REKLAMA
Współpraca na rzecz bezrobotnych
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Chełmska Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie przekonuje, że warto pracować z ludźmi bezrobotnymi pozostającymi pod opieką pomocy społecznej. Kilkuletnie już doświadczenia przekuto właśnie w porozumienie powołujące partnerstwo lokalne.

REKLAMA

Partnerstwo lokalne, to w tym przypadku nic innego jak dobrowolne zobowiązanie stron do podejmowania i realizowania działań na rzecz promocji mobilności zawodowej na lokalnym rynku pracy.


REKLAMA

Dwa lata temu doradcy zawodowi naszej Filii poprowadzili zajęcia warsztatowe dla podopiecznych GOPS w Rejowcu Osadzie  – mówi Małgorzata Sokół, dyrektor WUP w Lublinie. – Powstał pomysł, aby podobną współpracę nawiązać z chełmskimi instytucjami działającymi na rzecz grup defaworyzowanych na rynku pracy. Jesienią 2016 roku, zaproponowaliśmy Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie  współpracę na rzecz aktywizacji zawodowej ich podopiecznych. Od tego czasu współpraca Filią WUP, a ośrodkami pomocy społecznej jest regularna i przynosi dobre efekty.

Nie pozostało więc nic innego jak te doświadczenia upowszechnić.

Postanowiliśmy poszerzyć współpracę o inne chełmskie instytucje Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP – opowiada Dorota Cywińska, kierownik Filii WUP w Chełmie. One znają lokalny rynek pracy.  Dodatkowo zaproponowaliśmy również współpracę organizacjom pozarządowym: Centrum Integracji Społecznej, Stowarzyszeniu Ośrodek Wspierania Rodziny oraz Stowarzyszeniu Wspierania Aktywizacji Społecznej STELLA.

Projekt trafił na podatnych grunt. Podczas konferencji  „Partnerstwo lokalne na rzecz promocji mobilności zawodowej na lokalnym rynku pracy” nawiązaną współpracę  sformalizowano podpisując porozumienie partnerskie.

„Partnerstwo lokalne na rzecz promocji mobilności zawodowej na lokalnym rynku pracy” wpisuje się w Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017 rok. Tegoroczna edycja tego dokumentu podkreśla znaczenie mobilności zawodowej. Jest ona pojmowana nie tylko jako gotowość do poszukiwania pracy poza miejscem zamieszkania,  ale także jako gotowość do zmiany zawodu, doskonalenie umiejętności, poszerzanie kwalifikacji w celu uzyskania zatrudnienia.

Partnerstwo jest otwarte, to znaczy, że wciąż jest w nim miejsce dla nowych instytucji czy organizacji zainteresowanych działaniem – mówi M. Sokół.

 

Napisz komentarz

Wysłanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Publikowania Komentarzy na portalu chelmski.eu. Oświadczam, że jestem świadomy/a konsekwencji prawnych za jego naruszanie. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (Adres e-mail, adres IP) przez Wydawcę

REKLAMA
Strajk trwa. Egzaminy niezagrożone
455
Otwarcie amfiteatru. Lady Pank i przeboje lat 80-tych
969
Więcej za ogrzewanie
632
Remont „12” do negocjacji
1 137
Rozpoczął się strajk nauczycieli
1 338
REKLAMA