Szanowni Artyści

 Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Nasz Chełm już po raz drugi zorganizowało konkurs twórczości artystycznej ,,Życie w  czasie niezwykłym’’. Konkurs miał charakter otwarty, mogli brać w nim udział artyści z różnych środowisk.

Druga edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zaprezentowane prace, które można oglądać w Internetowej Galerii Sztuki  Współczesnej w Chełmie KORONA ARTGALERY charakteryzują się  wysokim poziomem artystycznym, indywidualną formą wypowiedzi plastycznej, bogatą materią malarską i graficzną, ekspresją gestu, aktualnym przesłaniem czasu niezwykłego.

 To Państwo w swych pracach nakreśliliście swoje przeżycia, przemyślenia – znaczeniami niekiedy symbolicznymi, które odwołują się do aktualnych wydarzeń.

Państwa wrażliwość buduje wartość czasu, w którym się znajdujemy. Pokazaliście odbiorcom swój świat wewnętrzny w trudnej dla wszystkich rzeczywistości. Dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy za rok do trzeciej edycji w czasie również niezwykłym.

Z wyrazami szacunku

Artysta plastyk Małgorzata Wzorek

Przewodnicząca

Jury Międzynarodowego Konkursu

,, Życie w czasie niezwykłym II’’.

ŻYCIE W CZASIE NIEZWYKŁYM II_wyniki konkursu

__________________________________________________________

Szanowni Twórcy Sztuk Plastycznych,

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska “Nasz Chełm” ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II edycji wystawy konkursowej „Życie w czasie niezwykłym II” w  „Korona ArtGalery” Internetowej Galerii Sztuki w Chełmie. Konkurs współfinansowany jest przez Urząd Miasta Chełm.

Trwająca sytuacja epidemiologiczna oraz niespodziewane działania wojenne w Ukrainie i ograniczenia jakie z tego wynikają niemal sparaliżowały dialog twórcy z odbiorcą sztuki. Dlatego też Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Nasz Chełm” chcąc zapobiec izolacji i jej fatalnym skutkom dla kultury proponuje zorganizowanie II edycji wystawy konkursowej „Życie w czasie niezwykłym II” w sieci internet galerii sztuki „Korona ArtGalery”. Naszym partnerem artystycznym w tym przedsięwzięciu jest Stowarzyszenie Twórcze „Pasja” w Chełmie. Wiodącym partnerem medialnym portal informacyjny chelmski.eu.

Główne cele wystawy konkursowej Galerii:

 1. Prezentacja prac artystów służąca promocji lokalnych twórców i środowisk.
 2. Organizacja wystawy konkursowej służącej upowszechnianiu sztuki.
 3. Integracja środowisk twórczych Chełma, powiatu Chełmskiego,
 4. Współpraca z innymi ośrodkami także międzynarodowymi w ramach wymiany prac i doświadczeń artystycznych.
 5. Zwiększenie możliwości szerokiego dostępu do kultury plastycznej.

 Motywem…

łączącym wszystkie nadesłane prace powinien być ich temat: „Życie w czasie niezwykłym II”.

Do udziału w wystawie zakwalifikowane będą jedynie prace wykonane w roku 2021 oraz 2022 do momentu zamknięcia naboru. Prace zgłoszone w I edycji „Życie w czasie niezwykłym” nie będą kwalifikowane.

Prace wykonane w technice: rysunek, malarstwo, grafika, należy sfotografować i przesłać w formie elektronicznej tzn. plików graficznych w formacie JPG na korona.art@chelmski.eu.

Każdy autor powinien przesłać na podany adres maksymalnie trzy zdjęcia swoich prac. Przesłane pliki muszą spełniać następujące wymogi techniczne:

 1. Format pliku: .jpg, .tiff lub .png
 2. Rozdzielczość min. 180 dpi,
 3. Rozmiar pojedynczego pliku max 5 MB.
 4. Fotografia każdej pracy w formie graficznego pliku elektronicznego powinna być wykonana z odpowiednią dbałością o jakość zdjęcia. Słaba jakość zdjęcia może być powodem niezakwalifikowania pracy na wystawę w Galerii.

Do plików graficznych zawierających prace, należy dołączyć wypełnioną Ankietę informacyjną, oraz uzupełnioną i podpisaną Klauzulę informacyjną RODO. Na ankietę składa się nota biograficzna autora oraz metryki zgłaszanych prac.

Poniższe dokumenty należy przesłać  na adres: korona.art@chelmski.eu:

 1. pliki zawierające fotografie prac,
 2. wypełnioną ankietę informacyjną (w załączeniu),
 3. skan lub fotografię podpisanej odręcznie klauzuli informacyjnej RODO (w załączeniu). Jest równoznaczne z zezwoleniem na bezpłatne publiczne wystawienie przesłanej pracy na stronie internetowej Galerii.

Oceny i wyboru nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Stowarzyszenie w skład, której  wejdzie 3-5 osób dysponujących wiedzą i autorytetem w środowisku twórców i koneserów sztuki.

Komisja Konkursowa wybierze dzieła do następujących nagród:

I miejsce – 1 000 PLN,

II miejsce- 800 PLN,

III miejsce- 500 PLN,

Wyróżnienia 5 po 300 PLN.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 07.06.2022r.

Ogłoszenie wyników i wernisaż wystawy planowany jest na drugą połowę czerwca 2022 roku. Wszelkie informacje dotyczących konkursu prezentowane będą za pośrednictwem strony internetowej chełmski.eu.

Dodatkowych informacje udzielamy pod adresem korona.art@chelmski.eu.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany w regulaminie konkursu bez podania przyczyn.

FacebookTwitterEmailMessengerLinkedInPrint