Danuta Kurczewicz

Urodziła się w 1950 r. Od lat związana z Chełmem i pobliskim Pawłowem. Wykształcenie średnie ogólnokształcące. Należy do Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Twórczego „Pasja” w Chełmie, jest skarbnik Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36”. Wydała 12 książek poetyckich, w tym 2 poetycko – malarskie. Jej wiersze znalazły się w 30 antologiach i almanadach poetyckich. Swoje prace plastyczne eksponowała na 10 wystawach indywidualnych i 15 zbiorowych. Laureatka nagrody im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w kategorii „Twórczość literacka i artystyczna”. Uhonorowana Srebrnym Wawrzynem Literackim, Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego za zasługi dla województwa lubelskiego oraz Medalem Marszałka Województwa Lubelskiego za całokształt działalności artystycznej z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Maluje w technice olejnej i akrylowej, głównie abstrakcje.

Reklama
FacebookTwitterEmailMessengerLinkedInPrint