Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Reklama

Radni zajmą się protestem przeciwko spalarni

Radni zajmą się protestem przeciwko spalarni

Jutro (22 sierpnia) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Chełm zajmie się petycją w sprawie planowanej budowy odpadów medycznych przy ul. Towarowej w Chełmie. Początek spotkania wyznaczono na godz. 8.00.

Prezydent zaprasza

O posiedzeniu w swoim poście w mediach społecznościowych zawiadomił Prezydent Miasta Chełm Jakub Banaszek. Uczynił to z właściwym sobie wdziękiem (pisowania oryginalna):

22 sierpnia odbędzie się w UM Miasto Chełm posiedzenie komisji poświęcone protestowi przeciwko potencjalnej budowie inwestycji firmy EMKA (instalacji przetwarzającej odpady medyczne). Umieszczam na swoim profilu informacje oraz zaproszenie skierowane od lokalnego komitetu protestującego. Ponieważ komitet często stawia tezę, że władze miasta w niewystarczający sposób informują mieszkańców w tym temacie, pragnę poinformować, że to miasto poinformowało, że inwestor ma takie plany, poprzez stosowną informacje na BIP. Miasto jako organ musi w takich sytuacjach być bezstronne - przestrzegać przepisów KPA i nie podawać niesprawdzonych informacji. Kompetencje do rozstrzygnięcia kwestii środowiskowych ma WIOŚ, wodnych mają Wody Polskie. Dlatego ten post i informacja nie stanowi zajęcia stanowiska po żadnej z stron. UM czeka na raport RDOŚ. Od jednego z protestujących usłyszałem, że ani miasto ani Prezydent nie informują o tym na swoim profilu, dlatego pozwalam sobie na taką informacje.

Spalarnia może być niebezpieczna

O sprawie spalarni pisaliśmy kilkakrotnie. Podzielamy większość, jeśli nie wszystkie, obawy osób i organizacji tworzących Komitet społeczny AGLOMERACJA CHEŁM PRZECIW SPALARNI. Ta właśnie organizacja we współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Obywatelska "Nasz Chełm" wystąpiła do władz Chełma z petycją którą poparło ponad 5 tysięcy miszkańców miasta i ościennych gmin. Zdaniem protestujących:

realizacja tego typu instalacji w obszarze granic administracyjnych miasta, a więc obszarze o znacznym poziomie zurbanizowania, w tym zabudowy mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej, może mieć znaczący, negatywny wpływ na zdrowie i życie mieszkańców Chełma. Szkody ekologiczne – zdrowotne, w stosunku do realizacji zakładu dającego zatrudnienie około 30 osobom, mogą być niewspółmiernie wysokie.
Należy podkreślić, że nic nie zrekompensuje poważnych skutków społecznych budowy (...). Do skutków tych zaliczyć można (oprócz zagrożeń zdrowotnych) m. in. zagrożenie w postaci wzrostu degradacji gospodarczej i społecznej miasta – odstraszanie inwestorów z innych branż z uwagi na fakt funkcjonowania w mieście spalarni odpadów i wiążących się z tym zagrożeń dla środowiska, wzrost poziomu migracji mieszkańców w negatywnym znaczeniu – funkcjonowanie spalani odpadów medycznych i weterynaryjnych na terenie miasta nie będzie sprzyjać napływowi do miasta nowych mieszkańców, a dla wielu obecnych może być znaczącym argumentem do zmiany miejsca zamieszkania. Biorąc pod uwagę fakt, że miasto Chełm jest jednym z najszybciej wyludniających się dawnych miast wojewódzkich w Polsce oraz jednym z najszybciej wyludniających się miast województwa lubelskiego, budowa spalarni odpadów niebezpiecznych może w istotny sposób przyśpieszyć ten niezwykle negatywny dla Chełma i regionu proces.

Inwestorem zainteresowanym budową spalarni jest firma EMKA S.A. z siedzibą w Żyrardowie. Spółka zapowiada, że maksymalna wydajność spalarni to 400 kilogramów na godzinę. Spółka była i jest obiektem zainteresowania mediów i prokuratury:

Radni nie czekają na raport

Zaplanowane na wtorkowy ranek obrady Komisja Skarg, Wniosków i Petycji i ewentualna opinia radnych powstanie jeszcze przed raportem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która teoretycznie powinna powstać na początku września br. Co ciekawe, zgodnie z obowiązującym prawem, samorząd ma trzy miesiące na zajęcie się petycją, licząc oczywiście od daty jej wpłwu. W tym przypadku termin mija 14 września. Chyba można było poczekać?

To szansa

Do udziału w spotkaniu Komisji zachęcają również organizatorzy protestu:

Nadszedł kluczowy moment, aby razem podnieść nasze głosy przeciwko planowanej budowie spalarni odpadów medycznych w naszym mieście. Wasze zaangażowanie jest niezastąpione! Ale teraz bardziej niż kiedykolwiek musimy pokazać naszą jedność i determinację w obronie naszego środowiska oraz zdrowia przyszłych pokoleń! (...) posiedzenie Komisji Petycji, Skarg i Wniosków, na którym zostanie podjęta analiza naszej petycji dotyczącej stanowczego sprzeciwu wobec planowanej spalarni odpadów medycznych. To nie tylko nasza szansa, ale także nasza odpowiedzialność, by przekazać nasze obawy, argumenty i wspólną wolę zatrzymania tego projektu.

Wspólnie jesteśmy silni! To jest nasza okazja, aby pokazać, że nasza wspólnota potrafi się zjednoczyć w obliczu wyzwań, które stoją przed nami. Prosimy o wsparcie i zachęcamy Was do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu.
Mamy wiarę, że razem możemy wpłynąć na bezpieczeństwo naszego Miasta i nas samych. To nasza siła i solidarność przyczynią się do osiągnięcia sukcesu!