REKLAMA
Baner promocyjny Triada/BUR
Baner promocyjny Triada/BUR
,
Ranking Wspólnoty | Zamość i Lublin zamożniejszy od Chełma
FacebookTwitterEmailMessengerLinkedInPrint

Pismo samorządowe Wspólnota opublikowało raport zawierający dane związane z zamożnością samorządów. W gronie miast na miastach powiatu Chełm zajmuje trzecią pozycję. Wyprzedza go Zamość i Lublin. Województwo lubelskie plasuje się na 9. miejscu.

Pismo samorządowe Wspólnota co roku publikuje raport zestawienia wszystkich samorządów analizowany na podstawie obiektywnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dotyczy on kilku aspektów, które rozbijane są na odrębne raporty. Według oficjalnych komentarzy, co do klasyfikacji samorządów, uważa się, że obecny rok nie należał do najgorszych. Kiedy jeszcze w 2012 roku w wielu kategoriach zanotowano stagnację bądź też spadek – rok 2014 przyniósł wzrost dochodów we wszystkich kategoriach.

Jak wygląda położenie Chełma?

Biorąc pod uwagę dochody na tle województwa zajmujemy trzecie miejsce.  Pierwsze należy do Lublina, w którym dochód samorządu na jednego mieszkańca wyniósł 3913,57 zł. Na drugiej pozycji uplasował się Zamość, gdzie dochód wyniósł 3855,22 zł. W Chełmie ta kwota jest znacznie niższa – 3397,04 zł. Co prawda zajmujemy trzecie miejsce w województwie, ale tuż za nami sytuuje się Biała Podlaska z dochodem 3397,04 zł na mieszkańca.  W rankingu ogólnopolskim najzamożniejszych miast na prawach powiatu Chełm zajmuje 37. pozycję, a Zamość 18.  W kategorii „najzamożniejsze powiaty”, powiat chełmski zajął 285 miejsce z dochodem 481,35 na mieszkańca. Powiat zamojski lokuje się na 311 miejscu (393,29 zł), a bialski 270 (507,78).

Należy mieć na uwadze, że wzrost dochodów nie jest równoznaczny z poprawą sytuacji finansowej. Eksperci wskazują, że optymistyczne nastawienie do takiego przebiegu sprawy, może być związane ze zmianami, które zostały wprowadzone w otoczeniu prawnym. Szerzej ujmując, rok 2014 nie przyniósł katalogu nowych zadań spoczywających na jednostkach samorządu terytorialnego, ale wprowadził standaryzację wykonywania pewnych usług.

Ranking zamożności samorządów powstał na podstawie dochodów gmin, miast, powiatów i województw w przeliczeniu na jednego mieszkańca (per capita). Po uwagę brane są jedynie dochody własne i otrzymywane subwencje, natomiast pomijane są wpływy z dotacji celowych.

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*