REKLAMA
Wyłudzają pieniądze na głuche dzieci
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Podają się za wolontariuszy Stowarzyszenia Regionalnego Głuchoniemych Dzieci i Inwalidów w Europie, są wyposażeni w listy opatrzone m.in. znakiem inwalidy i logo UE. Nie dajcie się nabrać – to oszuści.

REKLAMA

Do Polskiego Związku Głuchych zgłaszają się świadkowie nielegalnych zbiórek pieniędzy. Zbierający podają się za wolontariuszy, którzy działają na rzecz głuchych dzieci i inwalidów, a tymczasem zbiórka pieniędzy jest nielegalna. Policjanci w całym kraju apelują o zachowanie ostrożności i czujności, a w sytuacji podejrzeń co do legalności zbiórki pieniędzy, o zgłaszanie takich przypadków policji.


REKLAMA

Publiczne zbiórki pieniędzy są popularną metodą gromadzenia funduszy przez różnego rodzaju organizacje pozarządowe, które przeznaczają je na realizację swoich statutowych działań. Uprawnionymi do prowadzenia zbiórki publicznej mogą być m.in. stowarzyszenia, fundacje czy komitety powoływane w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej.

Zbiórka publiczna może zostać przeprowadzona po jej uprzednim zgłoszeniu przez organizatora i zamieszczeniu informacji o zgłoszeniu przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych. Informacje o zgłoszeniu zbiórki publicznej publikowane są na Portalu Zbiórek Publicznych MSWiA na stronie internetowej zbiorki.gov.pl.

Jednym z warunków jakie musi spełnić organizator zbiórki publicznej jest zapewnienie osobom prowadzącym zbiórkę identyfikatorów zawierających: imię i nazwisko osoby przeprowadzającej zbiórkę publiczną oraz w szczególności informacje o nazwie, celu zbiórki publicznej i jej organizatorze oraz numerze zbiórki publicznej.

Nielegalne publiczne zbiórki pieniędzy, w zależności od sytuacji, mogą być potraktowane jako wykroczenia lub nawet przestępstwa i zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Policjanci w całym kraju apelują o zachowanie ostrożności i czujności, a w sytuacji podejrzeń co do legalności zbiórki pieniędzy, o zgłaszanie takich przypadków w najbliższej jednostce Policji lub pod numerem 112.

Napisz komentarz

Wysłanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Publikowania Komentarzy na portalu chelmski.eu. Oświadczam, że jestem świadomy/a konsekwencji prawnych za jego naruszanie. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (Adres e-mail, adres IP) przez Wydawcę

REKLAMA
Boże Ciało 2019 w Chełmie | FOTORELACJA!
48 439
NASZ NEWS: Premier na zakończeniu roku szkolnego w Chełmie!
5 311
Szokujące straty chełmskich spółek komunalnych. Miasto bez wiedzy o programach naprawczych
4 467
Ranking Perspektyw. PWSZ ostro w górę
481
Prezydent podsumowuje swoje rządy
1 564
REKLAMA