Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Chełmska uczelnia będzie współpracować z PZL-Świdnik

Kalendarz Anna Wesołowska
Chełmska uczelnia będzie współpracować z PZL-Świdnik

Studenci z Chełma będą mogli odbywać praktyki i staże w PZL-Świdnik. Takie możliwości otwiera porozumienie, które Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie zawarła ze świdnickim przedsiębiorcą.

Współpraca pomiędzy stronami dotyczyć ma działalności edukacyjnej i badawczej. Strony chcą też wspólnie realizować projekty. Wymiernym efektem umowy będzie m.in. możliwość odbywania praktyk i staży w PZL-Świdnik przez studentów i absolwentów specjalności lotniczych PANS w Chełmie.
PZL-Świdnik jest jednym z niewielu producentów śmigłowców na świecie i jednym z największych pracodawców w regionie lubelskim. Strony, podpisując porozumienie, chcą korzystać ze swoich różnorodnych doświadczeń i dostępnych narzędzi. Chodzi o budowanie synergicznego środowiska, które wspólnie dążyć będzie do zwiększenia efektywności w dziedzinie rozwoju kluczowych zasobów ludzkich, programów badawczych, wiedzy praktycznej, a także zaplecza badawczego i edukacyjnego.
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik to kolejne przedsiębiorstwo, z którym chełmska uczelnia podejmuje współpracę. 13 września br. w siedzibie PZL-Świdnik przedstawiciele PANS w Chełmie, rektor Arkadiusz Tofil oraz dyrektor Centrum Lotniczego Łukasz Puzio podpisali porozumienie z PZL-Świdnik reprezentowany przez prezesa Jacka Libuchę oraz Bartosza Śliwę z zarządu spółki.