Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Rondo dla Mikusa

Kalendarz Piotr Janowski
Rondo dla Mikusa

W najbliższy piątek (25 lutego) miejscy radni zajmą się sprawą nadania imienia Bogusława Mikusa rondu u zbiegu Al. 3 Maja i ul. Wojsławickiej. Z inicjatywą takiego upamiętnienia zmarłego nieco ponad rok temu Mikusa wystąpiło Stowarzyszenie „Nasz Chełm”.

rondo-mikusa-scaled.800x0.jpg

W programie piątkowej sesji znalazł się punkt poświęcony nadaniu imienia B. Mikusa najnowszemu bodaj rondu naszego miasta. Projekt uchwały Rady Miasta w tej sprawie złożyło Stowarzyszenie „Nasz Chełm”.

O takim właśnie upamiętnieniu Mikusa pomyśleliśmy przy okazji pierwszej rocznicy jego śmierci – wspomina Joanna Bielecka, prezes Stowarzyszenia. – Sporym utrudnieniem okazała się dla nas pandemia covid-19. Po prostu nie mogliśmy w sposób odpowiedzialny przeprowadzić zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem uchwały w tej sprawie. Trwała ona trochę dłużej niż pierwotnie zakładaliśmy. Chcę tu więc podziękować wszystkim, którzy nasze starania poparli swoimi podpisami, zwłaszcza paniom Teresie Lackowskiej i Barbarze Szubert za pomoc i motywację. Dziękuję także przewodniczącemu Rady Miasta – Longinowi Bożeńskiemu, za wniesienie inicjatywy obywatelskiej pod obrady Rady Miasta.

Tylko obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

Inicjatorzy nie wyobrażali sobie wykorzystania innej procedury prawnej dla osiągnięcia celu. Z Mikusem połączył ich wspólny pomysł na angażowanie mieszkańców w życie miasta.

Nie podejmując działalności partyjnej Mikus angażował się między innymi we współpracy z naszym Stowarzyszeniem w przedsięwzięcia związane z tworzeniem społeczeństwa obywatelskiego –mówi Bielecka. – Szczególnie zapamiętana powinna zostać forsowana przez niego w roku 2015 idea zmian w statucie Miasta Chełm zmierzających do wprowadzenia ułatwień w zgłaszaniu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Wówczas ta inicjatywa nie zyskała pozytywnego odzewu w Radzie Miasta. Trzy lata później, na mocy ustawy zmniejszono liczbę podpisów pod inicjatywą obywatelską. W tym przypadku Mikus wyprzedził swój czas.  

Tym bardziej jesteśmy więc dumni, że udało nam się doprowadzić do tego, co wydarzy się w piątek – mówi Bielecka.

Czy głosowanie radnych będzie tylko formalnością?

Oczywiście nie. Zmarły 24 września 2020 roku Bogusław Mikus w świadomości regionalnej społeczności był twórcą i legendarnym przywódcą NSZZ „Solidarność” z lat osiemdziesiątych. Zawsze był też chełmskim patriotą. Zabierał głos w najważniejszych dla Chełma sprawach. Jako działacz społeczny o dość jednoznacznie określonych poglądach politycznych potrafił wznieść się ponad doraźne spory i waśnie. Udowodnił to chociażby popierając w ostatnich wyborach samorządowych kandydaturę Jakuba Banaszka.

Zapytaliśmy nieoficjalnie kilku radnych z różnych ugrupowań o to, jak będą głosować. Nikt nie brał pod uwagę możliwości głosowania przeciwko temu projektowi.

– Wierzę, że tak będzie – mówi prezes Bielecka. – Jeśli jednak któryś z radnych ma jakieś wątpliwości, będę starać się go przekonać najpierw podczas obrad komisji Rady Miasta, a potem w czasie sesji Rady, na którą zaproszono mnie jako przedstawiciela wnioskodawców. Mamy nadzieję, że dzięki inicjatywie obywatelskiej wnoszącej nadanie nazwy rondu przy zbiegu ulic Wojsławickiej i 3 Maja imieniem Bogusława Mikusa w sposób godny uhonorujemy Osobowość Miasta Chełm. On całym swoim życiem udowodnił, że zasługuje na specjalne miejsce w naszym mieście.

***

Bogusław Jan Mikus

urodził się 16 grudnia 1954 w Chełmie. Był absolwentem (1974) tutejszego Technikum Budowlanego. W latach 1976-1980 pracował w Zakładzie Inwestycji Budowlanych WZGS Samopomoc Chłopska w Chełmie i Chełmskim Przedsiębiorstwie Budowlanym.

I

We wrześniu 1980 rozpoczął działalność w „Solidarności”, został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego związku w ChPB. Przewodniczył Międzyzakładowemu Komitetowi Założycielskiemu w Chełmie. W marcu 1981 roku wybrano go przewodniczącym Zarządu Regionu Chełmskiego. Był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” i członkiem jego Komisji Krajowej. Współzakładał niezależną prasę: „Biuletyn Informacyjny Regionu Chełmskiego”, „Serwis Informacyjny NSZZ «Solidarność» Regionu Chełmskiego”, dodatek Okręgowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania oraz pismo „Samorządność”.

Został zatrzymany nocą z 12 na 13 XII 1981 w Ostródzie k. Olsztyna podczas powrotu z obrad Komisji Krajowej Związku. Już 14 XII 1981 osadzono go w ośrodku internowania w Iławie (przeszedł tutaj swoją ścieżkę zdrowia”). Przetrzymywano go następnie w Kielcach-Piaskach (był tutaj współwydawcą nielegalnego pisma internowanych „Krata”), w Załężu k. Rzeszowa, oraz w Nowym Łupkowie. Na wolność Mikus wrócił 30 XI 1982. Aż do 1985 nie mógł podjąć żadnej pracy.

II

Sytuacja z jaką się zmierzył po wyjściu, ani uwięzienie nie zniechęciły go do podejmowania działalności podziemnej. Od roku 1983 aż do 1989 przewodniczył podziemnej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej. Zakładał, redagował i drukował podziemny „Informator Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność» Region Chełm”. 5 III 1984 SB zatrzymała go pod zarzutem kierowania strukturami podziemnymi. Z aresztu wyszedł na mocy amnestii 21 VII 1984. Rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Chełmie w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpoznania kryptonim „Przewodnik”. Został zdjęty z ewidencji 23 X 1984.

W latach 1985-1989 pracował jako brukarz. Równolegle – roku 1986 aż po rok 1989 był członkiem podziemnej Tymczasowej Rady „S” Regionu Środkowo-Wschodniego. Był również korespondentem Radia Wolna Europa. w czerwcu 1987 przetrzymywany w Areszcie Śledczym WUSW w Chełmie.

Mikus należał do grupy 53 osób, które 10 kwietnia 1989 roku stworzyły Komitet Rejestracyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność”. Wśród nich byli m.in.: Lech Wałęsa, Jacek Kuroń, Tadeusz Mazowiecki Jarosław i Lech Kaczyńscy, czy Zbigniew Bujak.

III

U zarania demokratycznego kraju (1989-1990) Mikus przewodniczył Komitetowi Obywatelskiemu w Chełmie. W 1990 został delegatem na II Krajowy Zjazd Delegatów. Do 1991 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. Po wystąpieniu ze Związku – prowadził własną działalność gospodarczą.

***

Zobacz, co o inicjatywie mówią przyjaciele i znajomi Bogusława Mikusa. Link do filmu (kliknij).