Życie w czasie niezwykłym

Życie w czasie niezwykłym II

Pierwsza wystawa Korona ArtGalery. Prezentujemy w jej ramach prawie sto prac artystów plastyków związanych z Chełmem i powiatem chełmskim. Wspólnym mianownikiem dla wystawianych prac jest czas w jakim powstały – okres pandemii Covid19, a więc życie w oddaleniu od innych ludzi, bez kontaktu z odbiorcą.

Wernisaż wystawy – 15 kwietnia 2021 roku

Kolejna wystawa Korona ArtGalery. Dzisiaj już nie tylko pandemia Covid19 świadczy o niezwykłości czasów, w których przyszło nam funkcjownować.

Tuż za naszą granicą – kilkadziesiąt kilometrów od Chełma wybuchają bomby, giną ludzie.

Wernisaż wystawy planowany na 15 czerwca 2022

Rating: 4.0/5. From 1 vote.
Please wait...