Życie w czasie niezwykłym

Pierwsza wystawa Korona ArtGalery. Prezentujemy w jej ramach prawie sto prac artystów plastyków związanych z Chełmem i powiatem chełmskim. Wspólnym mianownikiem dla wystawianych prac jest czas w jakim powstały – okres pandemii Covid19, a więc życie w oddaleniu od innych ludzi, bez kontaktu z odbiorcą.

Wernisaż wystawy – 15 kwietnia 2021 roku

Kolejna wystawa Korona ArtGalery. Dzisiaj już nie tylko pandemia Covid19 świadczy o niezwykłości czasów, w których przyszło nam funkcjonować.

Tuż za naszą granicą – kilkadziesiąt kilometrów od Chełma wybuchają bomby, giną ludzie.

Wernisaż wystawy planowany na 27 czerwca 2022 roku, godz.18.00

Rating: 4.3/5. From 3 votes.
Please wait...