REKLAMA
,
Dzisiaj urodziny Chełma
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Spotkaliście dzisiaj w mieście Misia Chełmisia rozdającego cukierki? Co to za okazja? 629 lat temu Chełm otrzymał prawa miejskie, a więc świętujemy urodziny!

Reklama
14 stycznia 1392 roku król Władysław Jagiełło nadał Chełmowi przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim. Lokacja była nie tyle powołaniem miasta do życia, ile uznaniem istniejącego już ośrodka. Dokument porządkował sprawy funkcjonowania grodu i dawał impuls do jego rozwoju poprzez nadane przywileje, m.in. zwolnienie z ceł i podatków. 
 
Na swojej stronie Miasto Chełm donosi, że co prawda z uwagi na obostrzenia, nie możemy sobie pozwolić na wspólne huczne świętowanie, ale będą urodzinowe niespodzianki.
 
Około południa miejska maskotka Miś Chełmiś  częstował urodzinowymi cukierkami, a później na fanpage’u Miasto Chełm pojawią się filmy z życzeniami i rekonstrukcją odczytania aktu lokacyjnego. 
 

***

Choć Niedźwiedzi Gród funkcjonował co najmniej od pierwszej połowy XII wieku, przez pewien czas jako silna warowna siedziba księcia Rusi halicko-wołyńskiej, Daniela Romanowicza, a także biskupstwa, to ośrodek podupadł wskutek najazdów mongolskich.

Nadany akt lokacji 1392 r. utrwalał ówczesne osiągnięcia oraz dawał podstawy do dalszego rozwoju. Sprzyjał rozwojowi handlu, dając prawo zakładania sklepów. Królewski przywilej stanowił podstawę do powołania samorządu miejskiego. Mieszkańcy Chełma zostali wyłączeni spod jurysdykcji urzędników królewskich. Sprawy karne miały być rozstrzygane przed dziedzicznym wójtem. Powołano burmistrza oraz radę złożoną z 16 rajców i wspierającą wójta w sprawach karnych ławę miejską.
 
Przywilej nadawał miastu sto łanów frankońskich. Granice gruntów miejskich na zachodzie obejmowały wieś Zawadówkę, drogę do Rejowca i znaczną część lasów (Kumowa Dolina). Granica zachodnia obszaru miejskiego biegła przez Dziewiczą Górę, wzdłuż dóbr Horodyszcze; północna oddzielała dobra Czułczyce; wschodnia zaś opierała się na gruntach wsi Serebryszcze; od południa graniczyła z dobrami Uhra. Obszar północny obejmował wieś Stańków, Okszów, Nowiny, a na południu wieś Żółtańce. Granice zapisane w akcie lokacji miasto Chełm osiągnęło dopiero w XX wieku.
 
Znane nam źródła dotyczące lokacji miasta przechowuje Archiwum Państwowe w Lublinie.
 

***

A tak zaczyna się dokument lokacyjny Chełma:

W imię pańskie. Amen. Na wieczną rzeczy pamiątkę Władysław z łaski bożej król Polski, wielki książę litewski i dziedzic Rusi, itd. oświadczamy teraz i na przyszłość, komu należy, wszystkim, którzy będą czytali niniejszy dokument, iż mając wzgląd na to, że został sporządzony w dobrej wierze wójta, rajców, wszystkich obywateli i mieszkańców naszego miasta Chełma, naszych wiernych poddanych oraz pragnąc, aby oni żyli pomyślnie pod naszym panowaniem, a chcąc obszary i ziemie … spustoszone i nieuprawiane – o ile byśmy z pomocą bożą mogli – doprowadzić do lepszego stanu użytkowania, wymienione nasze miasto Chełm przenieśliśmy i przenosimy po wieczne czasy z prawa polskiego i ruskiego na prawo niemieckie zwane magdeburskim usuwając tamże wszystkie prawa polskie i ruskie oraz wszelkie obyczaje, które zazwyczaj zamącają samo prawo niemieckie. […].

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz
 • A które to ówczesne źródło historyczne lokuje Chełm na 1001?
  Latopis halicko wołyński opisuje lata 1201 -1292 a Dagome Iudex o Chełmie nie wspomina ani słowem.
  Można się drugi raz narodzić i taki charakter ma lokacja króla Władysława Jagiełły.
  Piszmy własną historię, pamiętając o czasach wcześniejszych i o przeplataniu się kultur sięgając az do czasów Gotów.
  Ale nie piszmy bajek, tym bardziej gdy nie mają większego sensu.

  No votes yet.
  Please wait...
 • Poprawki.
  Po pierwsze – prawa miejskie,to Chrzest albo Komunia,a nie Urodziny.
  Po drugie – pierwsza wzmianka to podobno 1001 rok’
  Po trzecie – Chełm był stolicą Królestwa,którego władcą był Król Daniel,a nie książę,jak śmiesznie nazwano skwer.
  Dbajmy o historię.

  No votes yet.
  Please wait...
 • Tylko tyle?
  Co za infantylna estetyka obchodów na 629 rocznicę nadania praw miejskich królewskiemu miastu Chełm.
  Nie wiem czy płakać czy śmiać się.
  Jakieś sugestie.

  No votes yet.
  Please wait...
 • Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  *

  Reklama
  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  Jutro radni uchwalą budżet
  AKTUALIZACJA. Radni uchwalą budżet
  Budżet (coraz mniej) obywatelski
  Budżet (coraz mniej) Obywatelski
  Rośnie dług Chełma
  Rośnie dług Chełma
  Ostrożnie na Obłońskiej!
  Ostrożnie na Obłońskiej!
  Katastrofa dopiero przed nami?
  Katastrofa dopiero przed nami?
  REKLAMA