmie. Zarzuty dotyczą niewłaściwego sprawowanie zarządu finansami wspólnoty w okresie od 2010 r do stycznia 2018 r. Wyczerpuje to znamiona czynu określonego w art. 296 §1 kodeksu karnego Z punktu widzenia członków wspólnoty sprawa jest niebagatelna – jej wartość może sięgać  200 tys. zł.

Jak czytamy w uzasadnieniu postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania policjant zajmujący się sprawą przesłuchał w charakterze świadka kobietę, która złożyła doniesienie do prokuratury oraz „rozpytał niewymienionego z nazwiska prezesa PUM i jedną z członkiń odwołanego w grudniu ubiegłego roku zarządu wspólnoty. Na tej podstawie prowadzący sprawę policjant stwierdza:

Zgromadzony w toku czynności materiał dowodowy nie uprawdopodabnia czynu stypizowanego w art. 296 §1 kk.

Próżno szukać jakichkolwiek przesłanek potwierdzających to stanowisko.

W uzasadnieniu  pojawia się dłuższy wywód zawierający … wykładnię art. 296 kk. Jego autor pisze:

… stwierdzić należy iż działania dotyczące: egzekwowania środków od lokatorów nie płacących czynszu i opłat eksploatacyjnych, pobierania czynszu od nowych lokatorów, przeprowadzeniu przetargu na wykonanie instalacji elektrycznej, informowaniu o możliwości uzyskania dofinansowania do centralnego ogrzewania, udostępnianie danych osobowych, muszą być zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi i określonymi przepisami, których muszą przestrzegać osoby podejmujące decyzje.
Nie udostępnienie wszelkiej dokumentacji przez PUM w Chełmie jaki i Zarząd Wspólnoty (…)  związane jest z brakiem prawomocnego wyroku Sądu co do zabezpieczonych trzech uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej. (…). W związku z powyższym zasadnym było odmówić wszczęcia śledztwa…

Trudno się dziwić, że na takie postanowienie skarżąca się do prokuratury, złożyła zażalenie do Sądu rejonowego. Wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do dalszego jej prowadzenia.  W uzasadnieniu zwraca uwagę, że:

Organ prowadzący postępowanie zaniechał przeprowadzenia czynności zmierzających do rzetelnego sprawdzenia istnienia podstawy faktycznej. Pokrzywdzona nie została zobowiązana do przedłożenia jakiejkolwiek dodatkowej dokumentacji, która usunęłaby wątpliwości organu prowadzącego śledztwo. Również sam organ nie zażądał żadnej dokumentacji od osób, których dane zostały wskazane na takim poziomie, iż nie powodowały konieczności ich ustalania.
Oparcie postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa na przesłuchaniu pokrzywdzonej i rozpytaniu dwóch osób nie może być uznane za wypełnienia ciążącego na organach ścigania obowiązku.

O decyzji Sądu oczywiście poinformujemy.

Nasz Chełm radzi

Nowo powołany Zarząd Wspólnoty i jej mieszkańcy nie ogranicza się do oczekiwania na werdykty kolejnych organów prawa. Już jakiś czas temu doszło do spotkania organizowanego przez Stowarzyszenie „Nasz Chełm” pisaliśmy o nim tutaj. Wzięli w nim udział przedstawiciele kilku chełmskich wspólnot. W tym oczywiście tej z ul. Trubakowskiej. Piotr Karwacki – prawnik, który wziął udział w dyskusji miał sporo roboty.  Najwięcej emocji wśród zebranych budziła kwestia utajnienia dokumentów wspólnoty przed jej członkami. Czy na prośbę członka wspólnoty zarządca wspólnoty ma obowiązek przedłożyć dokumenty dotyczące zarządzania tą wspólnotą?

Na tak postawione pytanie zdaniem Mariusza Wieliczko odpowiedź może być tylko jedna:

Właściciel mieszkania ma prawo przeglądać dokumenty wspólnoty

Także P. Karwacki nie pozostawia wątpliwości:

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali art. 29 ust. 3.  stwierdza: >>Prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu.<< Przepis ten stosuje się odpowiednio do zarządców. Prawo kontroli działalności zarządu dotyczy obowiązku udostępniania tych dokumentów, które dotyczą działalności zarządu. Część wspólnot uregulował a to w uchwałach właścicieli lokali. Wtedy zasady udostępniania dokumentów są klarowne dla wszystkich.

 

Napisz komentarz
 • Mieszkanka! Nawet przez myśl mi nie przeszło żeby potraktować cię jak koleżanka! To tylko eufemizm ! Od toksycznych ludzi trzymam się z daleka , taką mam zasadę!

 • A może warto po imieniu,ja zawsze

 • ella nie masz prawa mnie nazywać koleżanką. Z takimi macicielami się nie koleguje.

 • Moja koleżanka nigdy nie była w zarządzie tej wspólnoty i nie ma nic wspólnego z waszymi krętactwami i przekrętami! No coś deklinacja ci się pomyliła koleżanko mieszkanko! Żryjcie się we własnym sosie! Co mnie to obchodzi, w sumie!

 • Koleżaka nie była nigdy w Zarządzie tej wspólnoty i nie ma z waszymi przekrętami i krętactwami nic wspólnego! Sami się „żryjecie” między sobą aż się pozagryzacie!

 • Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  *

  Reklama
  REKLAMA
  USC i magistrat do remontu
  336
  Wiceprezydent Domoradzki rezygnuje
  2 561
  DK 12. Prace ruszą za dwa-trzy tygodnie
  1 170
  Miasto kupiło młyn
  1 125
  Spółki miejskie. Jedne odrabiają, inne mnożą straty
  1 886
  REKLAMA