REKLAMA
Wyłudzają pieniądze na głuche dzieci
FacebookTwitterGoogle+EmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Podają się za wolontariuszy Stowarzyszenia Regionalnego Głuchoniemych Dzieci i Inwalidów w Europie, są wyposażeni w listy opatrzone m.in. znakiem inwalidy i logo UE. Nie dajcie się nabrać – to oszuści.

Do Polskiego Związku Głuchych zgłaszają się świadkowie nielegalnych zbiórek pieniędzy. Zbierający podają się za wolontariuszy, którzy działają na rzecz głuchych dzieci i inwalidów, a tymczasem zbiórka pieniędzy jest nielegalna. Policjanci w całym kraju apelują o zachowanie ostrożności i czujności, a w sytuacji podejrzeń co do legalności zbiórki pieniędzy, o zgłaszanie takich przypadków policji.


REKLAMA

Publiczne zbiórki pieniędzy są popularną metodą gromadzenia funduszy przez różnego rodzaju organizacje pozarządowe, które przeznaczają je na realizację swoich statutowych działań. Uprawnionymi do prowadzenia zbiórki publicznej mogą być m.in. stowarzyszenia, fundacje czy komitety powoływane w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej.

Zbiórka publiczna może zostać przeprowadzona po jej uprzednim zgłoszeniu przez organizatora i zamieszczeniu informacji o zgłoszeniu przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych. Informacje o zgłoszeniu zbiórki publicznej publikowane są na Portalu Zbiórek Publicznych MSWiA na stronie internetowej zbiorki.gov.pl.

Jednym z warunków jakie musi spełnić organizator zbiórki publicznej jest zapewnienie osobom prowadzącym zbiórkę identyfikatorów zawierających: imię i nazwisko osoby przeprowadzającej zbiórkę publiczną oraz w szczególności informacje o nazwie, celu zbiórki publicznej i jej organizatorze oraz numerze zbiórki publicznej.

Nielegalne publiczne zbiórki pieniędzy, w zależności od sytuacji, mogą być potraktowane jako wykroczenia lub nawet przestępstwa i zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Policjanci w całym kraju apelują o zachowanie ostrożności i czujności, a w sytuacji podejrzeń co do legalności zbiórki pieniędzy, o zgłaszanie takich przypadków w najbliższej jednostce Policji lub pod numerem 112.

Napisz komentarz

Wysłanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Publikowania Komentarzy na portalu chelmski.eu. Oświadczam, że jestem świadomy/a konsekwencji prawnych za jego naruszanie. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (Adres e-mail, adres IP) przez Wydawcę

REKLAMA
Minister Brudziński w Chełmie
740
Jest nowy skarbnik miasta
4 322
Trwa druga sesja Rady Miasta
1 191
Pierwsza sesja pełna niespodzianek
2 185
Mamy nowe władze miasta
2 440
REKLAMA