REKLAMA
,
DPS-y dostały wsparcie
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Aż 44 domy pomocy społecznej z naszego regionu dostaną pieniądze z Unii Europejskiej na walkę z pandemią. Wśród nich są ośrodki z powiatów chełmskiego i krasnostawskiego.

Reklama

Dzięki unijnemu dofinansowaniu, 44 Domom Pomocy Społecznej zostaną udzielone granty. Całkowita wartość wsparcia wynosi blisko 23 mln zł (wsparcie z EFS to 19 mln zł). Dzisiaj (20 sierpnia) Marszałek Jarosław Stawiarski podpisał umowy z siedmioma beneficjentami. Wśród nich znaleźli się starostowie powiatów chełmskiego i krasnostawskiego.

Celem projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom.
Udzielone granty zostaną wypłacone za okres trzech miesięcy (od lipca do września br.).

W ramach grantu można było wnioskować o wsparcie m.in. przy zakupach sprzętu i wyposażenia na doposażenie stanowisk pracy oraz tworzenie izolatek i miejsc do kwarantanny w DPS. Pieniądze można też przeznaczyć  na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników niemedycznych, mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami w związku ze sprawowaniem opieki, ewentualnie na zatrudnienie dodatkowych pracowników w DPS-ach do świadczenia opieki nad mieszkańcami DPS-ów na okres maksymalnie 3 miesięcy.

Starosta chełmski podpisał dziś umowę na grant w wysokości ponad 1,5 mln zł, a krasnostawski na ponad 1,8 mln zł.

Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Reklama
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Budżet (coraz mniej) obywatelski
Budżet (coraz mniej) Obywatelski
Rośnie dług Chełma
Rośnie dług Chełma
Ostrożnie na Obłońskiej!
Ostrożnie na Obłońskiej!
Katastrofa dopiero przed nami?
Katastrofa dopiero przed nami?
Wyboista droga do sprzedaży MPEC
Wyboista droga do sprzedaży MPEC
REKLAMA