Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Dla ochrony krajobrazu miasta

Kalendarz Anna Wesołowska
Dla ochrony krajobrazu miasta

Chełm ma uchwałę krajobrazową. Dzięki niej w mieście już wkrótce ma być ładniej i estetyczniej. Sprawdź szczegóły.

Chełmscy radni przyjęli tzw. uchwałę krajobrazową dla Chełma. To zwieńczenie długiego procesu pracy nad tym jednym z kluczowych i najważniejszych dokumentów przyjętych przez radę na przestrzeni ostatnich kilku lat – informuje Damian Zieliński z gabinetu prezydenta Chełma.

Uchwała krajobrazowa – mówiąc w skrócie – ma stać na straży wyglądu miasta. Chodzi o zachowanie ładu przestrzennego, ochronę krajobrazu kulturowego oraz poprawę wizerunku miasta i estetyki przestrzeni publicznych. Służyć temu mają wprowadzone spójne standardy dotyczące nie tylko szyldów, reklam czy ogrodzeń, ale także elementów małej architektury.

Jak to będzie wyglądać w praktyce?

Chełm został podzielony na sześć obszarów – Staromiejski, Śródmiejski, „Dyrekcję” (obszar Modernistyczny), obszar Zurbanizowany, Przemysłowy i obszar Przyrodniczy. W każdym z nich obowiązują inne warunki umieszczania szyldów, tablic reklamowych, ogrodzeń itp. Samowolki są już niedopuszczalne. Nowe nie mogą powstawać, a stare trzeba będzie usunąć.

W pierwszych czterech obszarach dopuszczone są wyłącznie treści informacyjne związane z prowadzoną działalnością w danym budynku i w zakresie oferowanego asortymentu. Uchwała określa przy tym ich wielkość i to, jak powinny być umieszczane. Nie ma mowy o wielkich billboardach. 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Natomiast czas na dostosowanie się do nowych przepisów to w większości przypadków 12 miesięcy – informuje Zieliński

Więcej informacji nt. szczegółowych zapisów uchwały znajdziecie tutaj.

Poniżej natomiast znajdziecie podstawowy katalog zasad dotyczących umieszczania reklam, szyldów, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w przestrzeni Chełma.

Podstawowe zasady dotyczące reklam

W odniesieniu do tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w tym szyldów zakazuje się:

 • lokalizowania tablic i urządzeń reklamowych w miejscach otwarć widokowych w kierunku krajobrazów otwartych i wartościowych architektonicznie zespołów zabudowy.
 • tablic reklamowych i urządzeń reklamowych umieszczanych na konstrukcjach na kołach (na przyczepie, na lawecie); • sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od tablic z numerami porządkowymi nieruchomości oraz nazwami ulic.
 • przesłaniania otworów okiennych lub drzwiowych, przeszkleń oraz detali architektonicznych, z wyłączeniem reklam wykonanych z giętych lamp neonowych oraz znaków bez tła.
 • lokalizowania tablic i urządzeń reklamowych na drzewach, żywopłotach, zbiornikach wodnych.
 • umieszczania tablic i urządzeń reklamowych na ażurowych elementach ogrodzenia, barierkach i balustradach, murach oporowych.

W odniesieniu do tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w tym szyldów nakazuje się:

 • w obszarze O1, O2, O3 i O6 stosowanie wyłącznie treści informacyjnych związanych z prowadzoną działalnością w danym budynku i w zakresie oferowanego asortymentu.
 • sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych zgodnie z podziałami architektonicznymi obiektu budowlanego.
 • zachowanie pola ochronnego o wielkości nie mniejszej niż 15% wysokości i szerokości tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego.

W odniesieniu do szyldów nakazuje się:

 • sytuowanie nad witrynami lokali usługowych i handlowych w jednym wyznaczonym pasie nad witrynami z zachowaniem równych odstępów między sobą oraz elementami dekoracyjnymi elewacji.
 • aby szyldy nad witrynami lokali usługowych i handlowych, były tej samej wysokości w obrębie budynku.
 • umieszczanie szyldów wizytówkowych w sąsiedztwie wejścia do lokali.
 • stosowanie wyłącznie treści informacyjnych związanych z prowadzoną działalnością w danym budynku i w zakresie oferowanego asortymentu.
 • ujednolicenie co do wielkości, wykonanie z jednego materiału i jednorodnej stylistyce oraz zgrupowane w wyznaczonym miejscu na elewacji o jednej osi szyldów wizytówkowych, gdy liczba szyldów na budynku jest większa niż jeden.
 • sytuowanie szyldów o jednolitych gabarytach, wysokościach ich sytuowania i długościach wysięgników, na których są umieszczane, dla szyldów sytuowanych na elewacjach.

Zakazuje się ogrodzeń:

 • wykonanych z: a) prefabrykowanych paneli betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem podmurówki ogrodzenia, b) blach, płyt z tworzyw sztucznych, tkanin, tekstyliów i folii, zawierających elementy ostre lub niestanowiących integralnego elementu przęsła ogrodzenia.
 • wokół otwartych terenów zieleni, w szczególności lasów, pól, nieużytków zielonych, dolin rzecznych, naturalnych zbiorników wodnych oraz obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo, z wyłączeniem parków i terenów sportowych.
 • na terenach zabudowy wielorodzinnej.
 • w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej w obszarze Modernistycznym (O3).
 • o stopniu ażurowości przęsła mniejszym niż 50% w widoku równoległym wysokości ogrodzeń.
 • o wysokości większej do 1,8 m dla terenów zabudowy jednorodzinnej.
 • 1,1 m wokół placów zabaw, ogródków jordanowskich.
 • 0,8 m wokół ogródków gastronomicznych.
 • 1,8 m wokół zieleńców, parków.
 • 5 m wokół obiektów i terenów sportowych, terenów rekreacyjnych, jeżeli wymaga tego ich funkcja (tzw. piłkołapów i piłkochwytów).
 • dla ogrodzeń tymczasowych związanych z placem budowy dopuszcza się ogrodzenie pełne o maksymalnej wysokości 2,2m.

Więcej informacji nt. szczegółowych zapisów uchwały znajdziecie tutaj.