REKLAMA
,
Bohaterowie Ziemi Chełmskiej – Zygfryd Berezecki
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Postać, którą dzisiaj przypomnimy,  prawdopodobnie pamiętają jeszcze starsi mieszkańcy naszego miasta. Ze względu na jej wyjątkowość i świętobliwe życie należy przybliżyć tę sylwetkę przede wszystkim ludziom młodym, dla których powinna być wzorem do naśladowania.

Reklama

Tą wybitną jednostką jest ksiądz Zygfryd Berezecki. Niezwykły kapłan, w całości oddany służbie Bogu. Człowiek skromny, jednak o wielkim sercu. Wychowawca młodzieży, dobrym słowem oraz środkami materialnymi wspomagał ludzi potrzebujących. Promował wśród młodych ludzi pracę nad sobą, nad swoim charakterem, walkę ze słabościami, życie w ascezie oraz nabywanie chrześcijańskich cnót. W czasie okupacji nauczał w tajnych kompletach. Był nie tylko przykładnym duchownym, ale również dobrym Polakiem, patriotą. W latach komunistycznego zniewolenia ksiądz Berezecki udzielał pomocy aresztantom i więźniom politycznym, upominał się o ich ludzkie traktowanie. Pomagał także rodakom, którym udało się uciec z Wołynia i obozów.

Zygfryd Berezecki urodził się 25 lutego 1907 r. w Chełmie w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Jego rodzice prowaZ. Berezecki2dzili w Chełmie własny zakład masarski. Na osobowość Zygfryda mocno wpłynęła jego matka, która była kobietą bardzo religijną. Starała się przekazać wartości patriotyczne i katolickie, co jak się okazało w przyszłości przyniosło efekt. W 1915 r. rozpoczął naukę w Chełmskiej Szkole Filologicznej. Miał szeroki wachlarz zainteresowań, m.in. dużo czytał (przede wszystkim książki religijne) i uczył się gry na skrzypcach. Jako uczeń był bardzo sumienny i zdyscyplinowany. Aktywnie działał w harcerstwie. W czasie nauki był ministrantem.

W 1927 r. wstąpił do seminarium duchownego w Lublinie. 19 kwietnia 1932 r.  przyjął święcenia kapłańskie, a 30 sierpnia 1932 r.  mógł nauczać religii w szkołach powszechnych i w szkole im. J. Kochanowskiego w Lublinie. Miał bardzo dobry kontakt z młodzieżą, chętnie brał udział w wycieczkach krajoznawczych, obozach czy w różnych uroczystościach szkolnych. W 1937 r. został ojcem duchownym Niższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Po likwidacji gimnazjum przez Niemców Zygfryd Berezecki przeniósł się do Chełma. Dom jego matki stał się schronieniem dla wysiedlonych księży. Pełnił funkcję wikariusza w parafii Mariackiej oraz prefekta w szkolnictwie jawnym. W domu księdza ukrywany był obraz Matki Boskiej Chełmskiej. Zygfryd Berezecki przez okres okupacji prowadził nauczanie w tajnych kompletach oraz prowadził działania charytatywne.

Po wojnie został zwolniony z obowiązków duszpasterskich. Pomagał więźniom politycznym oraz dalej aktywnie działał na polu społeczno-patriotycznym. Zajął się nauczaniem w szkołach oraz pracą z młodzieżą w organizacjach religijnych. Sprawował opiekę nad Kołem Starszych Ministrantów na Górce.

W 1954 r., gdy komunistyczny reżim usunął religię ze szkół, Berezecki został zwolniony ze stanowiska katechety i przeniesiony na emeryturę. Rok później przyjął posadę administratora parafii pw. Rozesłania św. Apostołów. Po przywróceniu religii do szkół pracował jako prefekt. W latach 1961-1963 nauczał katechezy w punktach przykościelnych. W 1961 r. otrzymał propozycję bycia proboszczem parafii Kijany. Ze względu na zły stan zdrowia i konieczność opieki nad domem rodzinnym, otrzymanym po zmarłych rodzicach, nie przyjął jej.

Zmarł w nocy z 27 na 28 lutego 1963 r. prawdopodobnie na zawał serca.  Został pochowany na cmentarzu przy ulicy Lwowskiej.

Źródła:

– Zygmunt Gardziński, Paweł Kiernikowski, Elżbieta Kuszelewska, Zbigniew Lubaszewski, Zbigniew Waldemar Okoń, Andrzej Rybak, Encyklopedia Chełma. Tom I Cześć I „Ludzie”, 2011

Po ulicach tego miasta stąpał Święty, Tadeusz Boniecki, [online] [dostęp 14.08.2015] Dostępny w Internecie: http://www.niedziela.pl/artykul/29029/nd/Po-ulicach-tego-miasta-stapal-Swiety

Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Reklama
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Wejdź na Nową Ścieżkę Rozwoju Chełma
Wejdź na Nową Ścieżkę Rozwoju Chełma
Chełmianie zdecydowanie wskazali na Andrzeja Dudę
Chełmianie zdecydowanie wskazali na Andrzeja Dudę
Letnie warsztaty cyfrowe dla dzieci w Chełmie
Letnie warsztaty cyfrowe dla dzieci w Chełmie. Pokaż swojemu dziecku że komputer to coś więcej niż droga zabawka do uruchamiania gier!
Katastrofa w jeziorze Glinki
Katastrofa w jeziorze Glinki
Ścieki z Chełma pomogą w walce z pandemią
REKLAMA