Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Nie pojedziesz przez centrum

Kalendarz Anna Wesołowska
Nie pojedziesz przez centrum

Najbliżśzy weekend (12/13 sierpnia) w Chełmie to cykl imprez w ramach Dni Chełma. Kierowcy już od czwartku muszą uważać na zmiany w organizacji ruchu drogowego w centrum. Sprawdź szczegóły.

1. We czwartek (10 sierpnia) o godz. 18 zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie ul. Strażacka, na której od piątku rozpocznie się montaż sceny koncertowej. Korzystanie z miejsc parkingowych na ul. Strażackiej będzie możliwe do północy we czwartek. Zamknięty dla samochodów zostanie również wyjazd z parkingu przy Urzędzie Miasta do ul. Strażackiej z zachowaniem możliwości ruchu pieszych.
W piątek (11 sierpnia) parking przy UM będzie funkcjonował jako droga bez przejazdu, z możliwością wjazdu i wyjazdu wyłącznie od ul. Lubelskiej. Ruch pieszych wzdłuż ul. Strażackiej będzie możliwy chodnikiem od strony kina Zorza. Chodnik od strony miejsc parkingowych będzie wyłączony z ruchu. Zamknięte zostanie również przejście dla pieszych na wlocie ul. Strażackiej przy ul. Lubelskiej.

Zachowana zostanie możliwość dojazdu - w obu kierunkach od ul. Reformackiej - na teren komisu samochodowego, myjni i punktów handlowych zlokalizowanych przy ul. Strażackiej.

2. W sobotę (12 sierpnia) od godziny 6 rano rozpocznie się całkowite wyłączanie z ruchu następujących ulic w rejonie Placu Gdańskiego w związku z przygotowaniem zabezpieczeń imprezy:

a) ul. Lubelska - w obu kierunkach od wysokości posesji nr 52/65 (przejście dla pieszych przy Urzędzie Miasta) do skrzyżowania z ul. Podwalną;

b) ul. Podwalna - od skrzyżowania z ul. Lubelską do Placu Gdańskiego;

c) ul. Młodowskiej - od skrzyżowania z ul. Kopernika do Placu Gdańskiego (kierunek centrum) oraz od Placu Gdańskiego do skrzyżowania z ul. Pijarską (kierunek Dyrekcja);

d) ul. Sienkiewicza - od skrzyżowania z ul. Narutowicza do ul. Młodowskiej;

e) ul. Mickiewicza - początkowy odcinek przy Placu Gdańskim do przejścia dla pieszych przy posesji nr 5.

Możliwość wjazdu na obszar objęty w/w ulicami i niewygrodzony zabezpieczeniami imprezy masowej zostanie zachowana wyłącznie dla rowerzystów.

3. Równocześnie z w/w zamknięciem ulic wprowadzone zostaną ograniczenia w ruchu na przyległych odcinkach ul. Lubelskiej oraz ul. Mickiewicza:

a) ul. Lubelska - na odcinku od skrzyżowania z ul. gen. Orlicz-Dreszera i ul. Narutowicza do wysokości posesji nr 52/65 (przejście dla pieszych przy Urzędzie Miasta) wprowadzony zostanie zakaz ruchu z wyłączeniem mieszkańców ul. Lubelskiej nr 48-79, zaopatrzenia oraz rowerów. Ulica Lubelska stanie się drogą bez przejazdu z wjazdem i wyjazdem wyłącznie od strony ul. gen. Orlicz-Dreszera.

b) ul. Mickiewicza - na odcinku od skrzyżowania z ul. Narutowicza do przejścia dla pieszych przy posesji nr 5 (Plac Gdański) wprowadzony zostanie zakaz ruchu z wyłączeniem mieszkańców ul. Mickiewicza nr 1-9, zaopatrzenia i rowerów. Ulica Mickiewicza stanie się drogą bez przejazdu z wjazdem i wyjazdem wyłącznie od strony ul. Narutowicza. Odcinek ul. Mickiewicza pomiędzy ul. Kopernika i ul. Narutowicza będzie ogólnodostępny, ale od strony ul. Kopernika będzie drogą bez przejazdu.

Wjazd dopuszczonych grup użytkowników na w/w odcinkach ul. Lubelskiej i ul. Mickiewicza będzie możliwy bez przeszkód w dniach 12-13.08.2023 roku (sobota i niedziela) od godzin porannych do godz. 14. Po godz. 14 tj. rozpoczęciu bloku koncertowego wjazd na te odcinki może zostać ograniczony lub całkowicie zamknięty.

4. Inne zmiany w organizacji ruchu wynikające z organizacji Dni Chełma:

a) ul. Podwalna (przy Muzeum) - wprowadzony zostanie nakaz skrętu w prawo w ul. Lubelską w kierunku ul. Pijarskiej;

b) ul. Lubelska - wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu od ul. Podwalnej do ul. Pijarskiej;

c) ul. Młodowskiej (przy cerkwi) - wprowadzony zostanie nakaz jazdy w prawo w ul. Kopernika;

d) ul. Kopernika (przy cerkwi) - wprowadzony zostanie nakaz jazdy w lewo w ul. Młodowskiej;

e) ul. Sienkiewicza (przy banku) - wprowadzony zostanie nakaz jazdy w prawo w ul. Narutowicza;

f) ul. Narutowicza - wprowadzone zostaną odpowiednio nakazy jazdy w prawo lub w lewo (z wyłączeniami) na skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza (w kierunku do ul. Obłońskiej);

6. W dniach 12-13.08.2023 r. (sobota i niedziela) Chełmskie Linie Autobusowe będą kursować z pominięciem odcinka ul. 1 Pułku Szwoleżerów, ul. Młodowskiej, Placu Gdańskiego i ul. Lubelskiej. Wszystkie linie zostaną skierowane objazdem w obu kierunkach od ronda im. Jana Pawła II przez al. Armii Krajowej, ul. Zielną, ul. Obłońską, ul. Kolejową, ul. Starościńską, ul. Słowackiego i dalej zgodnie z rozkładem na ul. 1 Pułku Szwoleżerów.

Na odcinku objętym objazdem autobusy będą zatrzymywać się na następujących przystankach:

a) w kierunku Dyrekcji: Armii Krajowej KFC, Obłońska/Sienkiewicza

b) w kierunku centrum: ul. Słowackiego 18 (przystanek tymczasowy), Kolejowa/Sienkiewicza, Armii Krajowej KFC

7. Ze względu na wyłączenie ulic z ruchu, a także trwające prace budowlane w rejonie Placu Łuczkowskiego, kierowcom zaleca się korzystanie z dróg omijających centrum miasta tj. al. Armii Krajowej, ul. Zielna, ul. Obłońska, ul. Kolejowa, al. Żołnierzy 1 Armii WP, ul. Żwirki i Wigury, ul. Słowackiego, ul. Starościńska.

Wszystkich uczestników wydarzeń organizowanych w czasie Dni Chełma samorząd zachęca, by do centrum miasta docierali komunikacją miejską, pieszo lub rowerem.