Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Wejdź na Nową Ścieżkę Rozwoju Chełma

Kalendarz Anna Wesołowska
Wejdź na Nową Ścieżkę Rozwoju Chełma

Możesz przyczynić się do zmian w Chełmie. W dodatku takich, które najbardziej Tobie leżą na sercu. Pomóż miastu opracować kierunki rozwoju. Jest szansa, że na realizację zdobędziemy 40 mln zł!

Od dłuższego czasu informujemy, że nasze miasto ma szansę zdobyć 40 mln zł. Pozwoli to miastu i jego mieszkańcom wejść na Nową Ścieżkę Rozwoju Chełma. Jeszcze w grudniu minionego roku chełmski samorząd otrzymał informację, że zarys projektu „Zielone Miasto Chełm” zajął 17. miejsce na 255 miast i został zakwalifikowany do kolejnego etapu. To program „Rozwój Lokalny”, który wspierają Fundusze Norweskie.

Co to jest Nowa Ścieżka Rozwoju?

Dofinansowanie ma otrzymać 14 miast. O tym, czy Chełm znajdzie się w tym gronie, będzie zależało od tego, jaki przedstawimy plan na wydanie tych pieniędzy. Magistrat proponuje koncepcję, którą nazwał Nowa Ścieżka Rozwoju. Powinna ona wynikać z analizy sytuacji społeczno-gospodarczej, a następnie zawierać wizję i uzasadniać kierunki, które wpłyną na rozwój społeczno-gospodarczy Chełma.

Przez ostatnie miesiące urzędnicy, wspólnie z ekspertami, gromadzili dane o mieście. Analizowali wyniki wielu konsultacji (m.in. spotkań bezpośrednich, ankiet internetowych), w których wzięło udział ponad tysiąc chełmian reprezentujących różne kategorie wiekowe. Zgromadzone w ten sposób informacje wskazały na liczne bariery rozwojowe i zapóźnienia. Ale także na znaczny potencjał, którego wykorzystanie może przyczynić się do zatrzymania negatywnych zmian w Chełmie.

Trzy filary rozwoju Chełma

Nową Ścieżkę Rozwoju Miasta samorząd chce oprzeć na trzech filarach, które są od siebie zależne:

  1. Otwartym urzędzie, który będzie aktywnie i sprawnie obsługiwał mieszkańców i z nimi współpracował. Tworzenie urzędu typu “smart” będzie wspierane również przez dodatkowy projekt, w ramach którego urząd che wdrożyć szereg rozwiązań cyfrowych ułatwiających obsługę mieszkańców. Ostatecznie powstanie Program Rozwoju Instytucjonalnego.
  1. Aktywnych mieszkańcach. Dzięki otwartemu urzędowi, poprawi się współpraca z mieszkańcami – młodzieżą, dorosłymi, rodzicami, seniorami czy przedsiębiorcami. Wspólna praca pozwoli tworzyć powszechnie akceptowalne i oczekiwane rozwiązania i inwestycje.
  1. Wykorzystaniu istniejących potencjałów miasta i aktualnych trendów. Inwestycje ujęte w Nowej Ścieżce Rozwoju będą stanowiły kompleksową, strategiczną wizję Chełma z konkretnymi propozycjami rozwiązania najważniejszych problemów społecznych, gospodarczych czy środowiskowych. To również kierunek, który pozwoli wykorzystać nasze znane i ukryte potencjały rozwojowe.

Mamy konkretny cel – wykreowanie Miasta Chełm jako miejsca przyjaznego do życia, pracy i wypoczynku. Budowanie zaufania i ścisła współpraca pozwolą nam wypracować ofertę Chełma, która będzie atrakcyjna dla wszystkich kluczowych grup mieszkańców – czytamy na stronie Miasto Chełm.

Jedyna taka szansa

Przyjrzyjmy się, na jakim jesteśmy etapie. Na stronie http://www.zielonemiasto.umchelm.pl/ znajdziemy m.in. opracowaną diagnozę społeczno-gospodarczą, koncepcję Nowej Ścieżki Rozwoju, a także narzędzie, za pomocą którego każdy chełmianin może  uczestniczyć w przygotowaniu propozycji projektów, które wpisują się w koncepcję NŚR.

Jest wiele możliwości, by wspomóc miasto w jego staraniach. Warto to zrobić, bo druga szansa na takie fundusze dla Chełma może się szybko nie powtórzyć.

Jak pomóc w tworzeniu Nowej Ścieżki Rozwoju?

  1. Możesz wypełnić kartę pomysłu, która znajduje się na stronie internetowej projektu,
  2. Zostawić swój komentarz na profilu FB Miasto Chełm,
  3. Wysłać własny pomysł na adres zielonemiasto@umchelm.pl.