REKLAMA
,
Chełmski samorząd przyzna stypendia
Chełmski samorząd przyzna stypendia
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Na 1 września chełmski samorząd zaplanował rozpoczęcie akcji wydawania wniosków  o przyznanie stypendium socjalnego dla uczniów. Na ich złożenie będziecie mieli dwa tygodnie.

Reklama

O rozpoczęciu procedury przyznawania stypendiów socjalnych samorząd poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych i na własnej stronie internetowej. Stypendium szkolne, na rok szkolny 20120/2021 można otrzymać po złożeniu odpowiedniego wniosku. W przypadku uczniów uczęszczających do szkół działających w mieście (zarówno tych prowadzonych przez samorząd, jak i niepublicznych), uczniowie mogą odebrać i złożyć wniosek w swojej szkole.

Z kolei uczniowie mieszkający w naszym mieście, ale uczący się poza miejscem zamieszkania, wniosek otrzymają  w Urzędzie Miasta Chełm (Departament Edukacji i Sportu). Tam też wypełniony dokument powinni złożyć.

 Wniosek (wraz z załącznikami) o przyznanie stypendium można pobrać ze strony internetowej UM Chełm.

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 września 2020

Kto może ubiegać się o stypendium

Odpowiedź jest w zasadzie prosta, ale wymaga dokładnego policzenia dochodów osiąganych przez rodzinę danego ucznia. Może więc o stypendium starać się uczeń, w którego rodzinie miesięczny dochód nie przekracza  528,00 zł netto na osobę. Taka kwota wynika z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej. Pamiętajcie, że do wyliczenia tej kwoty musicie wziąć pod uwagę dochody za sierpień tego roku! 

Ile dostanie uczeń

Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi może sięgnąć 248,00 zł miesięcznie. Świadczenie jest przyznawane na dziesięć miesięcy roku szkolnego. O tym na co można wydać pieniądze i jak później te wydatki rozliczyć dowiecie się z Regulaminu udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Chełm.

Odmienny charakter ma zasiłek szkolny

Świadczenie przysługuje uczniom, którzy znajdą się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.  A powodem tej zmiany jest zdarzenie losowe, w efekcie którego pogorszyła się sytuacja materialna ucznia. Drastycznym przykładem jest tutaj śmierć rodzica.

Zasiłek jest przyznawany raz lub kilka razy w ciągu roku, niezależnie od ew. stypendium socjalnego. Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego,

Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Reklama
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Na Pokrówkę z przeszkodami
Na Pokrówkę z przeszkodami
Rocznicowy prezent prezydenta
Rocznicowy prezent prezydenta
Przyspieszcie - apelują przedsiębiorcy i Organizacje pozarządowe
Przyspieszcie – apelują przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe
Będzie nowy wiceprezydent?
Będzie nowy wiceprezydent?
Będzie nowy wiceprezydent?
Miasto rusza do walki z wirusem
REKLAMA