Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Budżet Obywatelski. Będzie prościej?

Kalendarz Anna Wesołowska
Budżet Obywatelski. Będzie prościej?

Zmienił się regulamin Budżetu Obywatelskiego. Rada Miasta Chełm zaakceptowała nowe zapisy, które mają poprawić czytelność zasad i ułatwić mieszkańcom włączenie się w partycypację społeczną. Co się zmienia?

Projekt uchwały powstał w oparciu o propozycje i uwagi mieszkańców oraz organizacji pozarządowych zebrane w trakcie konsultacji. Konsultacje w sprawie regulaminu VIII edycji BO miasto ogłosiło z ostatnim dniem grudnia minionego roku.

Efektem tego dialogu jest uchwała, którą przyjęli radni. Dziękujemy za udział wszystkim, zarówno mieszkańcom, jak i przedstawicielom organizacji pozarządowych – szczególnie Stowarzyszeniu Inicjatywa Obywatelska Nasz Chełm – za zaangażowanie i włączenie się w prace nad kształtem BO. Dzięki zgłoszonym uwagom i propozycjom chełmski budżet obywatelski stał się bardziej przyjazny mieszkańcom – mówi dyrektor gabinetu prezydenta, Wojciech Wójcik.

Co się zatem zmieni w nadchodzącej edycji BO?

Najważniejsze poprawki to:
– publikowanie listy inwestycji planowanych przez miasto do realizacji w danym roku, w celu uniknięcia składania przez mieszkańców projektów nie mających szans na realizację,
– doprecyzowanie definicji projektu ogólnomiejskiego, jako realizowanego na obszarze całego miasta, dla wszystkich mieszkańców,
– wyznaczenie terminu podania do publicznej wiadomości harmonogramu, kwoty przeznaczonej na BO i listy inwestycji miejskich do 31 maja,
– umożliwienie zgłaszania projektów osiedlowych każdemu mieszkańcowi miasta – niezależnie od miejsca zamieszkania (na terenie m. Chełm),
– określenie zasad promowania budżetu obywatelskiego wśród mieszkańców,
– oznaczenie zrealizowanych w ramach BO projektów specjalnymi tablicami informacyjnymi.

Kolejna zmiana, dotycząca nie tylko BO, to powołanie instytucji Rzecznika Praw Mieszkańców. 

Chcemy, aby chełmianie mogli w jeszcze większym stopniu współdecydować o tym, co ich dotyczy – dodaje Wójcik. – Ta instytucja, oprócz koordynowania działań partycypacyjnych, odpowiadać będzie również za kontrolę efektywności załatwiania spraw mieszkańców, rozwiązywanie ich problemów oraz skarg, a także za rozpatrywanie zgłaszanych przez nich pomysłów oraz inicjatyw.

***

Budżet Obywatelski to dobra okazja dla mieszkańców miasta, by współdecydować o tym, na co zostanie wydana część miejskich pieniędzy. Daje możliwość zgłaszania i promowania własnych pomysłów, a przy tym poczucie, że coś jednak od nas zależy.

Przypomnijmy, że Budżet Obywatelski (partycypacyjny) po raz pierwszy wprowadzono w naszym kraju w 2011 roku w Sopocie. W Chełmie został wdrożony trzy lata później za sprawą Chełmskich Organizacji Pozarządowych i Inicjatywy Obywatelskiej „Nasz Chełm”.

Przez kolejne lata chełmianie mogli mieć satysfakcję z realizacji kilkudziesięciu ich własnych pomysłów. Przeważały inwestycje drogowe typu modernizacje chodników, parkingów, nawierzchni ulic. Ostatnio częściej pojawiały się pomysły na budowę miejsc do odpoczynku czy rekreacji, np. boisk sportowych, placów zabaw dla dzieci czy siłowni plenerowych. Od 2019 roku – oprócz projektów inwestycyjnych – mieszkańcy mogą zgłaszać do BO także pomysły społeczne czy kulturalne.