Życie w czasie niezwykłym

Pierwsza wystawa Korona ArtGalery. Prezentujemy w jej ramach prawie sto prac artystów plastyków związanych z Chełmem i powiatem chełmskim. Wspólnym mianownikiem dla wystawianych prac jest czas w jakim powstały – okres pandemii Covid19, a więc życie w oddaleniu od innych ludzi, bez kontaktu z odbiorcą.
Wernisaż wystawy – 15 kwietnia 2021 roku

No votes yet.
Please wait...