REKLAMA
,
Jak się ratują spółki miejskie podczas pandemii?
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Prawie 350 tys. zł dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w ramach tzw. tarczy antykryzysowej otrzymały Chełmskie Linie Autobusowe oraz Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie. Pieniądze przyznał Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Z różnych narzędzi rządowego wsparcia korzystają także inne spółki.

Reklama

Chełmskie Linie Autobusowe wystąpiły o przyznanie 3-miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników oraz opłat składek na ubezpieczenia społeczne. Przyznane środki pokrywają połowę wynagrodzenia, wraz ze składkami do ZUS.

Mamy nadzieję, że uzyskana pomoc przyczyni się do poprawy płynności finansowej spółki, a tym samym do utrzymania miejsc pracy przez okres co najmniej sześciu miesięcy – mówi Mariusz Chudoba, prezes CLA.

Płynność finansowa spółki pogorszyła się wraz z pojawieniem się koronawirusa. Ograniczenia w przemieszczaniu się mieszkańców i znaczny spadek liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej sprawiły, że tylko w kwietniu przychody ze sprzedaży biletów spadły o ponad 80 proc.!
Z drugiej strony, obostrzenia co do liczby pasażerów spowodowały konieczność wysyłania dodatkowych autobusów w godzinach zwiększonych potoków pasażerskich, co generuje dodatkowe koszty przy mniejszych przychodach.
Dodatkowym obciążeniem dla spółki stały się też koszty związane z dezynfekcją i sprzątaniem autobusów.

Byle nie zatonąć

Jeszcze gorzej rzecz ma się w Chełmskim Parku Wodnym, który z powodu pandemii zaprzestał jakiejkolwiek działalności. Spółka dostała dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne.

–  W czwartek (14 maja) otrzymaliśmy informację, że w związku z przestojem ekonomicznym, Wojewódzki Urząd Pracy przyznał nam dofinansowanie do kwietniowych wynagrodzeń pracowników w wysokości prawie 42 tys. zł – mówi Artur Juszczak, prezes spółki Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie.

Aktualnie spółka funkcjonuje w ograniczonym wymiarze czasu i przygotowuje wniosek o dofinansowanie majowych wynagrodzeń na kwotę około 90 tys. zł. Jeśli będzie taka możliwość, ChPWiTM będzie się ubiegać o wsparcie w tej formie także w czerwcu i lipcu. Spółka wystąpiła też o odroczenie płatności podatków i składek na ubezpieczenia przez cały okres pandemii.

Z rozwiązań tarczy antykryzysowej

korzystają również dwie inne spółki miejskie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Chełmie skorzystało z możliwości przesunięcia płatności podatków i odroczenia płatności składek do ZUS.

Z kolei Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Chełmie skorzystało z przesunięcia terminu wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych i zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Dodatkowo Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego rozłożył chełmskiej ciepłowni spłatę zobowiązań z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2019 rok na pięć rat. Decyzja nie wynika co prawda bezpośrednio z zapisów tzw. tarczy antykryzysowej, jednak z punktu widzenia przedsiębiorstwa przeciwdziała skutkom kryzysu ekonomicznego wywołanego pandemią.

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Reklama
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Jutro radni uchwalą budżet
AKTUALIZACJA. Radni uchwalą budżet
Budżet (coraz mniej) obywatelski
Budżet (coraz mniej) Obywatelski
Rośnie dług Chełma
Rośnie dług Chełma
Ostrożnie na Obłońskiej!
Ostrożnie na Obłońskiej!
Katastrofa dopiero przed nami?
Katastrofa dopiero przed nami?
REKLAMA