Ryszard Mielniczuk 

Działacz społeczny, animator kultury, malarz, muzyk, dyrektor Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Gminy Chełm.

Reklama

Mieszka w Żółtańcach. W 1985 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera maszyn, urządzeń górniczych i wiertniczych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. W 1991 r. ukończył Studium Podyplomowe w Lublinie w zakresie upowszechniania kultury i sztuki. Od 1987 r. pracował jako instruktor Wiejskiego Domu Kultury w Żółtańcach. W 1989 r. objął funkcję kierownika WDK, a następnie GOK w Żółtańcach, przekształconego w 2002 r. w Ośrodek Kultury Gminy Chełm w Żółtańcach. W 2013 r., został dyrektorem Biura Promocji Urzędu Gminy Chełm, przekształconego w 2019 r. w Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Gminy Chełm.

Podczas studiów działał jako aktor, scenograf, grafik i instruktor w Młodzieżowym Teatrze Inicjatywy w Lublinie. Od 2000 r. jest redaktorem naczelnym Biuletynu Informacyjnego „Głos Gminy Chełm”. Uprawia również malarstwo, rysunek, grafikę komputerową i użytkową. Był uczestnikiem i organizatorem wielu wystaw malarskich (indywidualnych i zbiorowych) oraz uczestnikiem plenerów i warsztatów ogólnopolskich (m.in. Ogólnopolskich Warsztatów Plastycznych „Jesień”, Akcji Plastycznej „Radość” oraz „Mistrz i Uczeń”). Za swoją twórczość otrzymał szereg nagród i wyróżnień. Od 1999 r. należy do Związku Plastyków Artystów Rzeczypospolitej Polskiej. Należał również do inicjatorów i organizatorów ufundowania tablic pamiątkowych poświęconych m.in. por. pilotowi Antoniemu Ostowiczowi (w Rożdżałowie), „cichociemnemu” por. Wiktorowi Karamaciowi (Strupin Duży) oraz mieszkańcom Wojniak. Współorganizował także uroczystości obchodów 150. rocznicy bitwy pod Depułtyczami oraz odsłonięcia obelisku z tablicą poświęconą regionaliście Stanisławowi Skibińskiemu w Stańkowie. Za swoją działalność otrzymał m.in. Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Odznakę Honorową „Zasłużony Działacz Kultury”.

FacebookTwitterEmailMessengerLinkedInPrint