REKLAMA
,
Bogusław Mikus - wspomnienie
Bogusław Mikus – wspomnienie
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Bogusław Mikus jest dla regionalnej społeczności twórcą i legendarnym przywódcą NSZZ „Solidarność”. Zmagał się z ciężką chorobą nowotworową, która uniemożliwiała mu prowadzenie normalnego życia zawodowego. Całym swoim życiem Bogusław Mikus udowodnił, że zasługuje na nasz szacunek i pamięć.

Reklama

Bogusław Jan Mikus

Urodził się 16 grudnia 1954 w Chełmie. Jest absolwentem (1974) tutejszego Technikum Budowlanego. W latach 1976-1980 pracował w Zakładzie Inwestycji Budowlanych WZGS Samopomoc Chłopska w Chełmie i Chełmskim Przedsiębiorstwie Budowlanym.

We wrześniu 1980 rozpoczął działalność w „Solidarności”, został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego związku w ChPB. Przewodniczył Międzyzakładowemu Komitetowi Założycielskiemu w Chełmie. W marcu 1981 roku wybrano go przewodniczącym Zarządu Regionu Chełmskiego. Był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” i członkiem jego Komisji Krajowej. Współzakładał niezależną prasę: „Biuletyn Informacyjny Regionu Chełmskiego”, „Serwis Informacyjny NSZZ «Solidarność» Regionu Chełmskiego”, dodatek Okręgowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania oraz pismo „Samorządność”.

Został zatrzymany nocą z 12 na 13 XII 1981 w Ostródzie k. Olsztyna podczas powrotu z obrad Komisji Krajowej Związku. Już 14 XII 1981 osadzono go w ośrodku internowania w Iławie (przeszedł tutaj swoją ścieżkę zdrowia”). Przetrzymywano go następnie w Kielcach-Piaskach (był tutaj współwydawcą nielegalnego pisma internowanych „Krata”), w Załężu k. Rzeszowa, oraz w Nowym Łupkowie. Na wolność Mikus wrócił 30 XI 1982. Aż do 1985 nie mógł podjąć żadnej pracy.

W podziemiu

Ani sytuacja z jaką się zmierzył po wyjściu, ani samo więzienie nie zniechęciły go do podejmowania działalności podziemnej. Od roku 1983 aż do 1989 przewodniczył podziemnej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej. Zakładał, redagował i drukował podziemny „Informator Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność» Region Chełm”. 5 III 1984 SB zatrzymała go pod zarzutem kierowania strukturami podziemnymi. Z aresztu wyszedł na mocy amnestii 21 VII 1984. Rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Chełmie w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpoznania kryptonim „Przewodnik”. Został zdjęty z ewidencji 23 X 1984.

W latach 1985-1989 pracował jako brukarz. Równolegle – od roku 1986 aż po rok 1989 był członkiem podziemnej Tymczasowej Rady „S” Regionu Środkowo-Wschodniego. Był również korespondentem Radia Wolna Europa. W czerwcu 1987 przetrzymywany w Areszcie Śledczym WUSW w Chełmie. Skazano go na grzywnę za prowadzenie prac brukarskich w strefie nadgranicznej bez odpowiedniego zezwolenia. Władze starały się go pogrążyć prowadząc przeciw niemu sprawy karne o rzekomą kradzież 29 płytek chodnikowych oraz o rzekome posłużenie się fałszywym dokumentem przy rejestracji zakładu brukarskiego. W1989 został uniewinniony przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.

Wolna Polska

Mikus znalazł się wśród 53 osób, które 10 kwietnia 1989 roku stworzyły Komitet Rejestracyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Wśród nich byli m.in.: Lech Wałęsa, Jarosław i Lech Kaczyńscy, Jacek Kuroń, Tadeusz Mazowiecki czy Zbigniew Bujak.

W latach 1989-1990 Mikus przewodniczył Komitetowi Obywatelskiemu w Chełmie. W 1990 r. został delegatem na II Krajowy Zjazd Delegatów. Do 1991 r. pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu.

Od 1991 – po wystąpieniu ze Związku – prowadził własną działalność gospodarczą. Nadal jednak angażował się w działalność społeczną. Aktywnie współpracował ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Obywatelska „Nasz Chełm”. Zabierał głos w najważniejszych dla miasta sprawach. Zawsze odważny i spokojny, rozważny w głoszonych sądach. Będzie nam go brakowało.

***

Biogram opracowany na podstawie Encyklopedii Solidarności. Więcej na temat B. Mikusa znajdziecie w naszych tekstach

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz
 • (*)

  No votes yet.
  Please wait...
 • Jak ciężko , jak smutno , odchodzą przyjaciele….Niedawno Heniek Wujec , a teraz TY…. A miałeś trwać wiecznie , miałeś przecież mnie przeżyć , obiecałeś….

  No votes yet.
  Please wait...
 • Wielki smutek….

  No votes yet.
  Please wait...
 • Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  *

  Reklama
  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  Jutro radni uchwalą budżet
  AKTUALIZACJA. Radni uchwalą budżet
  Budżet (coraz mniej) obywatelski
  Budżet (coraz mniej) Obywatelski
  Rośnie dług Chełma
  Rośnie dług Chełma
  Ostrożnie na Obłońskiej!
  Ostrożnie na Obłońskiej!
  Katastrofa dopiero przed nami?
  Katastrofa dopiero przed nami?
  REKLAMA