REKLAMA
,
Budżet Obywatelski – na te projekty będziecie głosować
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Znamy listę zadań, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców Chełma w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016. Łączna ilość pozycji z czterech rejonów miasta wynosi 72. Sprawdź listę zadań, które zostały pozytywnie zaopiniowane.

Reklama

REJON NR 1

1. Przebudowa drogi wewnątrzosiedlowej wraz z miejscami parkingowymi w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza – Adama Mickiewicza (działki o nr ewidencyjnych 856/22 i 851 obręb 14) – szacunkowa kwota realizacji zadania 80.000,00 zł
2. Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od Nr 27 do Nr 2c wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wrzosową – 499.000,00 zł
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Budowlanej i Wielkopolskiej na odcinku 410 metrów – 450.000,00 zł
4. Modernizacja istniejącego placu zabaw wraz z budową nowoczesnego rodzinnego kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego pn.: „Śladami legendy – w Niedźwiedzim Grodzie” – teren w parku miejskim (al. Armii Krajowej) -490.000,00 zł
5. Modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy i za blokami 38, 38A, 38B przy ul. Ceramicznej wraz z montażem lampy hybrydowej Jupiter 20LH-6 – 250.000,00 zł
6. Przebudowa placu zabaw dla dzieci oraz montaż sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla młodzieży ul. Ceramiczna za blokiem 38B- 100.000,00 zł
7. Modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Ceramicznej przed blokiem 38 – 20.000,00 zł
8. Wykonanie projektu i budowa chodnika przy ul. Budowlanej na odcinku od ul. Ceramicznej do ul. Kazimierza Bogdanowicza (prawa strona) – 150.000,00 zł
9. Modernizacja 450 metrowego odcinka ul. Wygon od nr 14 do 18  – 410.000,00 zł
10. Budowa oświetlenia ul. Malowane (od nr 25 do ul. Ceramicznej)-  150.000,00 zł
11. Modernizacja placu zabaw w „Parku na Górce” wraz z toaletą – 400.000,00 zł
12. Modernizacja parkingu za sklepem samoobsługowym GAMA (naprzeciwko budynku Urzędu Miasta Chełm) – 220.000,00 zł.
13. Budowa placu zabaw, zainstalowanie urządzeń ul. Makowa – 300.000,00 zł
14. Budowa chodnika ul. Dr Judyma po lewej stronie od ul. Rejowieckiej w kierunku ul. Wygon – 400.000,00 zł
15. Budowa oświetlenia ul. Dr Judyma – 159.000,00 zł
16. Przebudowa ulicy i chodników – ul. Ogrodowa, od skrzyżowania z al. Armii Krajowej do Domu Dziennego Pobytu -342.000,00 zł
17. Przebudowa kanalizacji burzowej wraz z dwiema studzienkami ściekowymi przy ul. Henryka Sienkiewicza -60.000,00 zł
18. Nasze osiedle bez barier, Śródmieście, ul. Henryka Sienkiewicza – ul. Adama Mickiewicza (przebudowa ciągów pieszych usytuowanych w pobliżu ul. Henryka Sienkiewicza 3) – 20.000,00 zł
19. Budowa fontanny z podświetleniem – Park Miejski przy al. Armii Krajowej – 500.000,00 zł
20. Budowa chodnika oraz miejsc wypoczynku ze źródełkiem wodnym – Park Miejski przy al. Armii Krajowej-500.000,00 zł
21. Modernizacja chodnika oraz montaż spowalniacza na jezdni – ul. Zakątek – 35.000,00 zł
22. Budowa oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem projektu technicznego ul. Przejazdowa – 150.000,00 zł
23. Modernizacja parkingu i dróg pożarowych przy I Liceum Ogólnokształcącym ul. Stefana Czarnieckiego 8 -496.000,00 zł.
24. Budowa zatoki w pasie zieleni, zmiana uprofilowania wyjazdu z ul. Działkowej (w prawo) skrzyżowanie ul. Działkowej z ul. Rejowiecką (ulica dojazdowa)- 50.000,00 zł

REJON NR 2

1. Przebudowa parkingu przy ul. Generała Władysława Andersa od kiosku przemysłowego do stacji trafo wraz z modernizacją schodów- 65.000,00 zł
2. Budowa nawierzchni asfaltowej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Pszennej 46 – do projektowanej obwodnicy południowej – 360.000,00 zł
3. Realizacja zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do Parafii św. Rodziny” wjazd od ul. Ogrodowej (działka nr 245 i cz. 345/13 obr. 22)- 400.000,00 zł
4. Budowa drogi ul. Karola Kurpińskiego –  200.000,00 zł
5. Modernizacja chodnika ul. Lubelska od postoju taksówek do ul. Koszarowej, zachodnia strona ul. Lubelskiej – 280.000,00 zł
6. Modernizacja nawierzchni drogi – ul. Lwowska ChSM do skrzyżowania koło PKO S.A. – 499.000,00 zł
7. Rozbudowa ul. Synów Pułku od nr 5 do 20 w zakresie budowy chodnika i oświetlenia (obręb 11 i 12) – 400.000,00 zł
8. Budowa (przedłużenie) ul. Synów Pułku do bloku TBS (osiedle Zachód) (obręb 11, 12 nr działek: 273/1, 274/1, 275/1) wzdłuż bloku 22 do bloku 28 – 320.000,00 zł
9. Modernizacja nawierzchni boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. Synów Pułku 15 -300.000,00 zł
10. Modernizacja istniejącego chodnika i budowa chodnika o długości około 15 metrów, Osiedle Zachód (obręb 11) ul. Zachodnia 35, 37, 45 i ul. Zachodnia 41-47 – 220.000,00 zł
11. Modernizacja ul. Henryka Wieniawskiego na odcinku od skrzyżowania przy przystanku komunikacji miejskiej do ul. Witolda Lutosławskiego – 400.000,00 zł
12. Budowa kanalizacji burzowej publicznej drogi dojazdowej oznaczonej w planie zagospodarowania symbolem KD/D/08 ul. Synów Pułku (osiedle Zachód) – 300.000,00 zł
13. Przebudowa i modernizacja ul. Zachodniej od ul. Lubelskiej do ul. Generała Władysława Andersa nr 1, tj. od istniejącej drogi ul. Zachodniej nr 17 (KDW/D/11) – 200.000,00 zł
14. Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy Alei 3 – go Maja do ul. 15 Sierpnia (około 100 metrów) – 100.000,00 zł
15. Zakup i montaż stalowych trybun dla kompleksu boisk na os. Słonecznym – 80.000,00 zł
16. Budowa dłuższej zatoki parkingowej, ul. Zachodnia 29 – 60.000,00 zł

REJON NR 3

1. Modernizacja ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Józefa Wybickiego wraz z chodnikami – 380.000,00 zł
2. Budowa chodnika Aleja 3-go Maja od wjazdu na teren wspólnoty mieszkaniowej nr 14 do części chodnika przed wjazdem na stację paliw „Ameri Gas”- 75.000,00 zł
3. Budowa siłowni plenerowej – „FIT PARK” – Park Miejski pomiędzy osiedlami XXX-Lecia i Kościuszki -80.00,00 zł
4. Zakup i montaż 5 lamp parkowo – ogrodowych solarnych, wzdłuż chodnika biegnącego od ul. Stanisława Małachowskiego do wjazdu na teren wspólnoty mieszkaniowej nr 14 – 25.000,00 zł
5. Budowa drogi utwardzonej i ciągu pieszego (100 metrów odcinka drogi na obecnie istniejącym szutrze żużlowym), ul. Grunwaldzka – 268.000,00 zł
6. Modernizacja chodnika przy ul. Litewskiej od numeru 2 do numeru 6A – 66.000,00 zł
7. Budowa ulicznego oświetlenia ul. Szczęśliwa – 130.000,00 zł
8. Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15 – 350.000,00 zł
9. Przebudowa chodników wraz z wjazdami po parzystej stronie ul. Ignacego Paderewskiego – 250.000,00 zł
10. Modernizacja drogi między garażami na odcinku ul. Tadeusza Reytana, pomiędzy ul. Ignacego Mościckiego a ul. Wojsławicką (działka 100 obręb 25) -180.000,00 zł
11. Wymiana nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Łowieckiej od skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego do końcowych numerów oraz ul. Stefana Żeromskiego pomiędzy ul. Jodłową a ul. Łowiecką, – 450.000,00 zł
12. Wymiana nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Bolesława Prusa, od ul. Świerkowej do ul. Grunwaldzkiej (około 100 metrów) – 110.000,00 zł
13. Modernizacja chodnika przy ul. Tadeusza Reytana, od ul. Ignacego Mościckiego do ul. Artura Grottgera- 380.000,00 zł
14. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z dokumentacją projektową Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z Oddziałami Sportowymi ul. Połaniecka 10 – 500.000,00 zł
15. Wymiana nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Ogrodniczej do skrzyżowania z ul. Łowiecką do zakrętu (w ul. Bolesława Prusa) na wysokości posesji ul. Ogrodnicza 45. (długość odcinka około 100 metrów) – 140.000,00 zł
16. Budowa oświetlenia przy ul. Świerkowej – 5 latarni – 50.000,00 zł
17. Budowa odcinka drogi ul. Hrubieszowska 42-44 (działka nr 8 obręb 25)-  220.000,00 zł
18. Budowa drogi dojazdowej wraz z chodnikiem ul. Wojsławicka 8E (działka nr 283/12)-  60.000,00 zł
19. Modernizacja ul. Emilii Plater wraz z chodnikami na odcinku od ul. Tadeusza Reytana do ul. Lotniczej – 360.000,00 zł
20. Modernizacja chodników na ul. Ogrodniczej, od ul. Jana Kilińskiego do ul. Litewskiej – 205.000,00 zł
21. Budowa miejsc postojowych na działce gruntu 59/36 ul. Słoneczna-  200.000,00 zł

REJON NR 4

1. Budowa chodnika po wschodniej części ul. Księdza Stanisława Brzóski od skrzyżowania  z ul. Mikołaja Reja do skrzyżowania z ul. Jagiellońską – 120.000,00 zł.
2. Budowa chodnika przy ul. Mikołaja Reja od początkowych numerów do ul. Księdza Stanisława Brzóski -60.000,00 zł
3. Modernizacja chodnika na al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od ul. Jedność do ul. Kolejowej po stronie Przedszkola Miejskiego nr 11- 200.000,00 zł
4. Modernizacja chodnika ul. Hrubieszowska od nr 2 -22 – 150.000,00 zł
5. Modernizacja placu dojazdowego do bloku przy ul. Granicznej 4B od ul. Wiejskiej (pomiędzy blokiem 26 a 24) wraz z przebudową chodników za blokiem przy ul. Wiejskiej 26 oraz pomiędzy blokiem przy ul. Katedralnej 3a, a ul. Wiejską 24 – 130.000,00 zł
6. Modernizacja drogi, chodnika, zatoczki na samochody przy budynku ul. 11 Listopada 2A – 470.000,00 zł
7. Modernizacja ciągów pieszych położonych przy ul. Juliusza Słowackiego 2,4,6,8,10 oraz przy ul. Władysława Reymonta 1,3,5,7 (chodniki położone są wzdłuż Wspólnoty Mieszkaniowej „Reymonta – Słowackiego” w Chełmie na osiedlu Dyrekcja Górna – obręb 15 i łączą ulice: 1 Pułku Szwoleżerów oraz Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego) –  320.000,00 zł
8. Budowa kanalizacji burzowej ul. Jedność, od ul. Starościńskiej do ul. Michała Kińczyka – 480.000,00 zł
9. Budowa chodnika ul. Wołyńska (strona parzysta przy bloku CHSM nr 18 i WM nr 16 oraz sklepie „Ogrodniczym”) od ul. ks. Piotra Skargi do al. Marszałka Józefa Piłsudskiego – 120.000,00 zł
10. Budowa sygnalizacji świetlnej al. Marszałka Józefa Piłsudskiego – ul. Wołyńska – 50.000,00 zł
11. Modernizacja ciągu jezdnego z wymianą obrzeży ul. gen. Józefa Zajączka – 280.000,00 zł

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Reklama
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Jutro radni uchwalą budżet
AKTUALIZACJA. Radni uchwalą budżet
Budżet (coraz mniej) obywatelski
Budżet (coraz mniej) Obywatelski
Rośnie dług Chełma
Rośnie dług Chełma
Ostrożnie na Obłońskiej!
Ostrożnie na Obłońskiej!
Katastrofa dopiero przed nami?
Katastrofa dopiero przed nami?
REKLAMA