REKLAMA
Baner  promocyjny Triada/BUR
Baner promocyjny Triada/BUR
,
Azbest usuną bezpłatnie
FacebookTwitterEmailMessengerLinkedInPrint

Do 3 lipca trwa nabór zgłoszeń na darmowe usuwanie azbestu od osób fizycznych na terenie Chełma. Nie przegap.

Pod koniec maja rozpoczął się IV nabór zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych. To w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie prowadzony jeszcze do 3 lipca 2020 r.

Realizacja projektu obejmować będzie katalog usług: od demontażu, poprzez odbiór, transport, aż po unieszkodliwienie odpadów azbestowych. Bezpłatnie.
Każdy, kto złożył (lub dopiero złoży) zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiał ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sam odbiór odpadów azbestowych. Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu zostanie przekazane właścicielowi do podpisania przez wykonawcę usługi. 

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji projektu można uzyskać w Urzędzie Miasta Chełm, Departament Komunalny, Wydział Ochrony Środowiska , ul. Lubelska 65, tel. 82 565-59-47 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – zakładka Aktualności i przesłać pocztą do urzędu na ww. adres lub dostarczyć osobiście.

Osoby zakwalifikowane do projektu w IV naborze uzyskają wsparcie w latach 2020-2021.

***

Przypominamy, że 17 czerwca br. Urząd Miasta Chełm wznowił pełną obsługę mieszkańców.

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*