REKLAMA
Baner  promocyjny Triada/BUR
Baner promocyjny Triada/BUR
,
Konkurs dla organizacji pozarządowych
FacebookTwitterEmailMessengerLinkedInPrint

Najaktywniejsza organizacja pozarządowa działająca w naszym mieście dostanie nagrodę Prezydenta Miasta Chełm. Każdy z nas może wskazać tę, która jego zdaniem zasługuje na laury. Mamy czas do końca kwietnia.

“Uhonorowanie wyróżniającej się organizacji pozarządowej działającej na rzecz społeczności lokalnej, promowanie dobrych praktyk w zakresie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych” – to główne cele konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Chełm.
 
Coroczny konkurs dla organizacji pozarządowych adresowany jest do podmiotów mających siedzibę lub filię na terenie Chełma. I oczywiście  działających na rzecz mieszkańców naszego miasta.
 
Kto może zgłosić kandydata do nagrody?
Zgłoszenia mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, a także osoby fizyczne. Swoich faworytów zgłaszamy korzystając z formularza: https://tiny.pl/rnfm2
 
Wypełnione zgłoszenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,,Konkurs o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej” należy w terminie do 30 kwietnia 2021 roku:
– złożyć osobiście do Departamentu Obsługi Mieszkańców – Wydział Kontaktów z Mieszkańcami, ul. Lubelska 65, Chełm, pok. nr 19;
– przesłać listownie na adres: Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm.
 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody zaplanowano podczas imprezy „Chełmski Dzień Organizacji Pozarządowych”.
 

***

Przypomnijmy, organizacje pozarządowe (popularny skrót NGO) to takie, które powstają poza strukturami państwa i nie są nastawione na zysk. I choć powołują je osoby fizyczne (lub prawne), to działają w interesie publicznym, często “wyręczając” władze publiczne w realizacji wielu zadań. Bywają nazywane trzecim sektorem, obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (przedsiębiorców).

Dla przypomnienia, nagrodę prezydenta Chełma dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej za rok 2019 otrzymał Miejski Klub Sportowy ,,Cement – Gryf” Chełm.

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*