REKLAMA
,
Coraz więcej obcokrajowców chce pracować w Polsce
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

W 2017 r. wydano rekordową liczbę zezwoleń na pracę w naszym kraju dla cudzoziemców – ponad 200 tysięcy. Wydawane są najczęściej obywatelom Ukrainy.

Reklama

Coraz więcej zezwoleń na pracę udzielanych jest we wszystkich województwach. Wydawane są najczęściej obywatelom Ukrainy.

Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcący podjąć u nas zatrudnienie, musi mieć odpowiednie zezwolenie.
Zezwolenie na pracę to dokument, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy pod warunkiem posiadania wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy pozwalającego na wykonywanie pracy w Polsce. Wnioskodawcą oraz stroną postępowania w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca jest każdorazowo podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi czyli pracodawca. Zezwolenia wydawane są przez właściwego wojewodę.

Liczba zezwoleń wydawanych na pracę cudzoziemców w Polsce systematycznie rośnie. W 2017 r. wydano ich 235,6 tys. Było to niemal dwukrotnie więcej niż w 2016 r. i prawie 4-krotnie więcej niż w 2015 r. W tych latach liczba wydanych zezwoleń wzrosła we wszystkich województwach. Najwięcej zezwoleń wydawanych jest w województwie mazowieckim. W pozostałych województwach skala i tempo zmian są nierównomiernie rozłożone.

Ilu cudzoziemców pracuje na Lubelszczyźnie?

Wojewoda lubelski ma coraz więcej pracy przy wydawaniu zezwoleń na zatrudnienie obcokrajowca. Statystyki wyglądają następująco: rok 2015 – 1615 zezwoleń, 2016 – 2782, a w roku 2017 wydano 5254 zezwolenia.

Najczęściej przyznawane są zezwolenia na pracę obywatelom Ukrainy i Białorusi. Wśród wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców zdecydowana większość, bo 74%, dotyczyła mężczyzn. Kim są z zawodu? W woj. lubelskim wyraźnie przeważają zezwolenia na pracę dla operatorów i monterów maszyn i urządzeń (prawie 60%).

Sprawę zezwoleń na pracę wydawanych cudzoziemcom w Polsce badał Główny Urząd Statystyczny. Szczegóły raportu znajdziecie TUTAJ.

Źródło: GUS, kurier PAP.

Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Reklama
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Jutro radni uchwalą budżet
AKTUALIZACJA. Radni uchwalą budżet
Budżet (coraz mniej) obywatelski
Budżet (coraz mniej) Obywatelski
Rośnie dług Chełma
Rośnie dług Chełma
Ostrożnie na Obłońskiej!
Ostrożnie na Obłońskiej!
Katastrofa dopiero przed nami?
Katastrofa dopiero przed nami?
REKLAMA