REKLAMA
Baner promocyjny Triada/BUR
Baner promocyjny Triada/BUR
,
Budżet (coraz mniej) obywatelski
Budżet (coraz mniej) Obywatelski
FacebookTwitterEmailMessengerLinkedInPrint

Urząd Miasta Chełm ogłosił właśnie konsultacje Regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. Na kilka miesięcy przed sprawozdaniem prezydenta z realizacji BO w minionym roku. 

Reklama

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Nasz Chełm” podjęło próbę analizy faktycznej realizacji Budżetu Obywatelskiego w zakończonym roku. Wniosek jest smutny: Budżet (coraz mniej) Obywatelski i żadne zmiany regulaminu zgłaszania i wyboru projektów nie wpłyną na poprawę realizacji projektów wybieranych przez mieszkańców. 

Wykorzystaliśmy do naszej analizy odpowiedź Urzędu Miasta Chełm na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej – mówi Joanna Bielecka, prezes Stowarzyszenia. – Złożyliśmy go 17 listopada 2020 r. Ku naszemu zdumieniu Urząd nie był w stanie udzielić odpowiedzi w ustawowym terminie 14 dni. Ostatecznie „Nasz Chełm” odpowiedź otrzymał 28 grudnia 2020 r. Teoretycznie więc możemy założyć, że w sprawie realizacji BO do końca roku nic więcej się nie wydarzyło.

W załączonej tabeli można prześledzić co właściwie z planowanych na projekty obywatelskie 2 mln zł faktycznie udało się zrobić.

Co z oszczędnościami?

Jakie oszczędności osiągnęło miasto dzięki dość swobodnemu podejściu do realizacji zadań wybranych przez chełmian? Biorąc pod uwagę, że w 2020 roku do wydania na ten cel samorząd miał 2 mln zł. Oszczędności są ogromne – sięgnęły bowiem prawie 866 tys. zł (ponad 43% całości).

Tymczasem zgodnie z paragrafem 19 pkt. 6 „Regulaminu BO”, który mówi:

W przypadku niewyczerpania w całości dostępnego budżetu, dopuszcza się realizację wszystkich pozostałych zadań, bez podziału na projekty osiedlowe i ogólnomiejskie, które otrzymały kolejno najwięcej punktów, z zastrzeżeniem, iż łączna kwota potrzebna do ich realizacji nie przekracza środków pozostałych w budżecie.

Władze nie podjęły jednak trudu zastąpienia projektów niemożliwych do zrealizowania innymi przedsięwzięciami zgłoszonymi przez mieszkańców. Można upatrywać różnych przyczyn tego stanu rzeczy. Jest wśród nich oczywiście pandemia, ale obserwatorzy życia naszego miasta zwracają uwagę na terminy ogłaszanych przetargów. Ogłoszenia o ich rozpoczęciu pojawiły się w najlepszym przypadku w drugim kwartale roku. Jeśli przetargu nie udało się rozstrzygnąć, brakowało już czasu na ponowienie procedury. A przecież plan zamówień musi być przyjęty nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia przez samorząd budżetu. Nad dokumentacjami urzędnicy mogą zaś pracować od dnia ogłoszenia wyników głosowania na budżet obywatelski.

Przyczyny porażki

Trudno się oprzeć wrażeniu, że realizacyjna porażka chełmskiego Budżetu Obywatelskiego rozpoczyna się jednak na długo przed ogłoszeniem przetargów, a nawet jeszcze  przed głosowaniem mieszkańców.

Zastanawia nas, jak w praktyce działa Zespół Konsultacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Chełm. Jest to 7 do 12 osób – zwraca uwagę Bielecka. – Kiedy przed laty przygotowywaliśmy pierwszy projekt tego regulaminu zakładaliśmy, że będzie to ciało wspierające nie tylko Urząd, ale przede wszystkim mieszkańców. Dzisiaj możemy zaryzykować stwierdzenie, że Zespół nie spełnia ani jednego, ani drugiego zadania.

Regulamin BO stwierdza:

W skład Zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą: 1) od 1 do 3 radnych Rady Miasta Chełm, wskazanych przez Radę Miasta Chełm; 2) od 3 do 8 pracowników właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu i/lub jednostek organizacyjnych Miasta, wskazanych przez Prezydenta; 3) 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych zgłoszony przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta (UCHWAŁA NR XXVI/210/20Rady Miasta Chełm z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Chełm).

Zespół nie ma więc żadnych zadań, poza sprawdzeniem czy mieszkaniec poprawnie wypełnił wniosek. Spełnienie katalogu kryteriów przez jakikolwiek projekt jest możliwe jedynie przy udziale specjalistów z wielu dziedzin. Mieszkańcy nie muszą znać strategii i innych dokumentów. Mają jednak prawo zgłaszać swoje potrzeby. Urząd zaś z łatwością może zweryfikować możliwość ich realizacji oraz rzeczywisty koszt. I tego nie robi. Spójrzmy na projekty:

 1. Łąki kwietne na bulwarach Chełma – wnioskodawca oszacował koszt na 25.000,00 zł, zrealizowano za 1.387,00 zł (projekt ogólnomiejski).
 2. Wymiana opraw ulicznych na ledowe przy ul. Przemysłowej – urządzenia należą do PGE, a nie Miasta Chełm (Osiedle Cementowni).

Ewidentnie zabrakło w pierwszym przypadku weryfikacji kosztów. Z kolei w drugim, nikt nie pofatygował się, by sprawdzić czego wniosek dotyczy. Ciekawe są również dwa zadania:

 1. Osiedle CEMENTOWNI – Remont chodnika ul. Rolniczej po stronie nieparzystej od ulicy Wołyńskiej do ulicy Chomentowskiego. Koszt przedsięwzięcia – z informacji UM Chełm:

Umowa nr DIR/132/20 z 26.11.2020 zawarta z Zakładem Budowlano -Transportowym DROGOMOST Sp. z o.o. w Zamościu na kwotę 107 640,90/termin realizacji do 10.12.2020 r. Zadanie realizowane z Budżetu Obywatelskiego w wysokości 69.000,00 oraz ze środków własnych (sic!) w wysokości 38 640,90 zł.

 1. Osiedle DYREKCJA GÓRNA – zadanie dot. Pumptrack – przestrzeń dla sportu – nie zostało zrealizowane, ponieważ oferta złożona na zadanie przewyższała zaplanowany przez mieszkańca koszt.

Kościuszki ma pecha

Bielecka zwraca również uwagę na podejście władz do Osiedla Kościuszki.

Sama tu mieszkam, więc jest mi to osiedle najbliższe. Zapewne nie wszyscy mieszkańcy pamiętają, że w 2019 roku Urząd Miasta „nie zdążył” zrealizować zadania dotyczącego Parku edukacyjno-naukowego przy SP Nr 8. Projekt został wybrany głosami mieszkańców jako jedyne zadanie na osiedlu. Jego koszt  wyczerpywał pulę środków na rok. Identyczna sytuacja „zdarzyła się” w roku 2020. Na trzy zadania wybrane przez mieszkańców zrealizowano… jedno. Powstała siłownia zewnętrzna. Nie zrealizowano tężni solankowej i ponownie Placu Zabaw.

Z informacji przekazanej Stowarzyszeniu wynika, że… Urząd Miasta zaplanował pozyskanie na ten cel pieniędzy zewnętrznych. Jest to informacja zaskakująca. Nie wiadomo skąd i kiedy może to nastąpić. Jeśli nawet kiedykolwiek rzecz się zmaterializuje, to i tak cała akcja odbywa się z lekceważeniem mieszkańców i dokonanych przez nich wyborów. 

Bielecka przyznaje, że ta analiza może zniechęcić do udziału w konsultacjach kolejnej edycji BO. Czy rzeczywiście tak jest, musicie osądzić sami.

Nie oznacza to jednak, że należy z budżetu obywatelskiego rezygnować. Przeciwnie! Powinniśmy zaangażować się w jego udoskonalanie – podkreśla Bielecka i zachęca do zaangażowania się w rozpoczęte właśnie konsultacje nowego regulaminu BO. To nasza szansa na wzmocnienie naszej – mieszkańców Chełma – roli w decydowaniu o sprawach miasta.

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz
 • Od lat twierdzę,że BO nie ma sensu – no i co?Mam rację.

  No votes yet.
  Please wait...
  • Nie masz racji, zdecydowanie nie masz. Wypaczenie idei BO przez nieudacznych urzędników i radnych nie przekreśla wartości, jaką ma instytucja BO. W Urzędzie Miasta zacierają jednak ręce, że coraz więcej osób uważa tak samo ja Ty, bo w UM właśnie o to chodziło, żeby rozwalić BO.

   No votes yet.
   Please wait...
   • Piszecie,że BO nie działa,ja to widzę od lat,a więc jak nie działa,to po co istnieje ta ułuda?

    No votes yet.
    Please wait...
   • Prościej wybrać dobrych radnych,żeby dbali o dobry budżet,a nie o BO, malutki plaster na zły budżet.

    No votes yet.
    Please wait...
   • Dobrzy gospodarze miasta (radni, organ wykonawczy i UM) powinni mieć kompletną listę przełożonych na konkretne zadania inwestycyjne potrzeb mieszkańców w odniesieniu do zadań własnych samorządu. BO jest narzędziem aktywizacji mieszkańców, zgodnie z zasadami Good Governance, więc projekty z owej listy zasadniczo nie powinny być włączane do BO (chyba, że na szczególnych zasadach, w ściśle określonych sytuacjach). W BO powinny znaleźć się projekty ekstra, o których nikt by nie pomyślał w innych okolicznościach – jako wyraz szeroko pojmowanej aktywności i twórczości mieszkańców, która może dotyczyć np. organizacji imprez o charakterze kulturalnym, konieczności wykonania związanej z takowymi infrastruktury, a wszystko po to, by zaktywizować nie tylko inicjatorów, ale też oddolnie uruchomić popyt na określone wydarzenia (usługi). Oczywiście, podałem wąski wycinek, to trzeba rozumieć szerzej. Obawiam się, że mało kto w Chełmie rozumie ideę BO. Stał się on raczej plasterkiem na jakieś doraźne bolączki infrastrukturalne, co samo w sobie nie byłoby złe, gdyby o realizacji inwestycji miał decydować każdorazowo plebiscyt, a nie ekonomiczno-społeczna kalkulacja i pewien porządek wykonywania przedsięwzięć inwestycyjnych, tj. zgodnie z planem, zamysłem na rozwój miasta. Ano, trzeba mieć trochę o tym pojęcia.

    No votes yet.
    Please wait...
   • Gasni,od lat piszę,że BO to właśnie tylko plaster.

    No votes yet.
    Please wait...
   • Ok, to jednak nie tłumaczy postulatu likwidacji BO.

    No votes yet.
    Please wait...
   • Gasni,jeżeli coś,czyli BO nie działa,to po co udawać,że istnieje.

    No votes yet.
    Please wait...
   • Ano, po to, żeby nie dać argumentu władzy.

    No votes yet.
    Please wait...
   • Gasni wystarczy wybrać dobrych radnych.

    No votes yet.
    Please wait...
 • Mnie intryguje, że do niektórych projektów można dołożyć kasę z budżetu miasta, a do niektórych nie, ciekawostka….
  Poza tym, dlaczego nie zrealizowano zadania np. z koszami na psie odchody – bo nie było ofert? a możliwość wyboru oferty z wolnej ręki (przy braku ofert przetargowych)? aaaaa to się w chełmskim urzędzie nie przyjęło!

  No votes yet.
  Please wait...
  • Leonie, po ostatnich zmianach kadrowych na wysokim szczeblu w UM wybór oferty z wolnej ręki powinien być o wiele prostszy 🙂

   No votes yet.
   Please wait...
   • “Powinien” … a życie życiem…

    No votes yet.
    Please wait...
 • Wiesław. No właśnie głównie się chwali. !!!

  No votes yet.
  Please wait...
 • A Pan Prezydent Banaszek tak się chwalić że dba o inwestycja ?!

  No votes yet.
  Please wait...
 • To na co poszy te pieniądze jak nie zrealizowano BO. Na zakup ruin młyna na Lubelskiej ? Czy na dopłaty 4 mln do śmieci jak mówił Banaszek w wywiadzie dla Gazety Prawnej ?

  No votes yet.
  Please wait...
 • A gdzie są Nasi Ukochani Radni. Zostali przez na wybrani. Biorą kasę. Nie mogę zainteresować się marnowaniem naszych wyborów w BO ?! I za 3 lata będą skomleć o głosy !!!

  No votes yet.
  Please wait...
  • Problem jest inny: część radnych lansuje się na projektach do BO – już tak było, że radni w kampanii wyborczej chodząc od domu do domu wciskali kity, że dzięki nim na danym osiedlu zrobiono to, czy tamto. Nie odmawiam radnym bycia mieszkańcami, a zatem i uprawnionymi do korzystania z BO, ale zdaje się radni mają inne zadania. W odniesieniu do BO powinni edukować, a nie rozgrywać interesy polityczne. Radni wraz z częścią samorządów osiedli potraktowali BO jako trampolinę, w wielu wypadkach wypaczając sens BO.

   No votes yet.
   Please wait...
 • Władze miasta lekcioważa wybory dokonane przez mieszkańców. Nic dodać nic ująć.

  No votes yet.
  Please wait...
 • Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  *

  Reklama