Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Chełmianie mogą odbierać węgiel

Kalendarz Anna Wesołowska
Chełmianie mogą odbierać węgiel

Rozpoczyna się dystrybucja węgla dla mieszkańców Chełma. Opał można odbierać z punktu zorganizowanego przez MPEC przy ul. Towarowej 9. Jest też propozycja dla firm transportowych.

Chełmski samorząd informuje, że rozpoczyna dystrybucję węgla w oparciu o ustawę z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych po cenie preferencyjnej.

Odbiór węgla z punktu odbioru Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przy ul. Towarowej 9, odbywać się będzie z zastosowaniem poniższej procedury:

  • Należy dokonać wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miasta Chełm: Bank Pekao SA. O/Chełm 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596 kwoty wynikającej ze zgłoszenia w tytule wpłaty wpisując: „Zakup węgla”.
  • W celu odbioru faktury należy skontaktować się z Departamentem Finansów Urzędu Miasta Chełm ul. Lubelska 65 pok. 12 nr tel. 82 562 11 43. Faktura będąca dokumentem księgowym uprawniającym do odbioru paliwa stałego zostanie wystawiona w terminie 3 dni od daty wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Chełm.
  • UWAGA! Pracownik MPEC Spółka z o.o., będzie się telefonicznie kontaktował z uprawnionym odbiorcą w celu wyznaczenia daty i godziny wizyty oraz zostaną omówione i sprecyzowane warunki odbioru węgla z punktu odbioru przy ul. Towarowej 9.
  • Odbiór węgla możliwy jest tylko z transportem własnym odbiorcy uprawnionego. Zalecany odbiór jednorazowy, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.
  • Warunkiem odbioru węgla z punktu przy ul. Towarowej 9 jest okazanie faktury zakupu oraz dokumentu tożsamości. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru węgla, należy przedłożyć w punkcie odbioru stosowne pisemne pełnomocnictwo dla osoby, która w jej imieniu dokona odbioru węgla.

Szczegółowe informacje można uzyskać w:

  • Urzędzie Miasta Chełm Departament Spraw Obywatelskich, Wydział Polityki Społecznej tel. 82 565 34 00
  • Punkcie odbioru węgla MPEC Spółka z o.o. ul. Towarowa 9, tel. 82 565 34 51 wew. 416 

Informacja dla firm transportowych

Wiadomo, że nie wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość samodzielnego odbioru węgla. Stąd MPEC prosi lokalne firmy transportowe o deklarowanie chęci świadczenia usług transportowych dla indywidualnych odbiorców z terenu Chełma.

Rozliczenie za wykonaną usługę przewozu węgla odbywać się będzie bezpośrednio pomiędzy odbiorcą a firmą transportową. Maksymalna ilość węgla przysługująca odbiorcy wynosi 1,5 tony.

MPEC chce zatem usprawnić odbiór paliwa i prosi zainteresowanych o przesłanie danych rejestrowych firmy transportowej. Tj. nazwy, siedziby i numeru telefonu do kontaktu, na adres e-mail: mpec@mpec.chelm.pl.

Do zgłoszenia powinna zostać dołączona informacja o wyrażeniu zgody na upublicznienie danych firmy poprzez udostępnienie listy przewoźników, którzy za opłatą dowiozą węgiel pod wskazany adres.