REKLAMA
,
Nasz Chełm ma wątpliwości, a Gardziński uspokaja. „Wybory są demokratyczne”
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Chełmianie już niedługo będą wybierać swoich reprezentantów do Rad Osiedlowych. Pomimo wielu dyskusji na sesjach Rady Miasta, udało się wprowadzić pewne zmiany, ale pojawił się szereg innych wątpliwości. W szczególności odnoszących się do sposobu wybierania członków do RO.

Reklama

W ostatnim czasie Zygmunt Gardziński, Przewodniczący Rady Miasta opublikował na stronie Urzędu Miasta informację, że w wyborach będą mogli uczestniczyć stali mieszkańcy Osiedla, którzy potwierdzą fakt uczestnictwa w zebraniu własnoręcznym podpisem za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz adres zamieszkania. W przypadku braku możliwości ustalenia adresu zamieszkania na podstawie okazanego dokumentu, przedstawiciel UM obecny na zebraniu dokona potwierdzenia danych w Biurze Ewidencji Ludności UM Chełm.

Jak komentują członkowie „Naszego Chełma”, jeszcze na początku lutego wystąpili do Gardzińskiego  z pismem w sprawie wyborów. – Z dużymi nadziejami przyjęliśmy informację o projekcie wydłużenia kadencji rad osiedli. Liczyliśmy, że podczas styczniowej sesji Rady Miasta poznamy głębsze uzasadnienie dla tej propozycji. Jako organizacja społeczna widzimy potrzebę szeregu korekt i usprawnień w funkcjonowaniu Rad Osiedli. Przede wszystkim jednak naprawy wymaga ordynacja wyborcza do tych gremiów – czytamy w oświadczeniu.

Swoje wątpliwości zgłosił w tej sprawie również radny Zdzisław Szwed, który zaproponował by przy wyborach Rad Osiedli korzystać ze spisu wyborców, co zapewni uczciwość prowadzonych wyborów. Jak informowaliśmy, przeciwko takiemu rozwiązaniu zaprotestował Krzysztof Koziczyński z Zespół Radców Prawnych Urzędu Miasta Chełm. Jak przekonywał, dane osobowe mogłyby w ten sposób dostać w ręce nieupoważnionych osób, a spis wyborców jest objęty tajemnicą.  Miasto nie może narażać się na skargi, pozwy oraz udostępnianie poufnych danych.

Spis wyborców zgodny z prawem?

– Pragniemy wskazać, że znajdujące się w statuach chełmskich Rad Osiedli zapisy § 18, ust. 1 „Kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Osiedla i członków Rady Osiedla mają prawo zgłaszać stali mieszkańcy Osiedla posiadający czynne prawo wyborcze zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, obecni na Zebraniu; (…).” Jak czytamy, wszystkie te wybory odbywają się w oparciu o Kodeks wyborczy – komentuje „Nasz Chełm”. Jak przekonują, wykorzystanie spisów wyborczych prowadzonych przez chełmski samorząd nie stałoby w sprzeczności z przepisami regulującymi kwestie ochrony danych osobowych. Z ich informacji wynika, że spisy wykorzystywane przy organizacji wyborów m.in. w Bielsku – Białej, Gliwicach, Poznaniu oraz Warszawie.

„Bez protestów”

W odpowiedzi [TUTAJ] na apel „Naszego Chełma”, Zygmunt Gardziński miał jednak nie odnieść się do tych przykładów, twierdząc, że „dotychczasowe zasady i tryb wyborów do Rad Osiedli w mieście Chełm nie naruszają demokratycznych zasad wyborów ponieważ o posiedzeniu Ogólnego Zebrania Mieszkańców, na którym dokonuje się wyboru przewodniczącego i członków Rady Osiedla, zawiadamia się wszystkich mieszkańców w formie obwieszczeń, poprzez komunikaty w lokalnych środkach masowego przekazu oraz w inny skuteczny sposób” – Ponadto głosowanie jest tajne i przeprowadzone przez komisję skrutacyjną. Nie odnotowano dotychczas żadnych protestów wyborczych po dokonanych wyborach do Rad Osiedli – komentował Gardziński.

Źródło: naszchelm.eu

Napisz komentarz
 • A warto pomyśleć-czy te Rady Osiedli mają sens?

 • Warto pójść na takie wybory i zobaczyć na własne oczy jak to jest „dobrze”.

 • Jak to jest,gdzie indziej można,w Chełmie nie?

 • Zadziwiające.

 • Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  *

  Reklama
  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  Budżet (coraz mniej) obywatelski
  Budżet (coraz mniej) Obywatelski
  Rośnie dług Chełma
  Rośnie dług Chełma
  Ostrożnie na Obłońskiej!
  Ostrożnie na Obłońskiej!
  Katastrofa dopiero przed nami?
  Katastrofa dopiero przed nami?
  Wyboista droga do sprzedaży MPEC
  Wyboista droga do sprzedaży MPEC
  REKLAMA