REKLAMA
Złóż ofertę w konkursie
FacebookTwitterGoogle+EmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie m.in. kultury i sztuki ogłosił Prezydent Miasta Chełm. Do podziału jest prawie milion złotych.

Konkurs dotyczy realizacji zadań publicznych miasta w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w formie wspierania wykonywanych zadań w 2019 roku.
 
O dotacje mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, ale także związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe.

Na wspieranie realizacji zadań w 2019 roku przeznaczono następujące środki finansowe:
– 720 000,00 zł – na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
– 15 000,00 zł – na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
– 90 000,00 zł – na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– 10 000,00 zł – na zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.


REKLAMA

Termin składania ofert upływa 28 stycznia 2019 r. , należy je składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Chełm, Lubelska 63.

Więcej informacji oraz druki dostaniecie w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki UM, ul. Lubelska 63, pok. 17A, tel. 82 565 01 58 lub pod linkiem: https://umchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=53&p1=szczegoly&p2=1337992&fbclid=IwAR21IdGJ85YVoFDiBQoThVrZlzvGnFZ2OME_lK3IQ4QmLZkomThlPj0i2KY

Napisz komentarz

Wysłanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Publikowania Komentarzy na portalu chelmski.eu. Oświadczam, że jestem świadomy/a konsekwencji prawnych za jego naruszanie. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (Adres e-mail, adres IP) przez Wydawcę

 • Andrzej Sawa
  o 12:06

  Brakuje tu pozycji – promocja miasta.Przez ostatnie lata urzędnicy nic nie zrobili.Chyba taniej dać forśe obywatelom.

  + 22
  - 22
 • REKLAMA
  Zaczęli łatać dziury
  403
  PUM – raport otwarcia
  459
  Zmiany w nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.
  314
  Ranking szkół. Liderem znów II LO
  1 114
  Nowi prezesi w chełmskich spółkach
  2 608
  REKLAMA